25/2
Juni 2017
Van het bestuur  
2
Even voorstellen: Colin Hoek C. Hoek
3
Van de redactie  
3
Harderwieker vissers gered door Kuundersen 1n 1931 H. Snelder 6
  Krantenberichten over de redding - en vragen over redders en geredden pdf logo
   
HVIJ Jaarprogramma 2017 -2018  
8
Een kerfsneevaas voor Kuinre H. Roersma 9
  Foto's in kleur van de kerfsneevaas pdf logo
   
Hendrik Muis in Fort Honswijk 1914 - 1915 L. Polderman 11
  Oorkonde, Vaandel, Medaille in kleur pdf logo
   
De collectie Jannes Spitzen H. Snelder 22
Mijn Jeugd in Oldemarkt (1942-1954) deel 1 J. Lok 25
Fotograaf Jacobus R. A. Bult - Oldemarkt K. Hoen-Groenewoud 30
  25/1
Maart 2017
Van het bestuur  
2
Verslag lezing dhr. L. van der Weide, Delfstrahuizen, over Veenontginningen H.J.A. Snelder
3
Van de redactie redactie
4
  Caspar Janssen, Het veen, de vlinder en de openbaring; afb. cover + korte inhoud van dit boek over de grote vuurvlinder pdf logo    
  Complete genealogie Brugge (Engelstalig) 154 p. pdf logo De pagina's 120 tot en met 154 zijn niet online zichtbaar i.v.m. de privacy wetgeving. De pagina's zijn wel in het HCIJ in te zien.    
  Archeologische vondsten Bert Groenestege, Rondebroek pdf logo    
Het verdriet van Kuinre J. Bolling 6
  Originele artikel uit IJsselmeerberichten 2017-1 pdf logo
   
Het Nationaal Reddingsleger (NRL) in Paasloo 1917-1938 (2/2) K. Hoen-Groenewoud en J.A. Steenstra
11
  Schoolfoto’s Paasloo: OLS 1921, CLS 1927+1929 pdf logo
Graag doorgeven aanvullingen met namen en correcties van namen en data
   
Bijlage: Namenlijst van het Nationaal Reddingsleger (NRL) in Paasloo redactie 26
  NB: in gedrukte Silehammer resumé van Excel-bestand hieronder    
  Uitvoerig Excel-bestand gebaseerd op openbare gegevens BS gem. Oldemarkt + redactionele aanvullingen. pdf logo
Graag doorgeven aanvullingen en correcties van namen en data
   
     
  24/4
December 2016
Van het bestuur  
2
Terugblik op de Open Monumentendag 2016 redactie
3
  foto-impressie PKN-kerk Kuinre, o.a. ikonen, memorielepel  
 
Van de redactie redactie
5
  twee kleurenfoto's Gebouw Hoofdstraat 49-51 Oldemarkt
   
Uit het archief: foto Klaas en Ma Oosterkamp, Blankenham ± 1935 redactie 7
Renovatie Havenhoofd Kuinre redactie
9
  met foto’s en oude Gemeentekaart Kuinre 1865    
Genealogisch nieuws: namen weeskinderen online redactie 14
Agenda Algemene Ledenvergadering 2017   15
Notulen Algemene Ledenvergadering 2016   16
'Meester' Kalverboer 1888-1947 J. Tiesnitsch 19
  veel afbeeldingen van Martens meulentien, zwart/wit en kleur    
Gezinsbarakken bij Kuinre redactie 27
  met foto; gebouwd 1941 voor toekomstige bewoners NOP
   
Het Nationaal Reddingsleger (NRL) in Paasloo 1917-1938 (1/2) K. Hoen-Groenewoud en J.A. Steenstra 28
  in Sil 25/1 deel 2 met bijlage met daarin ruim honderd namen en van opgevangen pupillen in het ‘kinderhuis’    
 Van Oosterwolde naar Maidenhead - en terug R. Brugge  39
  Genealogie van de familie Brugge samengevat. Engelse en Nederlandse versie    
Wenskaart Prettige Feestdagen   46
  Tekening van Jan Raggers, 1943 Mallegat Oldemarkt
   
  24/3
September 2016
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
Ik ken oe wel, ie bin wetholder Beeltje J. Bakker
5
  Een dagje op het stembureau in Ossenzijl januari 2003
   
..... hun leven voor de paus L. Polderman 8
  Een Kuinderse en twee Oldemarkters in het pauselijk leger der Zouaven, 150 jaar geleden    
Maand van de geschiedenis R.H. Lensen
13
  Oktober 2016; zie www.steenwijkerland.nl/gemeentearchief  
 
 Notulen van de gemeenteraad Blankenham toegankelijk R.H. Lensen 14
  Agendapunten van de raadsnotulen 1818-1972 nu via internet te raadplegen
   
Broeder Aufridus Muurlink SVD 1883-1944 J.A. Steenstra 16
  Hendrikus Laurentius Muurlink trad toe als broeder tot deze missiecongregatie, vertrok in 1926 naar (voormalig Duits) NO-Nieuw-Guinea; hij overleefde de Japanse internering niet. Enige kaartje in kleur en foto's deels in kleur    
Straatnaam: Ir Luteijnweg in Scheerwolde J. Bakker 30
  David Izaak Luteijn (1915-1961) was jarenlang directeur van de Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove    
Gezocht redactie 36
  Gevraagd: foto’s van panden Hoofdstraat 49-51-53 te Oldemarkt: Bewaarschool – Geb. Vrijz. Belangen - Geb. Oldemarkter Fanfare. Uitvoerige versie     
Ode aan de rietsnijders. Kalenberg en bladrietschippers N. Muis 37
  Een lied in plaatselijk dialect en een gelegenheidsgedicht