laatst toegevoegd:

Naar aanleiding van de nieuwe - strengere - maatregelen die door de overheid zijn getroffen in verband met de Corona-perikelen, moesten we besluiten om voorlopig onze activiteiten stop te zetten. Deze maatregel geldt voorlopig tot 01-06-2020, tenzij zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dit geldt ook voor de twee exposities die wij zouden houden, te weten `75 Jaar Bevrijding' (april tot september) en `IJsselham, Hoogeweg, Kalenberg' (September tot Kerstrondje Oldemarkt, rond 20 december).

Laatste gastenboek berichten

Levend geheugen
De afgelopen jaren heb ik tot mijn grootste genoegen mogen ervaren hoe fantastisch het is dat Heemkundige Kringen, Historische verenigingen of Werkgroepen in heel veel plaatsen het geheugen van mensen wakker houden en de verh...
dhr
geachte redactie in de SH in 21-2-juni 2013 staat een stukje over de kunstbunker bij Paaslo-Oldemarkt, met een foto van een bouwtoezicht vergadering met daarbij een paar vragen.... U vroeg of er nog meer kinderen naar Oldem...
vrijwilligers
Beste vrijwilligers, 3 weken geleden waren wij met 2 nichtjes naar de avond openstelling in Oldemarkt, tijdens onze vakantie. Wij zijn daar heel hartelijk ontvangen en verwend met koffie. Op onze vragen daar werd gelijk ge...

AARDRIJKSKUNDE / ARCHEOLOGIE / STREEKBESCHRIJVING
A001 Jayasena, R.M.
  KUINRE EEN VERDRONKEN ZUIDERZEENEDERZETTING EN EEN SCHANS BOVEN WATER (opgravingen 2005).
A001a Jayasena, R.M.
  KUINRE, OVERHAVENDIJK (Een nederzetting en schans langs de Zuiderzee).
A002 ?
  INFORMATIEGIDS KUINRE.
A003 Boer, P.C. de
Geurts, A.J.
  OUDE BURCHTEN IN HET NIEUWE LAND (opgravingen en historie van de N.O.P. en Kuinre).

 

BEVOLKING / HUISVESTING
   

 

CULTUUR / KUNST / ONDERWIJS / TAALWETENSCHAPPEN
C001 Kamman, R.
  WOORDENLIJST VAN HET DIALECT VAN KUINRE.

 

GENEALOGIE / BIOGRAFIE / GEDENKBOEK
G001 Paauw, Piet
  KRONIEK OVER HET LEVEN VAN BERTUS POSTMA

 

HISTORIE
H001 Veen, G. van der
  HERSTEL VAARVERBINDING KUINRE.
H002 Grolle, J.J.
  DE HEREN VAN KUINRE EN HUN GELD.
H003 Mulder, Karst en Femmy
  GROETEN UIT KUINRE (fotoboekje).
H004 Kamman, Roelof
  GESCHIEDENIS VAN KUINRE EN OMGEVING.
zie ook A26-H009

 

INDUSTRIE / HANDEL
zie ook A25-I001

 

LANDBOUW / VEETEELT / NATUURBEHEER
L001 Bergman, Harco
Knol, Reijer
Klooster, Tessa, e.a.
  WANDEL EN HANDEL OP DE ZEEBODEM (50 jaar Kuinderbos schitterende 're-creatie'op waardeloze grond).

 

NAUTIEK / SCHEEPVAART / SCHEEPSBOUW
   

 

RELIGIE
   

 

SOCIALE ZORG
   

 

VRIJE BEROEPEN / VERENIGINGSWERK
   

dorpswandelingen

dorpswandelingenHier vind u twee cultuurhistorische dorpswandelingen welke zijn gemaakt door redactieleden van De Silehammer in nauw overleg met de twee Verenigingen voor Plaatselijk Belang. lees meer
logo facebook
Film over Ossenzijl 1945-2017film over Ossenzijl 1945-2017Om de film te bekijken dient u als wachtwoord Oss2017 te gebruiken.