Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

Subcategorieën

TOEGANG 1: DOCUMENTEN

A. BOEKEN In bepaalde oplage gepubliceerde gedrukte uitgaven.

INLEIDING EN WERKWIJZE

  • VOLGENS PLAATS NUMMER (zie de plaatsnamen lijst in het menu hiernaast)
  • VOLGENS RUBRIEK
  • VOLGENS INVENTARISATIENUMMER
     A = AARDRIJKSKUNDDE / ARCHEOLOGIE / STREEKBESCHRIJVING
     B = BEVOLKING / HUISVESTING
     C = CULTUUR / KUNST / ONDERWIJS / TAALWETENSCHAPPEN
     G = GENEALOGIE / BIOGRAFIE / GEDENKBOEK
     H = HISTORIE
     I = INDUSTRIE / HANDEL
     L = LANDBOUW / VEETEELT / NATUURBEHEER
     N = NAUTIEK / SCHEEPVAART / SCHEEPSBOUW
     R = RELIGIE
     S = SOCIALE ZORG
     V = VRIJE BEROEPEN / VERENIGINGSWERK

PLAATSNUMMER:

RUBRIEK:

De rubrieken staan steeds in dezelfde volgorde. Achter de rubrieksletter volgt het INVENTARIS NUMMER. Het bestaat uit DRIE CIJFERS.

EEN DOCUMENT WORDT DUS ALS VOLGT VERMELD:

SOORT DOCUMENT bv. A (= BOEK)
PLAATS bv. 21 (=WETERING)
RUBRIEK bv. H (=HISTORIE)
INVENTARISNUMMER bv. 001
AUTEUR in kleine letters.
TITEL IN HOOFDLETTERS.
eventueel gevolgd door, tussen haakjes, een nadere omschrijving.

In de inventarislijst VAN BOEKEN wordt bovenstaande voorbeeld als volgt weergegeven:

A21 WETERING
HISTORIE
H001 SMIT F.:
  DANKZIJ OBERON. ( de Wetering en omgeving in de Tweede wereldoorlog.)

(Bij de inventarisnummering is gekozen voor de volgorde van binnenkomst. Een vermelding van auteurs in alfabetische volgorde zou hier tot gevolg hebben, dat bij opname van een nieuw boek de gehele nummering zou moeten worden aangepast.)
In de computer wordt hetzelfde boek weergegeven als: A21-H001 Smit F. DANKZIJ OBERON de Wetering en omgeving in de Tweede W.Oorlog
Soms wordt met ZIE OOK verwezen naar een ander inventarisnummer. Het boek zou n.l. op beide plaatsen passen, maar wordt echter maar EENMAAL MET INVENTARISNUMMER VERMELD.

Een boek kan ter lezing worden aangevraagd met een aanvraag formulier.

B. KNIPSELS
Voornamelijk krantenknipsels

C. WERKSTUKKEN
Niet gepubliceerde documenten van allerlei aard. Gedrukt of geschreven. Met alfabetisch trefwoorden register.

D. DOSSIERS EN LOSSE STUKKEN VAN ORGANISATIES EN PERSONEN
Met alfabetisch trefwoorden register

E. TIJDSCHRIFTEN
en organen van diverse verenigingen.

25-001 KERSPEL STOKKIES Historische vereniging ’t Fledder Kerspel
25-002 DE STELLING Vereniging Historie Weststellingwerf e.o
25-003 DE VRIENDENKRING Cultuurhistorisch tijdschrift van FLEVOLAND
25-004 HASSELT HISTORIAEL Historische Verenignig Hasselt
25-005 HISTORISCHE MEDEDELINGENSteenwijk
25-006 KONDSCHAP Historisch kwartaalbericht van het Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove
25-007 WESTERHEEM Tijdschrift voor archeologie