AARDRIJKSKUNDE / ARCHEOLOGIE / STREEKBESCHRIJVING
A001 Wiedijk, F.M.
  DE BOEIENDE WERELD VAN WEERRIBBEN EN WIEDEN (beschrijving van mens en natuur met VVV-gegevens)
A002 Jansen Joop
  NOORDWEST OVERIJSSEL (plaatsbeschrijvingen)
A003 Tuin, J.D. van der
  WATEREN EN WATERNAMEN IN NOORDWEST OVERIJSSEL
A004 Buist, Girbe
Tutel, Jan
  LEVEN EN WERKEN MET DE SEIZOENEN IN DE WEERRIBBEN EN DE WIEDEN
A005 Boon, H. van der
  DE POLDERS VAN HET LAND VAN VOLLENHOVE (waterbeheersing en ontginning)
A006 ?
  KAART VAN FRIESLAND (kopie van oude landkaart)
A007 Uigave Robas- topogr. dienst
  FOTO-ATLAS FRIESLAND (topogr. kaarten met behulp van luchtfoto's)
A008 Wiedijk, Frederik M.
  DWARS DOOR DE KOP (streekbeschrijving)
A009 Bouwer, Lute R.
  ROND DE BEULAKER
A010 Bouwer, Lute R.
  'T WOLD (Steenwijkerwold)
A011 Bouwer, Lute R.
  T WOLD 2 (Steenwijkerwold)
A012 Bouwer, Lute R.
  'T WOLD 3 (Steenwijkerwold)
A013 Bouwer, Lute R.
  'T WOLD 4 (Steenwijkerwold)
A014 Smit, Freerk
  INGEHEUGENZIJN (herinneringen)
A015 Lantinga, Geert
  WOLVEGA (beeldverhaal van de hoofdplaats van Weststellingwerf)
A016 Broer, A.L.
  GIETHOORN, DORP TUSSEN DE WIEDEN
A017 Bouwer, Lute R.
  STEENWIJK HART VAN DE KOP
A018 Boer, A.J. de
  OP EN OM DE WIEDEN (landschap-mensen-flora-fauna)
A019 Flokstra, Tjeerd
  SAMENLEVEN IN HET NIEUWE LAND 1942-1970
A020 Groen, Geert
  OVER DE POLLE (een dorpsgeschiedenis) 2011
A021 Vonk, Rika
  TOEN OVERBUREN NOG HET CENTRUM WAS 2001
zie ook H004

 

BEVOLKING / HUISVESTING
B001 Wiedijk, Frederik
  HET JAAR DER ZWARTE FRUINEN (gefantaseerde streekvertellingen)
zie ook A001, A014, H005, H008

 

CULTUUR / KUNST / ONDERWIJS / TAALWETENSCHAPPEN
C001 Tans, J.
  VAN ACHTERSTAND NAAR VOORSPRONG (verslagen van scholen die meededen aan het project onderwijsvoorrangsbeleid in de periode 1986-1998)
C002 Bloemhof, Sietske
e.a
  STELLINGWARFS WOORDENBOEK DEEL I (niet aanwezig)
C003 Bloemhof, Sietske
e.a.
  STELLINGWARFS WOORDENBOEK DEEL II
C004 Bloemhof, Sietske
e.a.
  STELLINGWARFS WOORDENBOEK DEEL III
C005 Bloemhof, Sietske
e.a.
  STELLINGWARFS WOORDENBOEK DEEL IV
C006 Kamp, A.W.
  EIGEN LIEDJES (bundel 1)
C007 Uitgave gemeente Steenwijkerland
Fiskorn, Philip
Kruyf, Jolanda de
Tienkamp, Roelof
  OP ONTDEKKINGSREIS DOOR STEENWIJKERLAND 2014
C008 Bloemhoof, Henk
  HOE SCHRIJF JE IN 'T STELLINGWERFS? 1999
C009 Bloemhoof, Henk
  STELLINGWAERFS-NEDERLANDS (verklarend handwoordenboek S-N) 2005
zie ook A18-C001

 

GENEALOGIE / BIOGRAFIE / GEDENKBOEK
G001 Postema, Jan
  JOHAN VAN DEN CORPUT 1542-1611 (kaartmaker, vestingbouwer, krijgsman, levensbeschrijving)
G002 Uitg. Landbouwbank Steenwijk
  OVERZICHT VAN DE NOTULEN VAN 50 JAAR LANDBOUWBANK
G003 Houwer, Jaap
  FAMILIE HOUWER-HOUWINK.
G004 Bootsma, Jan (2012)
  STELLINGWERFSE BOOSMANNEN, BOOTSMANNEN EN BOOTSMA'S

 

HISTORIE
H001 Geurts, A.J.
  SCHOKLAND. HISTORIE VAN EEN WEERBARSTIG EILAND
H002 Vries, W.H. de
  DE REGIO TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG
H003 Harmsen, Ger
e.a.
  VAN TURF EN TABAK TOT PLASTIC BUIZEN (de geschiedenis van de arbeidersbeweging Steenwijk en omstreken)
H004 Boon, H. van der
  WATERRIJK NOORDWESTOVERIJSSEL, EEN HELE ZORG. (100 jaar waterschap Vollenhove)
H005 Dalfsen, H. van
  DE STORMVLOED VAN 1825 IN NOORDWEST OVERIJSSEL
H006 Stellingwerver Schrieversronte
  BRONNENBOEK (wegwijzer naar de historie van Oost- en Weststellingwerf)
H007 Uitg. Hist. Ver. Weststellingwerf
Meer, J.J. van der
  OORLOGSTEKENS IN WESTSTELLINGWERF
H008 STEGEMAN, T.R
  NOORDWESTHOEKERS AAN DE PRAAT
H009 Tuin, J.D. van der
  STEENWIJKER OUDHEDEN
H010 Lantinga, Geert
  TIJDSPIEGEL VAN WESTSTELLINGWERF
H011 Kaag-van der Boon, Henny
  BEGINNERS NA ONTGINNERS (Ontginningen in het Land van Vollenhove)
H012 Naafs-Loman, Ike
Lantinga, Geert
  FOKE VAN LUTE VERTELT
H013 Schroor, Meindert
  DE FRIESE WATERLINIE (toneel des oorlogs rond de Lende en Kuunder)
H014 Heide, G.D. van der
  DE LAATSTE DAGEN VAN EEN EILAND (Historie van Schokland)
H015 Dalfsen, H. van
  DE BEVRIJDING VAN STEENWIJK 1592.
H016 Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken
  STEENWIJK VESTINGSTAD (Een terugblik voor de toekomst)
H017 Stichting Stellingwarver Schrieversronte 2010
  SOE SULLEN DIE STELLINGE (lezingen Symposium Stellingwarf 700 in 2009)
H018 Klumper Eleveld, Inge
  EEN ZOEKTOCHT NAAR JAN DE FOERIER VAN 1-11-R1 (Steenwijk 2010)
H019 Kruyf, Jolanda de
  ONTMOETINGSPLAATS VAN VERHALEN (gemeeentearchief Steenwijkerland 2011)
H020 Naafs, Ike
Lantinga, Geert
  WESTSTELLINGWERF (doorkijk naar een boeiend verleden 2011)
H021 Lange, J. de (1999)
  VLUCHT VAN VLIEGENDE FORT EINDIGT IN DE NOP GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER
H022 Wiedijk, Frederik M.
  DE LEGENDE VAN KAATJE
H023 Bruinenberg, Henk
  DUIZEND JAAR STEENWIJK 1966
H024 Vries, M.H. de
  DE HISTORIE VAN WEST-STELLING
H025 Rossum, Jan van
  51 PORTRETTEN (De vermoorde joden van Steenwijk uit de schaduw) 2005
H026 Willemsen, Wim
  VOLLENHOVE 650 JAAR STAD (deel 1) 2003
H027 Spreen, H.
Steenstra, J.A.
Tiesnitsch, T.
Tuin, J.D. van der
e.a.
  DE CANON VAN STEENWIJKERLAND 2013
H028 Willemsen, Wim
  VOLLENHOVE 650 JAAR STAD IN BEELD 2004 (deel 2) 2005
zie ook G001, R001, R002
zie ook A11-H002

 

INDUSTRIE / HANDEL
I001 Veen, Jacob H.S.M.
  VAN TRAM BOOT EN BUS (Geschiedenis van het streekvervoer in het noordwesten van Overijssel)
zie ook H003

 

LANDBOUW / VEETEELT / NATUURBEHEER
L001 Faber, Petra
  DORPEN, TUINEN EN ERVEN IN HET GROEN (streekeigen groen in NW-Overijssel)
L002 Gmelich Meijling-van Hemert, Gees R.
  VISSEN IN EEN ZOETE ZEE (Het verhaal van de IJsselmeervisser)
L003 Jager, Henk J.
  ET STELLINGWARVER PLAANTEBOEK
L004 Meulenberg, P.J. e.a.
  BOEDERIJEN IN HET LAND VAN VOLLENHOVE EN HUN BEWONERS
zie ook H011

 

NAUTIEK / SCHEEPVAART / SCHEEPSBOUW
N001 Berk, Gait L.
  DE PUNTER.

 

RELIGIE
R001 Verhoeven-Zwaan, M.C.
  DE GROTE KERK VAN VOLLENHOVE DOOR DE EEUWEN HEEN
R002 Smit, F.
  GESCHIEDENIS DER DOOPSGEZINDEN IN BLOKZIJL
R003 Rossum, J. van
  DE LAATSTE SYNAGOGE VAN STEENWIJK 1870-1952
R004 Kruyf, Jolanda de
  KERKEN IN DE KOP

 

SOCIALE ZORG
   
   

 

VRIJE BEROEPEN / VERENIGINGSWERK
V001 Oudheidkamer Brederwiede
  KONDSCHAP, 650 JAAR STAD VOLLENHOVE
zie ook A004