AARDRIJKSKUNDE / ARCHEOLOGIE / STREEKBESCHRIJVING
A001 Schelhaas, H.
e.a.
  STEDEN EN DORPEN IN OVERIJSSEL (fotoboek met historische aantekeningen).
A002 Dijkhuizen, Sietze
e.a.
  KIJK OP HET GROENE OVERIJSSEL (streekbeschrijving met veel foto's).
A003 Werkman, Gerard
  HET LAND DER GOUDEN BERGEN (VVV-gids voor Hellendoorn-Nijverdal).
A004 Uigave Robas- topogr. dienst
  FOTO-ATLAS OVERIJSSEL (topogr. kaarten met behulp van luchtfoto's).
A005a Clevis, Hemmy
Jong, Jan de
  ARCHEOLOGIE EN BOUWHISTORIE IN ZWOLLE DEEL 1.
A005b Clevis, Hemmy
Jong, Jan de
  ARCHEOLOGIE EN BOUWHISTORIE IN ZWOLLE DEEL 2.
A005c Clevis, Hemmy
Jong, Jan de
  ARCHEOLOGIE EN BOUWHISTORIE IN ZWOLLE DEEL 3.
A006 Clevis, Hemmy
Kottman, Jaap
  WEGGEGOOID EN TERUGGEVONDEN (archeologie).
A007 Clevis, Hemmy
Kottman, Jaap
  DE DODEN VERTELLEN (archeologie in IJssel- en Vechtstreek).
A008 Clevis, Hemmy
Verlinde, Ad
  BRONSTIJDBOEREN IN ITTERSUMERBROEK (archeologische bodemvondsten uit de bronstijd en later).
A009 Bartels, M.
Clevis, H.
Zeiler, F.D.
  VAN HUISVUIL EN HUIZEN IN HASSELT (oudheidkundige vondsten te Hasselt).
A010 Clevis, H.
Kleij, P.
  ZWOLS HISTORISCH TIJDSCHRIFT. HET ZWOLS CELEHUISJE (de bewoners en hun afval 1550 - 1650).
A011 Clevis, Hemmy
e.a.
  VERSCHOLEN IN VUIL (archeologie Kampen).
A012 Bouws, Tom
  KIJK OP NEDERLAND. OVERIJSSEL.
A013 Bruinenberg, Henk (1959)
  DE TIJD VERTELD.
A014 Uitgave 12 provincie├źn
  LUCHTFOTO ATLAS OVERIJSSEL.
A015 niet ingevuld
A016 Uitgave Gemeente bestuur Denekamp
  VAN RAADHUIS TOT GEMEENTE (geschenk voor de bevolking ter gelegenheid van ingebruikneming van het gemeentehuis 22 mei 1980)
A017 Samenstelling provincie Overijssel gerealiseerd naar een gezamenlijk idee van het bureau voorlichting van de provincie
  OVERIJSSEL (De Provincie en Overijsselse Gemeente in kaart en aanzicht).
A018 Stichting promotie Archeologie
  OVERIJSSELS ERFGOED (Archeologische en Bouwhistorische Kroniek) 2006.
A019 Stichting promotie Archeologie
  OVERIJSSELS ERFGOED (Archeologische en Bouwhistorische Kroniek) 2009.
A020 Stichting promotie Archeologie
  OVERIJSSELS ERFGOED (Archeologische en Bouwhistorische Kroniek) 2010.
A021 Stichting Promotie Archeologie
  OVERIJSSELS ERFGOED (Archeologische en Bouwhistorische Kroniek) 2011.
A022 Post, Kees
  DE KOP VAN OVERIJSSEL 1970.
A023 Stichting Promotie Archeologie
  OVERIJSSELS ERFGOED (Archeologische en Bouwhistorische kroniek) 2004.

 

BEVOLKING / HUISVESTING
B001 Jong, H.M. de
e.a.
  PROVINCIAAL BLAD VAN OVERIJSSEL (indeling van wegen en bruggen).
zie ook A005, A006, A007, A009

 

CULTUUR / KUNST / ONDERWIJS / TAALWETENSCHAPPEN
C001 Heide, Marije van der
  CULTUURHISTORIE IN HET ONDERWIJS (verslagen van een studiemiddag, georganiseerd door kunst en cultuur Overijssel).
C002 Scholtmeijer, H.
  WOORDENBOEK VAN DE OVERIJSSELSE DIALECTEN (3) 2001.
C003 Berk, Marjan
Bartels, Gees
  LITERAIRE WANDELINGEN IN OVERIJSSEL. NOORD-WEST OVERIJSSEL 2003.
C004 Scholtmeijer, H.
  WOORDENBOEK VAN OVERIJSSELSE DIALECTEN (1) 2003.
C005 Scholtmeijer, H.
  WOORDENBOEK VAN OVERIJSSELSE DIALECTEN (2) 2006.
C006 Scholtmeijer, H.
  WOORDENBOEK VAN OVERIJSSELSE DIALECTEN (4) 2006.
C007 Scholtmeijer, H.
  WOORDENBOEK VAN OVERIJSSELSE DIALECTEN (5) 2006.
C008 Scholtmeijer, H.
  WOORDENBOEK VAN OVERIJSSELSE DIALECTEN (6) 2009.
C009 Scholtmeijer, H.
  WOORDENBOEK VAN OVERIJSSELSE DIALECTEN (7) 2009.
C010 Elzing-Ennsing, Jennegien
  HOE WAST 'T VROGGER 1982
zie ook A005, A006, A007

 

GENEALOGIE / BIOGRAFIE / GEDENKBOEK
G001 Egberts, Egbert
  WIE WATER DEERT DIE WATER KEERT (Overijsselse waterschapsbond 1925-1985).
G002 Wieringa ir, H.
e.a.
  TERGELEGENHEID VAN 100 JAAR PROVINCIALE WATERSTAAT OVERIJSSEL (1882-1982).

 

HISTORIE
H001 diverse schrijvers
  ZWOLS HISTORISCH TIJDSCHRIFT (allerlei onderwerpen betreffende de Zwolse historie).
H002 Hist. Ver. Hardenberg
  RONDOM DE HERDENBERGH (tijdschrift, diverse verhalen).
H003 Ribbens, Kees
  HISTORISCH ALBUM OVERIJSSEL (fotoboek).
H004 Coster, Wim
  BIJ NACHT EN ONTIJ (rampspoed in Overijssel, diverse rampen).
H005 Wetering, Jan van de
  VERGETEN LEVENS (geschiedenis van het Sallandse land).
H006 Kummer, Jeroen
e.a.
  DE VRUCHTEN VAN DE WIJNGAARD (bloemlezing van de nalatenschap van Freerk Pereboom).
H007 Klaas Jansma
e.a.
H008 Zeiler, Frits David
  ERFGOED VAN OVERIJSSEL.
H009 Leeuwen, Peter
  OVERIJSSEL IN KLEUR 1938-1970 (het dagelijks leven in steden, dorpen en buurtschappen. foto's met beschrijving).
H010 Varwijk, Gerard
  OVERIJSSELSE WINDMOLENS VAN TOEN EN NU (Dedemsvaart 2009).
H011 Coster, Wim
  DE OVERIJSSELSE GESCHIEDENIS (meer dan 100 verhalen 2011).
H012 nog niet genummerd
H013 Rensen, G.G.J.
  HISTORISCH ONDERZOEK OVERIJSSEL.
H014 Schelhaas, H.
Molenaar, Bert
Dekkers, Ger
  KLEDERDRACHTEN IN OVERIJSSEL (Uitgave serie jaarboeken Overijssel) 1982.
H015 Schelhaas, H.
Molenaar, Bert
Dekkers, Ger
  MUSEA EN OUDHEIDKAMER IN OVERIJSSEL 1986.
H016 Mensema, A.J.
  HET WAPEN VAN OVERIJSSEL 1986.
H017 Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
  OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN 118e stuk 2003.
H018 redactie van Slicher van Bath, B.H. Prof. Dr.
e.a.
  GESCHIEDENIS VAN OVERIJSSEL
H019 Horst, Ewoud van der
  CANON VAN OVERIJSSEL (vijftig vensters op de provinciale geschiedenis) 2014.
H020 Ribbens, Kees
  BEWOGEN JAREN (Zwolle in de tweede wereldoorlog) 1995.
H021 Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
  OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN 112e stuk 1997.
H022 Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
  OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN 114e stuk 1999 .
zie ook A009, L001

 

INDUSTRIE / HANDEL
   

 

LANDBOUW / VEETEELT / NATUURBEHEER
L001 Krol, Homme
  EEN GLIMP VAN HET VERLEDEN (verzameling foto's van de Overijsselse Landbouw Maatschappij).
L002 Gonggryp, G.P.
e.a.
  ONTDEK NW OVERIJSSEL NEDERLANDSE LANDSCHAPPEN.
L003 Uitgave 100-jarige Overijsselse Landbouw Maatschappij en de 40-jarige NBvP afdeling Overijssel (1971)
  EEN GLIMP VAN HET VERLEDEN.
L004 Stichting het Overijselse Landschap
  HANDBOEK DE HORTIS DALFSEN.
L005 Schelhaas, Harm
  LANGS WIEDEN EN GRACHTEN (Van Noordwest Overijssel).
L006 Schelhaas, Harm
Dekker, Ger
Gerritsen, Gerrit
  VOGELS IN OVERIJSSEL.

 

NAUTIEK / SCHEEPVAART / SCHEEPSBOUW
N001 Red. Schelhaas, Harm
e.a.
  SCHIPVAART EN SCHEPEN IN OVERIJSSEL.

 

RELIGIE
R001 Wiedijk, F.M.
Wiersma F.A.
  HET MONNIKENSPOOR (op zoek naar Middeleeuws Overijssel).
R002 Elzenga, Eelco Drs.
  LANGS DE OUDE OVERIJSSELSE KERKEN.
SOCIALE ZORG
   

 

VRIJE BEROEPEN / VERENIGINGSWERK
V001 Hilbrink, Inge J.A. Drs.
  WAT ZIT ER ACHTER (65 jaar provinciale afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Overijssel).