Naar aanleiding van de nieuwe - strengere - maatregelen die door de overheid zijn getroffen in verband met de Corona-perikelen, moesten we besluiten om voorlopig onze activiteiten stop te zetten. Deze maatregel geldt voorlopig tot 01-06-2020, tenzij zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dit geldt ook voor de twee exposities die wij zouden houden, te weten `75 Jaar Bevrijding' (april tot september) en `IJsselham, Hoogeweg, Kalenberg' (September tot Kerstrondje Oldemarkt, rond 20 december).

Laatste gastenboek berichten

Levend geheugen
De afgelopen jaren heb ik tot mijn grootste genoegen mogen ervaren hoe fantastisch het is dat Heemkundige Kringen, Historische verenigingen of Werkgroepen in heel veel plaatsen het geheugen van mensen wakker houden en de verh...
dhr
geachte redactie in de SH in 21-2-juni 2013 staat een stukje over de kunstbunker bij Paaslo-Oldemarkt, met een foto van een bouwtoezicht vergadering met daarbij een paar vragen.... U vroeg of er nog meer kinderen naar Oldem...
vrijwilligers
Beste vrijwilligers, 3 weken geleden waren wij met 2 nichtjes naar de avond openstelling in Oldemarkt, tijdens onze vakantie. Wij zijn daar heel hartelijk ontvangen en verwend met koffie. Op onze vragen daar werd gelijk ge...

Wettelijke verantwoording wegens onze ANBI-erkenning

De Historische Vereniging IJsselham is opgericht op 16 september 1992 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22424636. De vereniging is gevestigd in de gemeente Steenwijkerland, aan de Hoofdstraat 23a, 8375 AK te Oldemarkt. Dit is het post- en tevens bezoekadres.

 De doelstellingen van de HVIJ zoals vermeld in artikel 2, lid 1, van de statuten, zijn als volgt:

-    het bevorderen van de belangstelling en de kennis van het gebied van de voormalige gemeente IJsselham,

-    het bevorderen van de instandhouding en het behoud van gebouwen en andere objecten die voor de geschiedenis van het gebied van waarde zijn,

-    het verrichten of doen verrichten van historisch onderzoek en het bijeenbrengen van oudheidkundige en volkskundige gegevens,

-    het verwerven, verzamelen, beheren of laten beheren van historische voorwerpen, documenten, geschriften, foto’s, prenten, schilderijen, archeologische vondsten en dergelijke, alles voor zover betrekking hebbend op de geschiedenis van het gebied en alles in de ruimste zin van het woord.         

De vereniging heeft op 1 januari 2009 de ANBI-status verworven, onder nummer 801618137. Sedert 1 januari 2012 is zij tevens een culturele ANBI.

Volgens de statuten, artikel 8, bestaat het bestuur uit minimaal 5 personen. In het huidige bestuur hebben zitting:

I. A. Weemstra Imke voorzitter
R.P.J. 't Hart Rob secretaris - ad interim
H. Borg Hans penningmeester
H. Vrind Hans vicevoorzitter
K. Bijmold Koos bestuurslid
C. Hoek Colin bestuurslid
R. Smit Roel bestuurslid
vacant   bestuurslid
vacant   bestuurslid

Beleidsplan 2018-2021 beleidsplan pdf
Jaarverslag van activiteiten 2017 jaarverslag.pdf
Verlies en Winst 2017 en begroting 2018
Balans 2017 balans.pdf

Bestuursleden ontvangen geen beloning. De HVIJ heeft geen medewerkers in dienst.

dorpswandelingen

dorpswandelingenHier vind u twee cultuurhistorische dorpswandelingen welke zijn gemaakt door redactieleden van De Silehammer in nauw overleg met de twee Verenigingen voor Plaatselijk Belang. lees meer
logo facebook
Film over Ossenzijl 1945-2017film over Ossenzijl 1945-2017Om de film te bekijken dient u als wachtwoord Oss2017 te gebruiken.