Toegang 1: DOCUMENTEN

A16 OLDEMARKT + DE HARE

Gemaakt op vrijdag 05 augustus 2011 00:56

AARDRIJKSKUNDE / ARCHEOLOGIE / STREEKBESCHRIJVING
zie ook A25-019

 

BEVOLKING / HUISVESTING
   

 

CULTUUR / KUNST / ONDERWIJS / TAALWETENSCHAPPEN
C001 Chr. Bassisschool Oldemarkt
  HONDERD JAAR CHRISTELIJK ONDERWIJS OLDEMARKT-PAASLOO (1886-1986).
C002 Bouwman, Harry
  VOL OP KOERS! (125 jaar christelijk onderwijs Oldemarkt 1886-2011).
zie ook G004

 

GENEALOGIE / BIOGRAFIE / GEDENKBOEK
G001 Verbeek, K.
Verbeek-Witvoet, B.
  GENEALOGIE VERBEEK-FARNHOLT.
G002a Wackwitz, F.H.
  GENEALOGIE DIJKSTRA MET HOOFDZAKELIJK "CAMILLE DÁRVILLE", NEELTJE DIJKSTRA 1863-1939.
G002b Wackwitz, F.H.
  GENEALOGIE DIJKSTRA MET HOOFDZAKELIJK "CAMILLE DÁRVILLE", NEELTJE DIJKSTRA 1863-1939.
G003 Boer, Henk de
  HONDER JAAR JEDUTHUN (Geschiedenis van de muziekvereniging).
G004 Gedenkboek 2006
  CHR. GEMENGD ZANGKOOR "TOT EER VAN GOD" (Gedenkboek 100 jaar).
G005 Visser, Gerrit
  FAMILIE VISSER 150 JAAR 1860-2011.
G006 Tietema, Egbert
  BIOGRAFIE FAMILIE TIETEMA 1883-2013, 130 JAAR BAKKERIJ,

 

HISTORIE
H001 Middendorp, Fokke
  OLDEMARKT STADJE AAN DE GRENS.
H002 Verbeek, K.
  KORTE GESCHIEDENIS VAN OLDEMARKT ALS HANDELSPLAATS.
zie ook R001, R002
zie ook A22-H002
zie ook A23-H001 t/m H009
zie ook A25-H019
zie ook A26-H009

 

INDUSTRIE / HANDEL
zie ook A25-I001

 

LANDBOUW / VEETEELT / NATUURBEHEER
   

 

NAUTIEK / SCHEEPVAART / SCHEEPSBOUW
zie ook H001

 

RELIGIE
R001 Boelsma, W.J.
  100 JAAR GEREFORMEERDE KERK OLDEMARKT.
R002 Vegt, Henk van der
  DE GESCHIEDENIS VAN DE R.K. KERK TE OLDEMARKT.

 

SOCIALE ZORG
   

 

VRIJE BEROEPEN / VERENIGINGSWERK
zie ook G003