Toegang 1: DOCUMENTEN

A17 OSSENZIJL + 'T KLOOSTER

Gemaakt op vrijdag 05 augustus 2011 01:00

AARDRIJKSKUNDE / ARCHEOLOGIE / STREEKBESCHRIJVING
   

 

BEVOLKING / HUISVESTING
   

 

CULTUUR / KUNST / ONDERWIJS / TAALWETENSCHAPPEN
zie ook G001

 

GENEALOGIE / BIOGRAFIE / GEDENKBOEK
G001 Gedenkboek 2006
  CHR. BASISSCHOOL EBEN-HAËZER (75-jarig bestaan).

 

HISTORIE
   

 

INDUSTRIE / HANDEL
   

 

LANDBOUW / VEETEELT / NATUURBEHEER
zie ook A20-L005

 

NAUTIEK / SCHEEPVAART / SCHEEPSBOUW
   

 

RELIGIE
R001 Kuit, K.
  OUD EN STEEDS WEER NIEUW (125 jaar vrije zendingsgemeente Ossenzijl).
R002 ?
  BEKNOPTE GESCHIEDENIS VRIJE ZENDINGS GEMEENTE 1861-1941 OSSENZIJL ENZ.

 

SOCIALE ZORG
   

 

VRIJE BEROEPEN / VERENIGINGSWERK