Toegang 1: DOCUMENTEN

A22 IJSSELHAM

Gemaakt op zaterdag 06 augustus 2011 00:16

AARDRIJKSKUNDE / ARCHEOLOGIE / STREEKBESCHRIJVING
   

 

BEVOLKING / HUISVESTING
   

 

CULTUUR / KUNST / ONDERWIJS / TAALWETENSCHAPPEN
   

 

GENEALOGIE / BIOGRAFIE / GEDENKBOEK
   

 

HISTORIE
H001 Stalknecht Harry
  DE HEREN VAN HET KERSPEL (de geschiedenis van her kerspel IJsselham in de 20e eeuw).
H002  
  MIDDELEEUWSE OORKONDEN (m.b.t. Kerspel-IJsselham - Paasloo - Oldemarkt).

 

INDUSTRIE / HANDEL
   

 

LANDBOUW / VEETEELT / NATUURBEHEER
   

 

NAUTIEK / SCHEEPVAART / SCHEEPSBOUW
   

 

RELIGIE
   

 

SOCIALE ZORG
   

 

VRIJE BEROEPEN / VERENIGINGSWERK