Toegang 1: DOCUMENTEN

A23 GEMEENTE OLDEMARKT

Gemaakt op zaterdag 06 augustus 2011 00:17

AARDRIJKSKUNDE / ARCHEOLOGIE / STREEKBESCHRIJVING
   

 

BEVOLKING / HUISVESTING
   

 

CULTUUR / KUNST / ONDERWIJS / TAALWETENSCHAPPEN
   

 

GENEALOGIE / BIOGRAFIE / GEDENKBOEK
   

 

HISTORIE
H001 Dekker, T.W.
  OLDEMARKT (historische beschrijving van de gemeente Oldemarkt met nadruk op 19e/20e eeuw).
H002 Binnerts, T.
  HET WEIDERECHT VAN DE INGEZETENEN IN DE BROEKLANDEN VAN IJSSELHAM (overdruk uit "Themis").
H003 Schreur, E.
  OLDEMARKT VROEGER EN NU (historie van de gemeente Oldemarkt).
H004 Verbeek, K.
  BROEKBESLAG (de geschiedenis van de Broeklanden in de gemeente Oldemarkt).
H005 Schreur, E.
  OLDEMARKT (korte historische beschrijving van de gemeente Oldemarkt) heruitgave.
H006 Schreur, E.
  GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE OLDEMARKT (van de vroegste tijden tot op anno 1925).
H007 Lieve, Ds. H.L. en Steege, Ds K.R. ter
  PREDIKANT ACHTER PRIKKELDRAAD.
H008 Ulfers, S.
  OOSTLOORN-DORPSSCHETSEN.
H009 Boom, J.H. (1995)
  HARMONIPAN.
zie ook R001

 

INDUSTRIE / HANDEL
   

 

LANDBOUW / VEETEELT / NATUURBEHEER
   

 

NAUTIEK / SCHEEPVAART / SCHEEPSBOUW
   

 

RELIGIE
R001a Schreur E.
  GESCHIEDENIS VAN DE KERKEN VAN IJSSELHAM, PAASLOO EN OLDEMARKT (originele uitgave ??, A4 formaat).

 

SOCIALE ZORG
   

 

VRIJE BEROEPEN / VERENIGINGSWERK