Toegang 1: DOCUMENTEN

A24 GEMEENTE IJSSELHAM

Gemaakt op zaterdag 06 augustus 2011 00:17

AARDRIJKSKUNDE / ARCHEOLOGIE / STREEKBESCHRIJVING
A001 Universiteit Twente
  GEMEENTELIJKE HERINDELING VAN DE KOP VAN OVERIJSSEL.

 

BEVOLKING / HUISVESTING
   

 

CULTUUR / KUNST / ONDERWIJS / TAALWETENSCHAPPEN
   

 

GENEALOGIE / BIOGRAFIE / GEDENKBOEK
G001 Historische Vereniging IJsselham
  KWARTIERSTATENBOEK (52 kwartierstaten met verwantschap in IJsselham; Oldemarkt, 2009).
zie ook H002

 

HISTORIE
H001 Punter, E.
Hafkamp, Ad
  IK HEB HET TOCH ZELF GEZIEN (herinneringen uit de omgeving Hogeweg en Kalenberg).
H002 Stegeman, T.R.
  IJSSELHAMMERS SPREKEN VOOR ZICH (negen levensverhalen).
H003 Hove, Jan ten
Zeiler, Frits David
  TURFMAKERS EN BOTERKOPERS (algemene geschiedenis van de gemeente IJsselham).

 

INDUSTRIE / HANDEL
   

 

LANDBOUW / VEETEELT / NATUURBEHEER
   

 

NAUTIEK / SCHEEPVAART / SCHEEPSBOUW
   

 

RELIGIE
   

 

SOCIALE ZORG
   

 

VRIJE BEROEPEN / VERENIGINGSWERK
V001 Uitg. ANBO Oldemarkt
  IJSSELHAM EN HET FLANKEREND OUDERENBELEID 1986.