Toegang 1: DOCUMENTEN

A27 NEDERLAND EN DAARBUITEN

Gemaakt op zaterdag 06 augustus 2011 00:21

AARDRIJKSKUNDE / ARCHEOLOGIE / STREEKBESCHRIJVING
A001 Huizinga, W.B.
  WIJD IS DE WERELD (streekbeschrijving door Friesland).
A002 Molendijk, Leen
  OUDE KERKTORENS IN NEDERLAND MET 32 AQUARELLEN IN MEERKLEURENDRUK.
A003 Vries, Marie Louise de
  NEDERLAND WATERLAND (beschrijving van gedempte grachten en vaarten).
A004 Versfelt, H.J.
Schroor, M.
  DE FRANSE KAARTEN VAN DRENTHE EN NOORDELIJKE KUST 1811-1813.
A005 Heeringen, R.M. van
  GELD UIT DE BELT (archeologische vondsten te Middelburg).
A006 Stortelder, Anton
Molleman, Gerard
  BINNENDOOR EN BUITENOM (kerkepaden Zieuwent).
A007 Groenman van Wateringe, W
  VIJFENTWINTIG JAAR ARCHEOLOGIE IN NEDERLAND (historisch overzicht van het oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland).
A008 Sarfatij, H.
  VERBORGEN STEDEN (stadsarcheologie in Nederland.oudheidkundige opgravingen in verschillende steden in Nederland).
A009 Uitg. Holtrop Amsterdam
  ZAKATLAS VOOR DEN REIZIGER, DEN KOOP- DEN KRIJGS, DEN ZEEMAN (herdruk wereldatlasje 1994).
A010 Kottman, J.F.P.
  VORMEN UIT VUUR (17 e eeuws glazen drinkgerei uit Susteren).
A011 Clevis, Hemmy
Thijssen, Jan
  KESSEL HUISVUIL UIT EEN KASTEEL (oudheidkundige opgravingen rond kasteel Kessel omstreeks 1950).
A012 Uitg. D. Weege Amsterdam
  GEOGRAPHISCH TONEEL. (kaarten tot gemak der officieren enz. herdruk 19..).
A013 Bitter, Peter
  GEWORTELD IN DE BODEM (archeologisch onderzoek Alkmaar).
A014 Clevis, Hemmy
Thijssen, Jan
  ASSEMBLED ARTICLES (archeologische opgravingen Nijmegen).
A015 Mills, Nigel
  ROMAN ARTEFACTS (vondsten uit de Romeinse tijd).
A016 Wiedijk, Frederik
  HOLLAND (plaatsbeschrijving met foto’s).
A017 Molen, S.J. van der
  VISSERS VAN WAD EN GAT.
A018 Uitg. Uniepers
  15 VERHALEN UIT NOORDELIJKE OORDEN.
A019 Groothuis Wil M.(Uitg. Robas)
  DE VYERIGE COLOM (verzameling zeer oude landkaarten).
A020 Uitg. Robas
  VOGELVLUCHTOPNAMEN VAN NEDERLAND. 1921-1939.
A021 Kingfabrieken
  KINGATLAS VOOR SCHOOL EN TOERISME.
A022 ??
  LE MIROIR DU MONDE (verzameling zeer oude landkaarten van de gehele wereld).
A023 Uitg. Robas
  ITINERARIUM BELGICUM (zeer oude kaarten van Nederland en België).
A024 Zacharias Heyns
  NEDERLANDSE LANDSPIEGEL IN RIJM GESTELD (verzameling oude landkaarten van Nederland).
A025 Uitg. Robas
  OUDE KAARTEN.
A026 Poppema, S.H
e.a.
  WATER TER VERDEDIGING.
A027 Brongers J.A.
  VAASSEN, EEN AKKERCOMPLEX UIT DE IJZERTIJD.
A028 Vermaseren
  ATLAS ALGEMENE EN VADERLANDSE GESCHIEDENIS.
A029 Rijke, de P.J.
  HOOGTEPUNTEN VAN DE FRIESE CARTOGRAFIE.
A030 Uitg. Robas
  HISTORISCHE ATLAS FRIESLAND.
A031 Uitg. Robas
  HISTORISCHE ATLAS DRENTHE.
A032 Grootvelt, Henny
e.a.
  BEKIJK HET OOSTEN EENS ANDERS.
A033 Uitg. Robas
  HISTORISCHE ATLAS OVERIJSSEL.
A034 Uitg. Wolters Noordhof
  GROTE HISTORISCHE ATLAS VAN NEDERLAND.
3 OOST NEDERLAND 1830-1855.
A035 Uitg. Wolters J.B. Groningen/Djakarta
Bos, P.R. en Niermeyer, J.F.
  ATLAS DER GEHELE AARDE (1951)
A036 Uitg. Wolters J.B. Groningen/Batavia
  ATLAS DER GEHELE AARDE BOS P/R / J.F. Niermeyer 1947
A037 Uitgave; Natuurcentrum Het Eksternest, Almere
  ARCHEOLOGIE IN ALMERE 2005

 

BEVOLKING / HUISVESTING
B001 Sikkes-Rasterhof
  HET LIDMAATSCHAP VAN DE GEMEENTERAAD.
B002 Kooiman, D.
  BEOEFENING VAN DE PRAKTIJK DER GEMEENTEADMINISTRATIE.
B003a Diverse auteurs
  ROOKSIGNALEN VAN HET BOERENERF (stookhokken in Drenthe).
B003b Uitg. Stichting Veldwerk Nederland.
  STOOKHOK STEEVAST.
B004 Molen, J. van (1987)
  BOERDERIJEN BOEK.

 

CULTUUR / KUNST / ONDERWIJS / TAALWETENSCHAPPEN
C001 Bos, Willem S.
  OORD EN DUIT UIT NOORD EN ZUID (catalogus van tentoonstellingen van tinnen voorwerpen en levensbeschrijvingen van Karel Azijnman).
C002 Vermeer, B.M.
  EEN EIGENZINNIG VERZAMELAAR: KAREL AZIJNMAN (catalogus van tentoonstelling van tinnen voorwerpen en de levensbeschrijving van Karel Azijnman).
C003 Renout J.G.N.
  MIDDELEEUWSE CERAMIEK (hoofdlijnen uit de ontwikkeling in Nederland).
C004 Polling, A.
  MAASTRICHTSE CERAMIEK.
C005 Bruyn, Anton
  SPIEGELBEELDEN (Werra-keramiek uit Enkhuizen).
C006 ??
  SPIEGEL DER ZEILVAART. SCHEEPJES IN DE KERK.
C007 Vrienden van het Zuiderzeemuseum
  HET PEPERHUIS (beschrijving van voorwerpen aanwezig in het Zuiderzeemuseum).
C008 red. Molen, van der J.R.
e.a.
  HUISRAAD VAN EEN MOLENAARSWEDUWE.
C009 SDU uitgeverij ’s-Gravenhage
  JAAROVERZICHT MUNTEN EN PENNINGEN DER NEDERLANDEN
C010 Bruyn, Cornelis de
  REIZEN OVER MOSKOVIE (Een Hollandse schilder ontmoet Czaar Peter de Grote).
C011 Goens, van Rijklof
  JAVAENSE REIYSE (Een bezoek van een V.O.C. gezant aan het hof van Mataram 1648-1654).
C012 Harenberg, Jan
  KASTELEN, ZO WAREN ZE.
C013 Friederich, F.H.W.
  PIJPELOGIE (vorm,versiering en datering van de Hollandse pijp).
C014 Kalkwiek K.A.
Schellart A.I.J.M.
  ATLAS VAN DE NEDERLANDSE KASTELEN.
C015 Duco, D.H.
  MERKEN VAN GOUDSE PIJPENMAKERS.
C016 Stokhuyzen, Fr.
  MOLENS (Nieuwe uitgave).
C017 Farwerck F.E.
  LEVEND VERLEDEN.
C018 Samenstellers Baarslag, Ir. J.B. en Stegeman, T.R.
  1909-1984 RIJKS MIDDELBARE LBS MEPPEL.
C019 Baerveldt bv IJlst veilinghuis
  VEILING CATALOGUS 1979.
C020 Houtman, Harmen
  VEUR DE VORM (gedichten & liedteksten).
zie ook B003a, B003b

GENEALOGIE / BIOGRAFIE / GEDENKBOEK
G001 Uitg. De Spaarnestad
  GEDENKBOEK 40-JARIG REGERINGSJUBILEUM KONINGIN WILHELMINA.
G002 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  JAARBOEK 2003 DEEL 57.
G003 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  JAARBOEK 2004 DEEL 58.
G004 Cebtraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  JAARBOEK 2005 DEEL 59.
G005 Centraal Bureqau voor Genealogie, Den Haag
  JAARBOEK 2006 DEEL 60.
G006 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  VERANDERDE LEVENS NEDERLANDSE FAMILIES NA 1850 JAARBOEK 2007 DEEL 61
G007 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  GENEALOGIE EN DE CANON DEEL 1 JAARBOEK 2008 DEEL 62.
G008 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  GENEALOGIE EN DE CANON DEEL 2 JAARBOEK 2009 DEEL 63.
G009 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  RAMSPOED & TEGENSLAG JAARBOEK 2010 DEEL 64.
G010 Centraal Bureau voor genealogie, Den Haag
  VAN JE FAMILIE MOET JE HET HEBBEN JAARBOEK 2011 DEEL 65.
G011 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  OVER GRENZEN JAARBOEK 2012 DEEL 66.
G012 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  DE GENEALOGISCHE WERKPLAATS JAARBOEK 2013 DEEL 67.
G013 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  DE GENEALOGISCHE WERKPLAATS JAARBOEK 1995 DEEL 49.
G014 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  DE GENEALOGISCHE WERKPLAATS JAARBOEK 1995 DEEL 51.
G015 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  DE GENEALOGISCHE WERKPLAATS JAARBOEK 1998 DEEL 52.
G016 Centraal Bureau voor Genealogie. Den Haag
  DE GENEALOGISCHE WERKPLAATS  JAARBOEK 2001 DEEL 55.
G017 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
  DE GENEALOGISCHE WERKPLAATS JAARBOEK 2002 DEEL 56.

HISTORIE
H001 Visser, J.J.
  70 JAAR HISTORIIE SCHIERMONNIKOOG.
H002 Molen, van der S.J.
 

LANGS FRIESLANDS OUDE BOERDERIJEN.

H003 Elias, B.G.J
  DE TACHTIGJARIGE OORLOG (algemene beschrijving van v.n.l het westen en zuiden des lands)
H004 Groen van Prinsterer
  HANDBOEK DER GESCHIEDENIS VAN HET VADERLAND (8e druk deel 1).
H005 Groen van Prinsterer
  HANDBOEK DER GESCHIEDENIS VAN HET VADERLAND (8e druk deel 2).
H006 Rijksdienst van de IJsselmeerpolders
  GESCHIEDENIS VAN HET ZUIDERZEEGEBIED.
H007 Frisius
  JAN HUT EEN OUDE HISTORIE (romantisch vertelde schelmen- en misdaadstreken rond 1800 in Friesland,slechte verzameling kopieën).
H008 Oltmans, J.F
  HET SLOT LOEVESTEIN IN 1570 (herdruk van deze historische roman).
H009 Historisch Genootschap Oud Zoetermeer
  HET HUIS TE PALENSTEIN IN ZEGWAART.
H010 red. Most, W.H.J. van der
Prunte, H. dr
  FLEVOLANDERS SCHRIJVEN GESCHIEDENIS.
H011 De Vriendenkring Flevoland
  CULTUURHISTORISCH TIJDSCHRIFT FLEVOLAND.
H012 Bosscher Ph.M.
e.a.
  PRINS HENDRIK DE ZEEVAARDER (de 3e zoon van koning Willem II).
H013 Leijenaar Eric
  HET NATTE HART VAN NEDERLAND (De geschiedenis van de Zuiderzee).
H014 Steensma, Regnerus
  LANGS DE OUDE DRENTSE KERKEN.
H015 Uitg. Rijksdienst voor oorlogsdocumentatie
  DE DAGBOEKEN VAN ANNE FRANK.
H016 Jong, L. de
  DE BEZETTING (uitgave in 1 band van de T.V.-serie van Het koninkrijk der Nederlanden 1940-1945).
H017 Maandag, Ben sr.
Roeyas, Rien
  EN NIET VERGETEN (herinneringen aan het dagblad Het Vrije Volk).
H018 Samenstelling Smets, Mathieu
  DEN VADERLAND GETROUWE (losse verhalen uit 1939-1949)
H019 Samenstelling Hofstede, Ellen ten
e.a.
  KLEDING OP DE BON (kleding- en textielschaarste 1939-1949).
H020 Uitg. Anne Frank Stichting
  WEERKLANK VAN ANNE FRANK.
H021 Roy van Zuidewijn Noortje
  MET HET OOG OP ONDERWEG (Een tocht in woord en beeld langs monumenten in Nederland).
H022 Uitg. S.V. Indeurop
  RUSLAND-USSR(geschiedkunde encyclopedie).
H023 Uitg.Dagblad Trouw
Houwaart, Dick
  TROUW EEN ONDERGRONDSE KRANT (heruitgave van de oorlogsnummers).
H024 Schulten, C.M.
Theil, J.
  NEDERLANDSE PANTSERVOERTUIGEN.
H025 Popta, E.W. van
Schuten, C.M
  NEDERLANDSE MILITAIRE VOERTUIGEN.
H026 Alberda, J.
Kroesen, F.L.
  NEDERLANDS GESCHUT.
H027 Lenselink J.
  VUURWAPENS VAN 1840 TOT HEDEN.
H028 Hazewinkel, Harm J.
  VLIEGEN VOOR DE VLOOT (70 jaar marine luchtvaartdienst).
H029 Molen, S.J. van der
  UILEBORDEN
H030 Kempers, R.T.W.
  ANTIEKE VUURWAPENS.
H031 Bartels, Michiel
  STEDEN IN SCHERVEN, DEEL I (vondsten in Deventer, Dortdrecht, Nijmegen, Tiel).
H032 Bartels, Michiel
  STEDEN IN SCHERVEN, DEEL II (vondsten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen, Tiel).
H033 Ark, Fran van
  WAT DE POT SCHAFT (eten, drinken en snoep van toen).
H034 Raalte, Ds. J. van
  IN HET CONCENTRATIEKAMP
H035 Uitg. Wolters J.B.
  IN HET VOETSPOOR VAN A. E. GIFFEN
H036 redactie jaargang 16 nr. 4 mededelingenblad van de stichting
  OUD MEPPEL
H037 onder redactie van: Dijk, E.A.
Trijsburg, J.
Werthein, W.F.
Werthein-Gijsse Weenink, A.H.
  DE WEKKER VAN DE NEDERLANDSE NATIE (Joan Derk van der Capellen 1741-1784).
H038 Vries, M.H. de
  TUSSEN DE GLASSCHERVEN EN GRANATEN (Oorlogsdagboek 1944-1945 Kapelaan te Huissen).
H039 Lambregts, L.
  VLEDDER IN DE TWEEDE WERELDOORLOG 1995.
zie ook A004, A005, A010, A011, A034, B001, C001, C003, C011, C016, L001, L002, R001

INDUSTRIE / HANDEL
   
   

LANDBOUW / VEETEELT / NATUURBEHEER
L001 Holtman, M.A.
  METEN EN WEGEN IN DRENTE (17 e eeuwse Drentse landmaten).
L002 Tjepkema K.
  HOE BOEREN HET BOLWERKEN (Friese Landbouwcoöperatie 1945-1985).
L003 Vroome, Harry de
  DRENTSE BOERENERVEN EN TUINEN.
L004 Voorhorst, Jacomien
  BOERENERVEN VROEGER EN NU.
L005 Vereniging Behoud Natuurmonumenten
  VIJFTIG JAAR NATUURBESCHERMING IN NEDERLAND.
L006 Terpstra, Pieter
  HONDERD JAAR FRIESE LANDBOUW (De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw).

NAUTIEK / SCHEEPVAART / SCHEEPSBOUW
N001 ICOB Alphen a/d Rijn
  DE GLORIE VAN DE SCHEEPVAART (nautische encyclopedie).
N002 Prud’homme, Reine van
e.a.
  KAPERS OP DE KUST (Nederlandse kaapvaart en piraterij 1500-1800).
N003 Bosscher, Ph.M.
  VLOOTVOOGDEN EN ZEESLAGEN
N004 Akveld, L.M.
e.a.
  VIER EEUWEN VAREN (de maritieme zeegeschiedenis).
N005 Boon, Piet
  EEN WESTFRIESE ZEEMAN ALS SLAAF IN BARBARIJE 1715-1743 belevenissen van Jan Cornelis Dekker).
N006 Lewis, John
  RESTAURATIE VAN KLASSIEKE SCHEPEN.
N007 Huitema, T.
  RONDE EN PLATBODEM JACHTEN.
N008 Vandermissen, Hans
  NEDERLANDERS EN DE ZEE.
N009 Rutland, Jonathan
  EEN GALJOEN.
N010 Dorleijn, Peter
  ZUIDERZEEVISSERIJ IN BEELD.
N011 Red. Daniels George G.
  ZEILENDE OORLOGSSCHEPEN.
N012 Botting Douglas
  ZEEROVERS.
N013 Fox Uffa
  ZEILVAART 1520-1914
N014 De Boer Maritiem
  ENCYCLOPEDIE VAN DE ZEILVAART.
N015 Suyk, K jr
  DWARSGETUIGD (herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders)
N016 Sigmond, J.P.
Zuiderbaan, H.
  NEDELANDERS ONTDEKKEN AUSTRALIE.
N017 Speerstra, Hylke
  BIJ NACHT EN ONTIJ (slepers, bergers, baggeraars).
N018 Prud’homme van Reine
  KAPERS EN PIRATEN .
N019 Wiedijk, Frederik
  BINNEN EN BUITEN DE DIJKEN VAN DE ZUIDERZEE.
N020 Kooij, J.A. van der
  UIT HET LEVEN VAN DE ZEEMAN.
N021 Poel, J.M.G van der
  SCHEEPSMODELLEN IN NEDERLANDSE KERKEN.

RELIGIE
R001 Wierenga, P.C.
  DE HERVORMDE KERKZEGEL IN DRENTE (met afbeeldingen).
R002 auteur onbekend
  DIAKONEN EN DIAKONENWERK (inlichtingen voor jonge mensen over de inrichting “Meer en Bosch” te Heemstede).
R003 Kalma, J.J.
  FRIESE KERKEN EN TORENS (literatuuropgave en korte beschrijving per plaats).
R004 Uitg. Zendingsbureau Oegstgeest.
  ATLAS VAN DE TERREINEN VAN DE PROT. ZENDING (in Oost- en Westindië).
R005 Uitg. NCRV-televisie
  KERKEPAD 1978.

SOCIALE ZORG
   
   

VRIJE BEROEPEN / VERENIGINGSWERK