28/4
December 2020
Van het bestuur  
2
Verslag lezing "Geschiedenis van Urk" door Jaap Bakker bestuur 3
Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2021   4
  Agenda en Notulen Ledenvergadering 2020 pdf    
Van de redactie   5
De Minor in het Steenwijker Diep - 1948 pdf J.A. Steenstra 6
Verdronken dorpen en scheepswrakken bij Kuinre redactie 8
Overijssel en de Eerste Wereldoorlog L. Polderman 9
Cornelis J. Boers - predikant te Blankenham 1889 - 1893 J.A. Steenstra 13
Amsterdam - Ossenzijl: 1 - 1 J.A. Steenstra 19
Dienstplichtigen uit de regio en de Belgische opstand C. Hoek 26
Metalen Kruis vrijwilligers 1830 / 1831 redactie 33
Spinnekopmolen "De Wicher" aan de Hoogeweg pdf redactie 34
 
  28/3
September 2020
Van het bestuur  
2
Van de redactie   3
  Foto feest 1923 met nummers, wie weet er nog namen? pdf
   
Raadselachtige figuren langs de Zeedijk bij Blankenham E. de Boer
5
Indiëgangers Arp Ernst en Wieger de Ruiter P. Ernst
12
De schutsluis te Ossenzijl en het Kerspel IJsselham J.A. Steenstra
18
Een Kalenberger versus de Belgen C. Hoek
27
Ossenzijl - de zomer van '63 E. Pen
32
Archiefstukken oorlogsslachtoffers gemeente Oldemarkt   37
 
  28/2
Juni 2020
Van het bestuur  
2
Van de redactie   3
Ossenzijl - naamafleiding en eerste vermelding J.A. Steenstra
4
  Artikel in kleur pdf    
Reactie op foto Chr. school Oldemarkt 1922 J.A. Steenstra
11
Twee families Damhuis uit Paasloo J. Damhuis
21
 
  28/1
Maart 2020
Van het bestuur  
2
Van de redactie 3
Kapkool - een oud gerecht van het eiland Urk H.J.A. Snelder 4
Evacueetje geboren in Oldemarkt 17 februari 1945 redactie 5
Het Kerspel IJsselham H.J.A. Snelder 14
Oorlogskinderen in Ossenzijl – 75 jaar na D-Day (3) E. Pen 23
Lo de Ruiter (1919-2008) in het verzet redactie 31
Verslag lezing “varend erfgoed” door George Snijder H.J.A. Snelder 36
Troubadour Johannes ten Have - “geen weg terug” H.J.A. Snelder 37
Dubbel trio redactie 38
     

Expositie n.a.v. 75 jaar bevrijding in het gemeentehuis te Steenwijk
Van half april tot begin mei is er een kleine expositie over de oorlog en de be-vrijding in de publieksruimte van het gemeentehuis met documenten, foto’s en voorwerpen uit het gemeentearchief, waarbij rijkelijk is geput uit de Collectie Oorlogsdocumenten Klaas Verbeek. De kleurige Bevrijdingsrok van zijn zus Aaltje is nog te bewonderen op de HVIJ-site: Silehammer jaargang 18/2. Ook zijn er kleurplaten, tekeningen en gedichten van kinderen over de bevrijding te zien.
Let op de regionale media voor de exacte data!