30/3
September 2022
Van het bestuur  
2
Excursie en lezingen
  4
Van de redactie
  5
Sint Bernardusschool - 100jaar
Betsy Weda &
Hieke van der Valk
7
  Artikel in kleur pdf    
Bijeenkomst vrijwilligers
Colin Hoek
21
Vee voor vogels
Aaldert Muis
22
  Artikel in kleur pdf    
Dag van de geschiedenis redactie 36
   

 

  30/2
Juni 2022
Van het bestuur  
2
Van de redactie
4
Verslag van de korte ledenvergadering
Roel Smit 6
Terugblik op de lezing van Yftinus van Popta
Roel Smit
6
Verdwenen bewoning (3) - woonas 't Olde pad (deel 1)
Aaldert Muis
8
  Artikel in kleur pdf    
Indiëganger Jan Koopman (1925 - 2019)
Linda Polderman
19
De Bazuin 1920 - 2020 redactie 20
Elzasser piloot Birling in onderduikershol op De Eese Jo Steenstra 22
Details overval distributiekantoor Oldemarkt 16 mei 1944 Jo Steenstra 27
Excursie en lezingen 2022   36
Niet willen weten - dwangarbeid 1940 -1945 redactie 37
     
   
  30/1
Maart 2022
Van het bestuur  
2
Van de redactie   3
Elsje van de pastorie 1944 - 1945
Jo Steenstra
6
  Artikel in kleur pdf    
Verdwenen bewoning (2) - buurtschap het Koepad
Aaldert Muis
13
  Artikel in kleur pdf    
Baarlo (3) - periode 1815 - heden
Colin Hoek
25
Jan de Koning in Oldemarkt en Kuinre 1944 - 1945
Jo Steenstra
32
   
  29/4
December 2021
Van het bestuur  
2
Activiteiten 2021 - 2022
  3
Uitnodiging algemene ledenvergadering 2022
  4
Verslag van de excursie naar de proefkolonie
Hans Vrind
5
Verslag van de lezing door Dennis Worst
Herman Snelder
6
Van de redactie
  7
De kleine keizer - Gerrit Keizer (1874 - 1946) Linda Polderman 11
Verdwenen bewoning (1) Aaldert Muis 19
Baarlo - periode 1550 - 1825 Colin Hoek 26
Gedicht de Reune redactie 31
Prettige Feestdagen pdf redactie 34