29/1
Maart 2021
Van het bestuur  
2
Van de redactie 3
  Voorkant nieuwe boeken in kleur pdf    
Dankbrief van 7 juni 1945 aan gevangenbewaarders Jo Steenstra i.s.m.
Janny Kleinveld-van der Vegte
5
Half millennium oude boom bij Oldemarkt?! Piet Bremer
15
  Artikel in kleur pdf    
Brand en herbouw Blankenhammer kerk en toren
Jo Steenstra
24
Sli’jjen Klaas Verbeek
30
   
  28/4
December 2020
Van het bestuur  
2
Verslag lezing "Geschiedenis van Urk" door Jaap Bakker bestuur 3
Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2021   4
  Agenda en Notulen Ledenvergadering 2020 pdf    
Van de redactie   5
De Minor in het Steenwijker Diep - 1948 pdf J.A. Steenstra 6
Verdronken dorpen en scheepswrakken bij Kuinre redactie 8
Overijssel en de Eerste Wereldoorlog L. Polderman 9
Cornelis J. Boers - predikant te Blankenham 1889 - 1893 J.A. Steenstra 13
Amsterdam - Ossenzijl: 1 - 1 J.A. Steenstra 19
Dienstplichtigen uit de regio en de Belgische opstand C. Hoek 26
Metalen Kruis vrijwilligers 1830 / 1831 redactie 33
Spinnekopmolen "De Wicher" aan de Hoogeweg pdf redactie 34
 
  28/3
September 2020
Van het bestuur  
2
Van de redactie   3
  Foto feest 1923 met nummers, wie weet er nog namen? pdf
   
Raadselachtige figuren langs de Zeedijk bij Blankenham E. de Boer
5
Indiëgangers Arp Ernst en Wieger de Ruiter P. Ernst
12
De schutsluis te Ossenzijl en het Kerspel IJsselham J.A. Steenstra
18
Een Kalenberger versus de Belgen C. Hoek
27
Ossenzijl - de zomer van '63 E. Pen
32
Archiefstukken oorlogsslachtoffers gemeente Oldemarkt   37
 
  28/2
Juni 2020
Van het bestuur  
2
Van de redactie   3
Ossenzijl - naamafleiding en eerste vermelding J.A. Steenstra
4
  Artikel in kleur pdf    
Reactie op foto Chr. school Oldemarkt 1922 J.A. Steenstra
11
Twee families Damhuis uit Paasloo J. Damhuis
21