25/3
September 2017
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
3
Twee gezellige middagen in het HCIJ C. Hoek
4
Mijn jeugd in Oldemarkt (1942-1954) deel 2 J. Lok 6
Zij hielden de lofzang gaande (1) E. Pen
14
Gezocht namen bij foto namen bij foto redactie 22
Oude teksten in het Kuunders en Oldemaarker dialect H. Snelder 23
Va Ossenzieliger bis winkbuul - Roelof Braad (*1950) redactie 26
  uitvoerige kwartierstaat pdf logo
   
Expositie Ossenzijl in het HCIJ redactie 29
Bewoner van Ossenzijl trok zonder vergunning in huis redactie 29
 
  25/2
Juni 2017
Van het bestuur  
2
Even voorstellen: Colin Hoek C. Hoek
3
Van de redactie  
3
Harderwieker vissers gered door Kuundersen in 1931 H.J.A.  Snelder
6
  Krantenbericht over de redding - en vragen over redders en geredden pdf    
HVIJ Jaarprogramma 2017 - 2018  
8
Een kerfsneevaas voor Kuinre H. Roersma 9
  Foto's in kleur van de kerfsneevaas pdf    
Hendrik Muis in Fort Honswijk 1914 - 1915 L. Polderman
11
  Oorkonde, Vaande, Medaille in kleur pdf
   
De collectie Jannes Spitzen H.J.A. Snelder
22
Mijn Jeugd in Oldemarkt (1942-1954) deel 1 J. Lok
25
Fotograaf Jacobus R.A. Bult - Oldemarkt K. Hoen-Groenewoud 30
 
  25/1
Maart 2017
Van het bestuur  
2
Verslag lezing dr. L. van der Weide, Delfstrahuizen, over Veenontginningen H.J.A. Snelder
3
Van de redactie  
4
  Caspar Janssen, Het Veen, de vlinder en de openbaring; afb. cover + korte inhoud van dit boek over de vuurvlinder pdf    
  Complete genealogie Brugge (Engelstalig) 154 p. pdf De pagina's 120 tot en met 154 zijn niet online zichtbaar i.v.m. de privacy wetgeving. De pagina's zijn wel in het HCIJ in te zien.    
  Archeologische vondsten Bert Groenestege, Rondebroek pdf    
Het verdriet van Kuinre J. Bolling
6
  Originele artikel uit IJsselmeerberichten 2017-1 pdf    
Het Nationaal Reddingsleger (NRL) in Paasloo 1917-1938 (2/2) K. Hoen-Groenewoud & J.A. Steenstra
11
  Schoolfoto's Paasloo: OLS 1921, CLS 1927+1929 pdf
Graag doorgeven aanvullingen met namen en correcties van namen en data
   
Bijlage: Namenlijst van het Nationaal reddingsleger (NRL) in Paasloo redactie
26
  NB: in gedrukte Silehammer resumé van Excel-bestand hieronder
Uitvoerig Excel bestand gebaseer op openbare gegevens BS gem. Oldemarkt + redactionele aanvullingen. excel
Graag dorgeven aanvullingen en correcties van namen en data.
   
 
  24/4
December 2016
Van het bestuur  
2
Terugblik op de Open Monumentendag 2016 redactie
3
  foto-impressie PKN-kerk Kuinre, o.a. ikonen, memorielepel  
 
Van de redactie redactie
5
  twee kleurenfoto's Gebouw Hoofdstraat 49-51 Oldemarkt    
Uit het archief: foto Klaas en Ma Oosterkamp, Blankenham ± 1935 redactie 7
Renovatie Havenhoofd Kuinre redactie
9
  met foto’s en oude Gemeentekaart Kuinre 1865    
Genealogisch nieuws: namen weeskinderen online redactie 14
Agenda Algemene Ledenvergadering 2017+ Notulen 2016   15
'Meester' Kalverboer 1888-1947 J. Tiesnitsch 19
  veel afbeeldingen van Martens meulentien, zwart/wit en kleur    
Gezinsbarakken bij Kuinre redactie 27
  met foto; gebouwd 1941 voor toekomstige bewoners NOP
   
Het Nationaal Reddingsleger (NRL) in Paasloo 1917-1938 (1/2) K. Hoen-Groenewoud & J.A. Steenstra 28
  in Sil 25/1 deel 2 met bijlage met daarin ruim honderd namen en van opgevangen pupillen in het ‘kinderhuis’    
Van Oosterwolde naar Maidenhead - en terug R. Brugge 39
  Genealogie van de familie Brugge samengevat. Engelse en Nederlandse versie    
Wenskaart Prettige Feestdagen   46
  Tekening van Jan Raggers, 1943 Mallegat Oldemarkt