23/3
September 2015
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
3
  The Jewish Adler Family In Hiding . Engelse vertaling van artikel in De Silehammer 23/1.
   
HVIJ Jaarprogramma 2015 - 2016   4
Oorlogsslachtoffers (1) - Kuinre en Blankenham L. Polderman & J.A. Steenstra
5
  Tweede Wereldoorlog en Nederlands-Indië
   
Monumentale bomen redactie
12
  Slechts elf in onze regio, één inmiddels al geveld...
   
Straatnamen - een tussenstand J.A. Steenstra 15
  Huisnummering, wijkindeling en typen straatnamen
   
Uitgezonden en teruggekeerde Indiëgangers redactie 25
  Negen uit gemeenten Kuinre en Blankenham. Ruim twintig uit de gemeente Oldemarkt
   
Gedicht: De Vuurdoorn J. Brouwer-Middelhof 30
  In dialect
   
 
  23/2
Juni 2015
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
  Rubriek met foto opening Expositie WO II en Duits bezoek aan Kuinre
 
 
  Uittreksel (18 p.) uit boek “The Last Flight of T for Tommy”
 
 
  Geactualiseerd art. uit Sil 18/1 over Bevrijdingsrok, deels in kleur
   
Bezoek uit Herzebrock-Clarholz aan onze regio mei 2015 J.A. Steenstra 6
Een Oldemarkter processielied J.A. Steenstra
12
  Artikel met lied van Leen Muurlink en afbeeldingen in kleur
   
  Beeldje H. Kindsheid in RK Willibrorduskerk Oldemarkt    
Mit de bok naor bolle J. Bakker
16
  Stierenvereniging Wetering-Muggenbeet 1939-1951; Gesprek met Tinus Snijder (92)    
Schip “De Koophandel” van Jan Fledderus redactie 26
  Schip uit 1903 nu in de vaart als de “Eemlander”    
Een koorkap van bisschop David van Bourgondië J.A. Steenstra 27
  Artikel met afbeeldingen in kleur n.a.v. Tentoonstelling in Museum Catharijneconvent, Utrecht, t/m 16 aug. 2015 met o.a. gewaden van deze voor Oldemarkt belangrijke bs    
 
  23/1
Maart 2015
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
5
Rats, kuch en boonen redactie
7
Jeugdherinneringen - de oorlogsjaren in Ossenzijl dr. S.J. Barteling
9
  Zoon van meester Simon Barteling vertelt
   
Zij kwamen uit Kuinre en Oldemarkt..... L. Polderman en J.A. Steenstra 19
  Laatste in Kuinre en Oldemarkt geboren Joden    
Predikanten in oorlogstijd redactie
23
  Nieuw boek april 2015 ook over predikanten uit de regio  
 
De Joodse onderduikersfamilie Adler J.A. Steenstra
25
  Groot overzicht met de nieuwste gegevens; Bijlagen  
 
Onderduikers blij Kloas en Tiempie Los aan de Horstweg J. de Bock-Los, interview 40
  Steenwijker agent Uiltje Bergsma en zijn vrouw in Paasloo
   
Verzetsdaden in de regio   44
  Kaartje met overvallen op distributiekantoor en uitvalbases knokploegen (KP's)    
Voor Vrijheid en Vaderland   45
  Twee eenvoudige houten herinneringsbordjes april 1945    
HVIJ-Verkooplijst 2015   46
 
  22/4
December 2014
Bergplaats voor kunstschatten - 1942  
2
  raamhanger uit 1942 Kunstbunker Paasloo in kleur raamhanger 1942  
 
Van het bestuur  
3
Van de redactie   5
De drie klokken van de RK kerk te Oldemarkt J.A. Steenstra
6
  luidklokken geroofd in 1943, nieuwe klokken in 1948; foto's en opschriften van alle klokken
   
Agenda Algemene Ledenvergadering 26.02.2015  
14
  samen als printversie; tweezijdig afdrukken en dubbelvouwen agenda ALV-2015    
Notulen Algemene Ledenvergadering 11.02.2014   15
Het buurrecht van Kuinre uit 1385 J.A. Steenstra 18
  afschrift van originele tekst afschrift; transcriptie + toelichting transcriptie    
Reactie: Jan Bosstraat, Blankenham redactie 26
  teruggevonden officieuze betonnen naamplaat
   
Wenskaart Prettige Feestdagen redactie 28
  torentje Waag/Gemeentehuis Kuinre wenskaart