22/3
September 2014
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
Oude en nieuwe klok van Waag/Gemeentehuis Kuinre J.A. Steenstra 5
  luidklok uit 1683 geroofd in 1943, nieuwe klok in 1949; opschriften van beide klokken    
Officieuze straatnamen + Oproep redactie
11
  Jan Bosstraat - Blankenham; Bosma's Pattien - Paasloo/Blesdijke; Kapiteinstraat en Stinkstegie - Oldemarkt
   
Uitje Histo Oldemarkt C. de Vos
13
  bezoek aan HCIJ van Hervormde Vrouwenvereniging Scheerwolde/Wetering
   
HVIJ-Jaarprogramma 2014-2015   14
  op site met ook eventuele laatste wijzigingen jaarprogramma 2014-2015    
De naam Armvoogdij is soms verwarrend J. Bakker 16
  Armvoogdij van Scheerwolde gevestigd te Wetering
   
De torenklok van Blankenham J. A. Steenstra 22
  na brand in 1892 nieuwe luidklok uit 1597, afkomstig uit Echten (Fr.); klokopschrift
   
Gedicht; Tradisies J. Brouwer-Middelhof 27
  o.a. zandstrooien t.b.v. zwaar zieken, verschillend klokluiden bij overlijden van man, vrouw, kind
   
 
  22/2
Juni 2014
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
  minikerkenpad in de regio zaterdag 13 september 2014
   
Centsprenten in het Historisch Centrum IJsselham (HCIJ) J. Bakker 5
  zomerexpositie van ruim zestig oude tot zeer oude centsprenten uit de collectie van dhr. H. Kamp    
Een mooi beeld J. Bakker
13
  beeld 'Spelende Kinderen' te Scheerwolde van Henk C. Visser  
 
Calicotstraat in Oldemarkt K. Hoen-Groenewoud en
J. A. Steenstra
15
  herinnering aan de katoenweverij rond 1840 te Oldemarkt    
Groninger ziekte? Dan naar het ziekenhuis in Blokzijl J. Bakker 20
  infectieziekten als nasleep van de watersnood van 1825; tijdelijke ziekenzaaltjes in Blokzijl
   
Zandstrooien ten behoeve van zwaar zieken J. Otten 25
  gebruik in Oldemarkt tot in de jaren dertig van de vorige eeuw    
Gedicht: "Mien jeugd in Ooldemaark" J. Brouwer-Middelhof 26
  in dialect; de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw    
    
  22/1
Maart 2014
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
Twee sleden en een historierijk huis J.A.F. Venema
5
De pastorie van Blankenham in oorlogstijd J.A. Steenstra
8
  Gezin van ds. W. van Gelder en hun twee Joodse onderduikertjes
Brief van A. van Gelder-Staat t.g.v. vijftigjarige herdenking van de Bevrijding in 1995 (gereviseerde tekst) extra info
   
Straatnamen: Worstdijk en Worstsloot bij Kuinre redactie 15
Kaleberghe of Koleberghe vermeld in 1323 J.A. Steenstra
20
Documenten en voorwerpen uit WO II redactie
27
Wij gedenken ... Hidde Jan Rijkeboer redactie 30
  Toelichting bij het navolgende gedicht    
Gedicht "Wij gedenken ... Hidde Jan Rijkeboer" M. Hoetink 31
 
  21/4
December 2013
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
5
In der Vrierstraten iuxta IJselhamme – 1313 J.A. Steenstra
7
  Eerste vermelding van de Vrijstraat (beslist niet Vrijstaat!)    
Bespiegelingen over het Braambos redactie
11
  Naar aanleiding van vorig themanummer Sil 21/3.
opzegversje Sippe, sappe, siepe - met een vraag extra info
   
Agenda Algemene ledenvergadering 11 februari 2014 extra info   16
Notulen Algemene Ledenvergadering 2013 extra info   17
De Canon van Steenwijkerland J.A. Steenstra
20
  Presentatie Canonboek en lancering website
   
Burchtheren, beurtvaarders en vissers J. A. Steenstra
21
  De Heerlijkheid Kuinre – 1118 (= Canonvenster 6)    
G.B. Kooijstraat – Ossenzijl K. Hoen-Groenwoud & J.A. Steenstra 26
  Ossenzieliger Geert Bzn. Kooij 1879-1946    
Gedicht “Herinnering” P.J. Plat Gzn. (†) 31
  Pé Plat, timmerman en volksdichter, Thij 1900-1964
Dit gedichtje in dialect kon een strafgevangene uit WO II nadien vertroosten
   
Wenskaart Prettige Feestdagen   32
  Foto van schaatsers 1934/1935 en twee foto’s begintijd O.V.C. met vraag naar namen van schaatsers en voetballers extra info