25/1
Maart 2017
Van het bestuur  
2
Verslag lezing dr. L. van der Weide, Delfstrahuizen, over Veenontginningen H.J.A. Snelder
3
Van de redactie  
4
  Caspar Janssen, Het Veen, de vlinder en de openbaring; afb. cover + korte inhoud van dit boek over de vuurvlinder pdf    
  Complete genealogie Brugge (Engelstalig) 154 p. pdf De pagina's 120 tot en met 154 zijn niet online zichtbaar i.v.m. de privacy wetgeving. De pagina's zijn wel in het HCIJ in te zien.    
  Archeologische vondsten Bert Groenestege, Rondebroek pdf    
Het verdriet van Kuinre J. Bolling
6
  Originele artikel uit IJsselmeerberichten 2017-1 pdf    
Het Nationaal Reddingsleger (NRL) in Paasloo 1917-1938 (2/2) K. Hoen-Groenewoud & J.A. Steenstra
11
  Schoolfoto's Paasloo: OLS 1921, CLS 1927+1929 pdf
Graag doorgeven aanvullingen met namen en correcties van namen en data
   
Bijlage: Namenlijst van het Nationaal reddingsleger (NRL) in Paasloo redactie
26
  NB: in gedrukte Silehammer resumé van Excel-bestand hieronder
Uitvoerig Excel bestand gebaseer op openbare gegevens BS gem. Oldemarkt + redactionele aanvullingen. excel
Graag dorgeven aanvullingen en correcties van namen en data.
   
 
  24/4
December 2016
Van het bestuur  
2
Terugblik op de Open Monumentendag 2016 redactie
3
  foto-impressie PKN-kerk Kuinre, o.a. ikonen, memorielepel  
 
Van de redactie redactie
5
  twee kleurenfoto's Gebouw Hoofdstraat 49-51 Oldemarkt    
Uit het archief: foto Klaas en Ma Oosterkamp, Blankenham ± 1935 redactie 7
Renovatie Havenhoofd Kuinre redactie
9
  met foto’s en oude Gemeentekaart Kuinre 1865    
Genealogisch nieuws: namen weeskinderen online redactie 14
Agenda Algemene Ledenvergadering 2017+ Notulen 2016   15
'Meester' Kalverboer 1888-1947 J. Tiesnitsch 19
  veel afbeeldingen van Martens meulentien, zwart/wit en kleur    
Gezinsbarakken bij Kuinre redactie 27
  met foto; gebouwd 1941 voor toekomstige bewoners NOP
   
Het Nationaal Reddingsleger (NRL) in Paasloo 1917-1938 (1/2) K. Hoen-Groenewoud & J.A. Steenstra 28
  in Sil 25/1 deel 2 met bijlage met daarin ruim honderd namen en van opgevangen pupillen in het ‘kinderhuis’    
Van Oosterwolde naar Maidenhead - en terug R. Brugge 39
  Genealogie van de familie Brugge samengevat. Engelse en Nederlandse versie    
Wenskaart Prettige Feestdagen   46
  Tekening van Jan Raggers, 1943 Mallegat Oldemarkt    
 
  24/3
September 2016
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
Ik ken oe wel, ie bin wetholder Beeltje J. Bakker
5
  Een dagje op het stembureau in Ossenzijl januari 2003
   
..... hun leven voor de paus L. Polderman 8
  Een Kuinderse en twee Oldemarkters in het pauselijk leger der Zouaven, 150 jaar geleden    
Maand van de geschiedenis R.H. Lensen
13
  Oktober 2016; zie www.steenwijkerland.nl/gemeentearchief  
 
 Notulen van de gemeenteraad Blankenham toegankelijk R.H. Lensen 14
  Agendapunten van de raadsnotulen 1818-1972 nu via internet te raadplegen
   
Broeder Aufridus Muurlink SVD 1883-1944 J.A. Steenstra 16
  Hendrikus Laurentius Muurlink trad toe als broeder tot deze missiecongregatie, vertrok in 1926 naar (voormalig Duits) NO-Nieuw-Guinea; hij overleefde de Japanse internering niet. Enige kaartje in kleur en foto's deels in kleur    
Straatnaam: Ir Luteijnweg in Scheerwolde J. Bakker 30
  David Izaak Luteijn (1915-1961) was jarenlang directeur van de Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove    
Gezocht redactie 36
  Gevraagd: foto’s van panden Hoofdstraat 49-51-53 te Oldemarkt: Bewaarschool – Geb. Vrijz. Belangen - Geb. Oldemarkter Fanfare. Uitvoerige versie     
Ode aan de rietsnijders. Kalenberg en bladrietschippers N. Muis 37
  Een lied in plaatselijk dialect en een gelegenheidsgedicht    
  24/2
Juni 2016
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
7
Raadselen rond een IJsselhammer zilveren kelk J.A. Steenstra
9
  vermoedelijke avondmaalsbeker van kort na 1600
   
Jongelingen, wanneer is het volle maan? (2/2) J. Bakker 15
  Jongelingsvereniging / CJMV 'Elimelech', Wetering    
Gezocht: wederom namen bij foto's gevraagd pdf logo redactie
23
  - wie is de man naast Amse Pel?
   
  - drie foto's school Slijkenburg 1916, 1921 en later    
  - vriendengroep uit Ossenzijl circa 1920    
HVIJ jaarprogramma 2016 -2017 pdf logo   25
Beatrix Noljora (1890-1944) - violiste en zangeres uit Kuinre J.A. Steenstra 26
  geboren in Kuinre als Beatrix Clasina Treurniet, dochter van directeur/oprichter Kuinder zuivelfabriek    
 Tropenlied   38
  lied uit de Oldemarkter revue 'Het Mallegat' uit 1948, tekst van pastoor Gerritsen    
     
Open monumentendag (OM) 10 september 2016 + Minikerkenpad
OM staat dit jaar in het teken van ‘Iconen en symbolen’. Symbolen zoals te zien in ornamenten, reliëfs, schilderingen. Ook de monumenten zelf hebben iconische waarde in het landschap: kerk-torens, molens, gemeentehuizen etc.
Dit jaar is wederom een minikerkenpad opgezet in de regio. Alle deelnemende kerken zijn die zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
  Protestantse kerk Blankenham, Kerkbuurt 9, ook zondag open
  Protestantse kerk Kuinre, H. de Cranestraat 41
  Geb. Rehoboth, Vrije Zendingsgemeente Ossenzijl, Hoofdstraat 10
  Klokkenstoel begraafplaats, Spangahoekweg 32, Spanga
  Geb. Maranatha, Vrije Zendingsgemeente Nijetrijne, P. Stuyvesantweg 186
  Protestantse kerk Scherpenzeel/Munnekeburen, Grindweg 139

In de Protestantse kerk Kuinre is een tentoonstelling van iconen van Cobie van Rees-Mulder uit Kalenberg en een HVIJ-stand. De routes zijn vanaf begin september te downloaden: www.historischeverenigingijsselham.nl of: kuinreblankenham.protestantsekerk.net