24/1
Maart 2016
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
Jongelingen, wanneer is het volle maan? J. Bakker
5
  Jongelingsvereniging / CJMV "Elimelech", Wetering
   
Tekeningen van broer Evert Krol en neef Jan Krol Kzn J.A. Steenstra 12
  Meer informatie en afbeeldingen (deels) in kleur pdf logo
   
Oorlogsslachtoffers (3) - gemeente Oldemarkt deel 2 redactie
16
Nog een teruggekeerde Indiëganger + Naschrift redactie
25
  Twee nieuwe publicaties over 1945-1950 in Nederlands-Indië    
Kuunderse klonten - een oud recept uit de Kuinder schans H.J.A. Snelder 27
Het Verjaardagsgedicht - voor grootmoeder, 23 januari 1899 H. Oosterhof 29
     

Het RIETboek – rietsnijders in Kalenberg/Hoogeweg
Aletta Jongschaap (tekst) en Susan Oosterlaar (foto’s).

Het boek geeft een beeld van ruim zeventig rietsnijders werkzaam in het gebied Kalenberg/Hoogeweg in 2011-2015. Daarnaast wordt het ontstaan, de ontwikkeling en de huidige situatie van De Weerribben beschreven, met tevens aandacht voor de historie van Kalenberg en de Hoogeweg. Dit alles wordt ondersteund met prachtige foto’s.
Het voorwoord is van de in Kalenberg woonachtige schrijfster Marjan Berk. Het boek is gebonden, full color met harde kaft, ca. 260 bladzijden waarvan 170 pagina’s met foto’s en 90 pagina’s tekst. Formaat 30 bij 23 cm. Prijs bij voorinschrijving € 47,50.
Het RIETboek wordt gepresenteerd in ’t Lokaal in Kalenberg op 28 mei 2016, met tevens opening van foto-expositie “Een portret van een rietsnijder”. U bent welkom van 16.00 tot 18.00 uur. Meer info: www.rietboek.nl
 
  23/4
December 2015
U bent lid en dan?  
2
  Oproep tot actieve betrokkenheid  
 
Van het bestuur  
3
  o.a Kerstrondje Oldemarkt zaterdag 19 december
   
Van de redactie   4
Uitgelicht: Jan de Lange (1916-1945) redactie 6
  aanvullende informatie    
Nogmaals Bouwe van Ens (1893-1945) redactie
9
  aanvullende informatie
   
Oorlogsslachtoffers (2) - gemeente Oldemarkt deel 1 redactie
11
  vraag over scans uit Politieblad 1943 pdf logo
   
Agenda Algemene Ledenvergadering 2016   21
  Agenda en Notulen samen op drie pagina's A4 pdf logo
   
Notulen Algemene Ledenvergadering 2015   22
Nog een aquarel van Blankenham uit mei 1888 redactie 25
  de aquarel in kleur; naam maker nu bekend! pdf logo
   
Eerbetoon aan Tjitske de Geele-de Haan J.A. Steenstra 30
  borduurwerk van Tjits tentoongesteld in Israël door Yael Adler    
Uitgezonden en teruggekeerde Indiëgangers (2) redactie 34
  nieuwe namen en aanvullingen    
Wenskaart Prettige Feestdagen   38
  wenskaart met de Hoogeweg in fraaie winterse kleuren pdf logo
   
   
  23/3
September 2015
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
3
  The Jewish Adler Family In Hiding . Engelse vertaling van artikel in De Silehammer 23/1.
   
HVIJ Jaarprogramma 2015 - 2016   4
Oorlogsslachtoffers (1) - Kuinre en Blankenham L. Polderman & J.A. Steenstra
5
  Tweede Wereldoorlog en Nederlands-Indië
   
Monumentale bomen redactie
12
  Slechts elf in onze regio, één inmiddels al geveld...
   
Straatnamen - een tussenstand J.A. Steenstra 15
  Huisnummering, wijkindeling en typen straatnamen
   
Uitgezonden en teruggekeerde Indiëgangers redactie 25
  Negen uit gemeenten Kuinre en Blankenham. Ruim twintig uit de gemeente Oldemarkt
   
Gedicht: De Vuurdoorn J. Brouwer-Middelhof 30
  In dialect
   
 
  23/2
Juni 2015
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
  Rubriek met foto opening Expositie WO II en Duits bezoek aan Kuinre
 
 
  Uittreksel (18 p.) uit boek “The Last Flight of T for Tommy”
 
 
  Geactualiseerd art. uit Sil 18/1 over Bevrijdingsrok, deels in kleur
   
Bezoek uit Herzebrock-Clarholz aan onze regio mei 2015 J.A. Steenstra 6
Een Oldemarkter processielied J.A. Steenstra
12
  Artikel met lied van Leen Muurlink en afbeeldingen in kleur
   
  Beeldje H. Kindsheid in RK Willibrorduskerk Oldemarkt    
Mit de bok naor bolle J. Bakker
16
  Stierenvereniging Wetering-Muggenbeet 1939-1951; Gesprek met Tinus Snijder (92)    
Schip “De Koophandel” van Jan Fledderus redactie 26
  Schip uit 1903 nu in de vaart als de “Eemlander”    
Een koorkap van bisschop David van Bourgondië J.A. Steenstra 27
  Artikel met afbeeldingen in kleur n.a.v. Tentoonstelling in Museum Catharijneconvent, Utrecht, t/m 16 aug. 2015 met o.a. gewaden van deze voor Oldemarkt belangrijke bs