21/3
September 2013
Van het bestuur  
2
  flyer Archievendag 19 oktober 2013 extra info
De geschiedenis van het middeleeuwse Braambos P. Bremer
 
Inleiding  
5
Bossen in de voormalige gemeente IJsselham  
5
Hakhout   6
Huize Paasloo en het bos   8
Middeleeuws bos en een meetlat voor eeuwenoud bos   9
1. Bosgrens   9
2. Houtwallen op de grens van bos en cultuurland   9
3. Houtwallen in het bos   10
4. Planten die gebonden zijn aan oude bossen  
11
5. Slechte grond   15
6. Geschiedenis als hakhout   15
7. Rijk aan hoogteverschillen   15
8. Een oud bos omvat meestal meerdere bostypen   16
9. Eeuwenoud bos ligt geïsoleerd   17
10. De naam van het bos   18
Nog enkele eigenschappen   20
Beeksloot   20
Greppels en rabatten   20
Bodem   21
Archeologie   21
Noten   23
Literatuur   24
Tabel 1.   25
Kleurenfoto's 2. t/m 6.   26
Twee andere naamsverklaringen J.A. Steenstra 29
     
NB: deze Silehammer is deels in kleur gedrukt!!!
 
  21/2
Juni 2013
Van het bestuur  
2
  Met info over expositie Wetering en omstreken
Van de redactie  
4
Honderd jaar Plaatselijk Nut Wetering en omstreken 1913-2013 E. Zwanenburg
5
  Boek verkrijgbaar bij HVIJ; zie verkooplijst hieronder
  de twee ontbrekende pagina's vind u hier extra info
Boekpresentatie "Tussen Steenwijk en Blokzijl" J.J. Houwer
10
  De wereld van bakker Jonkman
   
Kunstbunker Paasloo: een lied en twee namen J. A. Steenstra 13
  Artikel met vragen over lied, Jan Segveld en Piet Rueck extra info    
  Drie versies van voorbeeldlied "Ziet gij dien rooden gloed" extra info    
Aan de wieg van De Silehammer A. Noordergraaf
17
  Interview met Jan Rozendal  
 
Straatnamenboek J. Bakker
19
  Uitleg over een nieuwe reeks  
 
Geert Luchesenstraat - Scheerwolde J. Bakker 20
  En meteen de eerste aflevering van de nieuwe reeks    
Naar de bronnen! Werkgroep Genealogie 24
  Artikel n.a.v. foutieve lezing van geboorteakte extra info    
  Voorbeelden van geboorteaangiften door arts extra info    
Gedicht "Veurjoar" Akermanechien 26
  Bewerking in dialect van onderstaand gedicht    
Gedicht "Op de Polderdijk" K. Visser 27
  April 1985, Haarlem    
Verkooplijst   28
  Met de nieuwste boeken! extra info    
 
  21/1
Maart 2013
Van het bestuur  
2
  twintig jaar HVIJ; vermelding schenkingen
Kunstbunker Paasloo foto HVIJ-archief
5
  link naar www.Immeijerink.nl extra info
Museumboerderij Paasloo A.H.M. van der Vegt
5
  naaien en naaimachines
Luiewijvenkost en kandeel A. Noordergraaf
7
  streekgerechten met recept boffert en potstro  
 
Flugplatz Steenwijk / Vliegveld Havelte redactie 10
  lijstje recente artikelen P.A. van Aalderen + J. Kootstra extra info    
Tewerkstelling op Vliegveld Havelte K. Verbeek
16
Duitse krijgsgevangenen op de Wetering? redactie
22
Taeke Lubberts (1910-1994) onderwijzer en verzetsman redactie 23
In de Hongerwinter van Den Haag naar Oldemarkt O. Das 26
De wrede oorlog in ons dierbaar Vaderland P. Luiten (†) 31
 
  20/4
December 2012
Feestelijke opening Historisch Centrum IJsselham J. Bakker
2
Van het bestuur  
3
Van de redactie  
5
  veel reacties op ‘Hier zit een luchtje’ aan en op ‘Oom Toon’
Opstelwedstrijd A. Noordergraaf
6
  eerst de vier winnaars, dan alle anderen alfabetisch extra info
Een Oldemarkter aan de Berezina eind november 1812 J.A. Steenstra
10
  diens identiteit eindelijk onthuld!
Agenda Algemene Ledenvergadering 2013 extra info  
16
Notulen Algemene Ledenvergadering 2012 extra info   17
Armenzorg en nabuurschap – de Armvoogdij Muggenbeet Js. Mooiweer 20
  boek verkrijgbaar à € 17,50 (excl. porto) bij de HVIJ    
IJsvereniging IJsvermaak Oldemarkt 125 jaar J.A. Steenstra
24
  1887 – voorganger IJsclub minstens 30 jaar ouder!
   
Museumboerderij Paasloo A.M. van der Vegt 26
  raadsel van het ‘spijkertjesbord’ opgelost extra info    
Kalenberger Gemeenschapshuis G. Lok-Jongschaap 28
  oud 1951, nieuw 2012; Open Dag 19 januari 2013    
Een anders dan andere wenskaart redactie 32
  aquarel van achterzijde pastorie Blankenham mei 1888 extra info uitgebreide testversie met vraag: wie weet wie de aquarellist was? initialen H.H.