21/1
Maart 2013
Van het bestuur  
2
  twintig jaar HVIJ; vermelding schenkingen
Kunstbunker Paasloo foto HVIJ-archief
5
  link naar www.Immeijerink.nl extra info
Museumboerderij Paasloo A.H.M. van der Vegt
5
  naaien en naaimachines
Luiewijvenkost en kandeel A. Noordergraaf
7
  streekgerechten met recept boffert en potstro  
 
Flugplatz Steenwijk / Vliegveld Havelte redactie 10
  lijstje recente artikelen P.A. van Aalderen + J. Kootstra extra info    
Tewerkstelling op Vliegveld Havelte K. Verbeek
16
Duitse krijgsgevangenen op de Wetering? redactie
22
Taeke Lubberts (1910-1994) onderwijzer en verzetsman redactie 23
In de Hongerwinter van Den Haag naar Oldemarkt O. Das 26
De wrede oorlog in ons dierbaar Vaderland P. Luiten (†) 31
 
  20/4
December 2012
Feestelijke opening Historisch Centrum IJsselham J. Bakker
2
Van het bestuur  
3
Van de redactie  
5
  veel reacties op ‘Hier zit een luchtje’ aan en op ‘Oom Toon’
Opstelwedstrijd A. Noordergraaf
6
  eerst de vier winnaars, dan alle anderen alfabetisch extra info
Een Oldemarkter aan de Berezina eind november 1812 J.A. Steenstra
10
  diens identiteit eindelijk onthuld!
Agenda Algemene Ledenvergadering 2013 extra info  
16
Notulen Algemene Ledenvergadering 2012 extra info   17
Armenzorg en nabuurschap – de Armvoogdij Muggenbeet Js. Mooiweer 20
  boek verkrijgbaar à € 17,50 (excl. porto) bij de HVIJ    
IJsvereniging IJsvermaak Oldemarkt 125 jaar J.A. Steenstra
24
  1887 – voorganger IJsclub minstens 30 jaar ouder!
   
Museumboerderij Paasloo A.M. van der Vegt 26
  raadsel van het ‘spijkertjesbord’ opgelost extra info    
Kalenberger Gemeenschapshuis G. Lok-Jongschaap 28
  oud 1951, nieuw 2012; Open Dag 19 januari 2013    
Een anders dan andere wenskaart redactie 32
  aquarel van achterzijde pastorie Blankenham mei 1888 extra info uitgebreide testversie met vraag: wie weet wie de aquarellist was? initialen H.H.    
 
  20/3
September 20123
Van het bestuur  
2
  flyer Archievendag 6 oktober 2012 extra info
Van de redactie  
4
Interview met de laatste burgemeester van IJsselham A. Noordergraaf
5
  M.J. (Riet) Vosjan 1994-2000
Museumboerderij Paasloo A. M. van der Vegt
9
  ossenjuk voor twee ploegossen bij ontginningen
WieWasWie.nl Werkgroep Genealogie
10
  een eerste indruk van deze geneasite
De metamorfose van Nederland (4/4) G. van Schoonhoven
11
  artikel met afbeelding in kleur extra info    
HVIJ Jaarprogramma 2012 - 2013   16
  met ook eventuele wijzigingen extra info    
Oude glasplaatfoto Mallegat en Veerhuis redactie
17
Wie was Oom Toon? J. A. Steenstra 18
  niet Toon Wagter, maar Anthonie Visscher (1868-1956)
   
Kadastrale Atlas Overijssel 1832 en HisGis redactie 22
  folder HisGis extra info    
Hier zit een luchtje aan J. Bakker 24
  strontschepen uit Amsterdam via Muggenbeet naar Drenthe
   
Oorkonde van Willem van Oranje 5 juni 1581 J.A. Steenstra 28
  markt van Oldemarkt afgeschaft ten gunste van Steenwijk
transcriptie extra info en goed inzoombare afbeelding extra info
   
    
  20/2
Juni 2012
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
De metamorfose van Nederland (3/4) G. van Schoonhoven
6
  artikel met foto in kleur extra info
Museumboerderij Paasloo A. M. van der Vegt
11
  slaap-, woon-, bergplaats van de knecht
Historisch Centrum IJsselham  
12
  HCIJ: Plattegrond en openingstijden
Leo Velleman alias Theo van der Velde J.A. Steenstra
14
  Joods onderduikertje in Oldemarkt  
 
Criminaliteit A. Noordergraaf 18
  brandkast door bekenden op klaarlicht dag gesloopt
   
Silehem (3) Ontstaan en Locatie J.A. Steenstra
20
  volgens de theorie van Hans Mol over veenontginningen
   
Werkgroep Genealogie   25
  wat bied de HVIJ en microfilms van FamilySearch    
Oud Kerkje A. Lok-Veurman (†) 26
  gedicht over het kerkje van Paasloo    
Zoektocht naar voorouderlijk huis redactie 27
  waar stond het geboortehuis van Aafje Veurman?