20/1
Maart 2012
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
De metamorfose van Nederland (2/4) G. van Schoonhoven
5
  artikel met foto in kleur extra info
Schetsen van Cip van de Bult 1880-1909 redactie
10
  extra afbeeldingen, deels in kleur extra info
Silehem (2) Naamsbetekenis J.A. Steenstra
14
  twee kaartjes in kleur extra info
Klokken E. Dijkhuis (†)
21
Reactie op medaille 1936 Vrijwillige Landstorm redactie i.s.m. J. Otten 24
  paar krantenknipsels 1918-1936 extra info    
Museumboerderij Paasloo: kaapstander A.H.M. van der Vegt
27
  kleurenfoto Museumboerderij extra info  
 
 
  19/4
December 2011
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
  medaille V.S.L.K. 1936 in kleur extra info
De metamorfose van Nederland (1/4) G. van Schoonhoven
5
  artikel Elsevier 30 oktober 2010 in afleveringen extra info
Kakelvers A. Noordergraaf
10
  impressie van westerling over de regio
Een getuigschrift uit 1887 redactie
11
  Ciprianus Egbertus (Cip) van de Bult
125 jaar christelijk onderwijs Oldemarkt (2/slot) extra info H. Bouman
12
Algemene Ledenvergadering 2012 + Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 extra info
middenin
Grote tweemast schokkeraken in Kuinre gebouwd extra info J G. Braaksma
17
Oldemarkter Boerenkapel O.K.É. redactie
23
Silehem (1) De oorkonde van 29 mei 1132 J.A. Steenstra
26
  aanvullende informatie over Stavoren en Odulphus extra info    
Museumboerderij Paasloo A.H.M. van der Vegt 32
Wenskaart Prettige Feestdagen   omslag
  Kuinre met voormalige RK-kerk extra info    
    
  19/3
September 2011
Van het bestuur  
2
Van het bestuur  
2
Foto  
3
  Uit bakeren op de Wetering
Van de redactie  
4
Herinneringen aan Polder II Gelderingen A. Brandsma-Brouwer
5
Uit het Dagboek van Cip van de Bult (4/slot) L. Polderman
11
HVIJ jaarprogramma 2011-2012 extra info  
14
Extra Agendatips Najaar 2011  
15
  met aanvullende informatie extra info
De Canon van het Land van Vollenhove J.A. Steenstra
16
  met kaartjes in kleur extra info
125 jaar christelijk onderwijs Oldemarkt H. Bouwman
23
Werkgroep Genealogie met oproep  
28
Niet zomaar een voordeur  
omslag
  foto van de deur in groot formaat groot formaat foto    
   
  19/2
Juni 2011
Van het bestuur  
2
Verslag extra algemene ledenvergadering 17 mei 2011 J. Bakker
5
Van de redactie redactie
7
Voorwoord Collectie Oorlogsdocumenten K. Verbeek
10
Uit het dagboek van Cip van de Bult 1888 (3) L. Polderman
13
Een barokke monstrans uit Oldemarkt J.A. Steenstra
17
 
Kleurenfoto en aanvullende informatie extra info
Uit het dagboek van Klaas Waslander (2/slot) redactie
21
  Compleet dagboek 17 november 1944 - 8 september 1945 extra info
Ontgronding en zandwinning bij Oldemarkt P. Bremer
29
Genealogisch nieuws werkgroep genealogie 33
     
Al enige jaren staan onderaan op elke pagina nummer/maand/jaar vermeld. Daarmee is doorlopende paginering voor een heel jaar overbodig geworden. Vanaf deze jaargang begint elk nummer gewoon met pagina 1. Dat biedt grote voordelen voor zowel redactie als drukkerij. We kunnen nu ook doornummeren op de omslag achterin, zoals nu p. 33, of zelfs achterop. Voor wie De Silehammers inbindt, levert deze wijziging geen problemen op.