20/3
September 20123
Van het bestuur  
2
  flyer Archievendag 6 oktober 2012 extra info
Van de redactie  
4
Interview met de laatste burgemeester van IJsselham A. Noordergraaf
5
  M.J. (Riet) Vosjan 1994-2000
Museumboerderij Paasloo A. M. van der Vegt
9
  ossenjuk voor twee ploegossen bij ontginningen
WieWasWie.nl Werkgroep Genealogie
10
  een eerste indruk van deze geneasite
De metamorfose van Nederland (4/4) G. van Schoonhoven
11
  artikel met afbeelding in kleur extra info    
HVIJ Jaarprogramma 2012 - 2013   16
  met ook eventuele wijzigingen extra info    
Oude glasplaatfoto Mallegat en Veerhuis redactie
17
Wie was Oom Toon? J. A. Steenstra 18
  niet Toon Wagter, maar Anthonie Visscher (1868-1956)
   
Kadastrale Atlas Overijssel 1832 en HisGis redactie 22
  folder HisGis extra info    
Hier zit een luchtje aan J. Bakker 24
  strontschepen uit Amsterdam via Muggenbeet naar Drenthe
   
Oorkonde van Willem van Oranje 5 juni 1581 J.A. Steenstra 28
  markt van Oldemarkt afgeschaft ten gunste van Steenwijk
transcriptie extra info en goed inzoombare afbeelding extra info
   
    
  20/2
Juni 2012
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
De metamorfose van Nederland (3/4) G. van Schoonhoven
6
  artikel met foto in kleur extra info
Museumboerderij Paasloo A. M. van der Vegt
11
  slaap-, woon-, bergplaats van de knecht
Historisch Centrum IJsselham  
12
  HCIJ: Plattegrond en openingstijden
Leo Velleman alias Theo van der Velde J.A. Steenstra
14
  Joods onderduikertje in Oldemarkt  
 
Criminaliteit A. Noordergraaf 18
  brandkast door bekenden op klaarlicht dag gesloopt
   
Silehem (3) Ontstaan en Locatie J.A. Steenstra
20
  volgens de theorie van Hans Mol over veenontginningen
   
Werkgroep Genealogie   25
  wat bied de HVIJ en microfilms van FamilySearch    
Oud Kerkje A. Lok-Veurman (†) 26
  gedicht over het kerkje van Paasloo    
Zoektocht naar voorouderlijk huis redactie 27
  waar stond het geboortehuis van Aafje Veurman?    
    
  20/1
Maart 2012
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
De metamorfose van Nederland (2/4) G. van Schoonhoven
5
  artikel met foto in kleur extra info
Schetsen van Cip van de Bult 1880-1909 redactie
10
  extra afbeeldingen, deels in kleur extra info
Silehem (2) Naamsbetekenis J.A. Steenstra
14
  twee kaartjes in kleur extra info
Klokken E. Dijkhuis (†)
21
Reactie op medaille 1936 Vrijwillige Landstorm redactie i.s.m. J. Otten 24
  paar krantenknipsels 1918-1936 extra info    
Museumboerderij Paasloo: kaapstander A.H.M. van der Vegt
27
  kleurenfoto Museumboerderij extra info  
 
 
  19/4
December 2011
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
  medaille V.S.L.K. 1936 in kleur extra info
De metamorfose van Nederland (1/4) G. van Schoonhoven
5
  artikel Elsevier 30 oktober 2010 in afleveringen extra info
Kakelvers A. Noordergraaf
10
  impressie van westerling over de regio
Een getuigschrift uit 1887 redactie
11
  Ciprianus Egbertus (Cip) van de Bult
125 jaar christelijk onderwijs Oldemarkt (2/slot) extra info H. Bouman
12
Algemene Ledenvergadering 2012 + Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 extra info
middenin
Grote tweemast schokkeraken in Kuinre gebouwd extra info J G. Braaksma
17
Oldemarkter Boerenkapel O.K.É. redactie
23
Silehem (1) De oorkonde van 29 mei 1132 J.A. Steenstra
26
  aanvullende informatie over Stavoren en Odulphus extra info    
Museumboerderij Paasloo A.H.M. van der Vegt 32
Wenskaart Prettige Feestdagen   omslag
  Kuinre met voormalige RK-kerk extra info