31/1
Maart 2023
Van het bestuur  
2
Van de redactie   4
Verdwenen bewoning (5) - Woonas 't Olde Pad (deel 3)
Aaldert Muis
7
  Artikel in kleur pdf    
Verzetsstrijders en/of onderduikers - namen gezocht
redactie
22
  Artikel in kleur pdf    
Oorlogsslachtoffers en slachtoffers van de oorlog
Jo Steenstra
24
Terugblik op de lezing van Niek van der Oord
Robert van den Belt
26
Terugblik op de lezing over de kerk van IJsselham
Herman Snelder
27
Klaas Waslander 1906-1946
Jo Steenstra
28
Jacob van der Meer 1878-1940
Jo Steenstra
30
Arolsen archives
redactie
34
Alexandrina de Vries (1888-1940) en haar gezin
Jo Steenstra
35
   
  30/4
December 2022
Van het bestuur  
2
Van de redactie
  4
  Boeken van Jan Oord pdf    
Uitnodiging algemene ledenvergadering 2023
  6
  Verslag jaarvergadering 2022 pdf    
Verdwenen bewoning (4) - Woonas 't Olde Pad (deel 2)
Aaldert Muis
7
  Artikel in kleur pdf    
Kuinre - Vlek aan de Zuiderzee
Jeroen Krak
17
Verslag van 'De Dag van de Geschiedenis'
redactie
22
Geboorte van Nederland 1572 redactie 25
De familie Harloff redactie 29
Prettige Feestdagen pdf redactie 30
   

 

  30/3
September 2022
Van het bestuur  
2
Excursie en lezingen
  4
Van de redactie
  5
Sint Bernardusschool - 100jaar
Betsy Weda &
Hieke van der Valk
7
  Artikel in kleur pdf    
Bijeenkomst vrijwilligers
Colin Hoek
21
Vee voor vogels
Aaldert Muis
22
  Artikel in kleur pdf    
Dag van de geschiedenis redactie 36
   

 

  30/2
Juni 2022
Van het bestuur  
2
Van de redactie
  4
Verslag van de korte ledenvergadering
Roel Smit 6
Terugblik op de lezing van Yftinus van Popta
Roel Smit
6
Verdwenen bewoning (3) - woonas 't Olde Pad (deel 1)
Aaldert Muis
8
  Artikel in kleur pdf    
Indiëganger Jan Koopman (1925 - 2019)
Linda Polderman
19
De Bazuin 1920 - 2020 redactie 20
Elzasser piloot Birling in onderduikershol op De Eese Jo Steenstra 22
Details overval distributiekantoor Oldemarkt 16 mei 1944 Jo Steenstra 27
Excursie en lezingen 2022   36
Niet willen weten - dwangarbeid 1940 -1945 redactie 37