28/3
September 2020
Van het bestuur  
2
Van de redactie   3
  Foto feest 1923 met nummers, wie weet er nog namen? pdf
   
Raadselachtige figuren langs de Zeedijk bij Blankenham E. de Boer
5
Indiëgangers Arp Ernst en Wieger de Ruiter P. Ernst
12
De schutsluis te Ossenzijl en het Kerspel IJsselham J.A. Steenstra
18
Een Kalenberger versus de Belgen C. Hoek
27
Ossenzijl - de zomer van '63 E. Pen
32
Archiefstukken oorlogsslachtoffers gemeente Oldemarkt   37
 
  28/2
Juni 2020
Van het bestuur  
2
Van de redactie   3
Ossenzijl - naamafleiding en eerste vermelding J.A. Steenstra
4
  Artikel in kleur pdf    
Reactie op foto Chr. school Oldemarkt 1922 J.A. Steenstra
11
Twee families Damhuis uit Paasloo J. Damhuis
21
 
  28/1
Maart 2020
Van het bestuur  
2
Van de redactie 3
Kapkool - een oud gerecht van het eiland Urk H.J.A. Snelder 4
Evacueetje geboren in Oldemarkt 17 februari 1945 redactie 5
Het Kerspel IJsselham H.J.A. Snelder 14
Oorlogskinderen in Ossenzijl – 75 jaar na D-Day (3) E. Pen 23
Lo de Ruiter (1919-2008) in het verzet redactie 31
Verslag lezing “varend erfgoed” door George Snijder H.J.A. Snelder 36
Troubadour Johannes ten Have - “geen weg terug” H.J.A. Snelder 37
Dubbel trio redactie 38
     

Expositie n.a.v. 75 jaar bevrijding in het gemeentehuis te Steenwijk
Van half april tot begin mei is er een kleine expositie over de oorlog en de be-vrijding in de publieksruimte van het gemeentehuis met documenten, foto’s en voorwerpen uit het gemeentearchief, waarbij rijkelijk is geput uit de Collectie Oorlogsdocumenten Klaas Verbeek. De kleurige Bevrijdingsrok van zijn zus Aaltje is nog te bewonderen op de HVIJ-site: Silehammer jaargang 18/2. Ook zijn er kleurplaten, tekeningen en gedichten van kinderen over de bevrijding te zien.
Let op de regionale media voor de exacte data!

 
  27/4
December 2019
Van het bestuur  
2
Van de redactie   3
Mijn jeugd in Oldemarkt (1942-1954) deel 10/slot J. Lok
6
Honderd joar bloas'n A. Jongschaap 10
IJsvermaak in 1871 te Blankenham…….met katten? E. de Boer 17
Oorlogskinderen in Ossenzijl - 75 jaar na D-Day (2) E. Pen
23
Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 redactie
29
  Agenda en Notulen Ledenvergadering 2019    
Gedicht zondag - gedicht zaterdag redactie
30
Verslag lezing geschiedenis, heden en toekomst dialect H.J.A. Snelder 32
Verslag die Luyden van ’t Hooge Veene
H.J.A. Snelder
33
De Stephanuskerk van Silehem-IJsselham J.A. Steenstra 34
Paasloo - Horstweg op reis redactie 37
De arreslee van Venema redactie 38