22/1
Maart 2014
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
Twee sleden en een historierijk huis J.A.F. Venema
5
De pastorie van Blankenham in oorlogstijd J.A. Steenstra
8
  Gezin van ds. W. van Gelder en hun twee Joodse onderduikertjes
Brief van A. van Gelder-Staat t.g.v. vijftigjarige herdenking van de Bevrijding in 1995 (gereviseerde tekst) extra info
   
Straatnamen: Worstdijk en Worstsloot bij Kuinre redactie 15
Kaleberghe of Koleberghe vermeld in 1323 J.A. Steenstra
20
Documenten en voorwerpen uit WO II redactie
27
Wij gedenken ... Hidde Jan Rijkeboer redactie 30
  Toelichting bij het navolgende gedicht    
Gedicht "Wij gedenken ... Hidde Jan Rijkeboer" M. Hoetink 31
 
  21/4
December 2013
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
5
In der Vrierstraten iuxta IJselhamme – 1313 J.A. Steenstra
7
  Eerste vermelding van de Vrijstraat (beslist niet Vrijstaat!)    
Bespiegelingen over het Braambos redactie
11
  Naar aanleiding van vorig themanummer Sil 21/3.
opzegversje Sippe, sappe, siepe - met een vraag extra info
   
Agenda Algemene ledenvergadering 11 februari 2014 extra info   16
Notulen Algemene Ledenvergadering 2013 extra info   17
De Canon van Steenwijkerland J.A. Steenstra
20
  Presentatie Canonboek en lancering website
   
Burchtheren, beurtvaarders en vissers J. A. Steenstra
21
  De Heerlijkheid Kuinre – 1118 (= Canonvenster 6)    
G.B. Kooijstraat – Ossenzijl K. Hoen-Groenwoud & J.A. Steenstra 26
  Ossenzieliger Geert Bzn. Kooij 1879-1946    
Gedicht “Herinnering” P.J. Plat Gzn. (†) 31
  Pé Plat, timmerman en volksdichter, Thij 1900-1964
Dit gedichtje in dialect kon een strafgevangene uit WO II nadien vertroosten
   
Wenskaart Prettige Feestdagen   32
  Foto van schaatsers 1934/1935 en twee foto’s begintijd O.V.C. met vraag naar namen van schaatsers en voetballers extra info    
 
  21/3
September 2013
Van het bestuur  
2
  flyer Archievendag 19 oktober 2013 extra info
De geschiedenis van het middeleeuwse Braambos P. Bremer
 
Inleiding  
5
Bossen in de voormalige gemeente IJsselham  
5
Hakhout   6
Huize Paasloo en het bos   8
Middeleeuws bos en een meetlat voor eeuwenoud bos   9
1. Bosgrens   9
2. Houtwallen op de grens van bos en cultuurland   9
3. Houtwallen in het bos   10
4. Planten die gebonden zijn aan oude bossen  
11
5. Slechte grond   15
6. Geschiedenis als hakhout   15
7. Rijk aan hoogteverschillen   15
8. Een oud bos omvat meestal meerdere bostypen   16
9. Eeuwenoud bos ligt geïsoleerd   17
10. De naam van het bos   18
Nog enkele eigenschappen   20
Beeksloot   20
Greppels en rabatten   20
Bodem   21
Archeologie   21
Noten   23
Literatuur   24
Tabel 1.   25
Kleurenfoto's 2. t/m 6.   26
Twee andere naamsverklaringen J.A. Steenstra 29
     
NB: deze Silehammer is deels in kleur gedrukt!!!
 
  21/2
Juni 2013
Van het bestuur  
2
  Met info over expositie Wetering en omstreken
Van de redactie  
4
Honderd jaar Plaatselijk Nut Wetering en omstreken 1913-2013 E. Zwanenburg
5
  Boek verkrijgbaar bij HVIJ; zie verkooplijst hieronder
  de twee ontbrekende pagina's vind u hier extra info
Boekpresentatie "Tussen Steenwijk en Blokzijl" J.J. Houwer
10
  De wereld van bakker Jonkman
   
Kunstbunker Paasloo: een lied en twee namen J. A. Steenstra 13
  Artikel met vragen over lied, Jan Segveld en Piet Rueck extra info    
  Drie versies van voorbeeldlied "Ziet gij dien rooden gloed" extra info    
Aan de wieg van De Silehammer A. Noordergraaf
17
  Interview met Jan Rozendal  
 
Straatnamenboek J. Bakker
19
  Uitleg over een nieuwe reeks  
 
Geert Luchesenstraat - Scheerwolde J. Bakker 20
  En meteen de eerste aflevering van de nieuwe reeks    
Naar de bronnen! Werkgroep Genealogie 24
  Artikel n.a.v. foutieve lezing van geboorteakte extra info    
  Voorbeelden van geboorteaangiften door arts extra info    
Gedicht "Veurjoar" Akermanechien 26
  Bewerking in dialect van onderstaand gedicht    
Gedicht "Op de Polderdijk" K. Visser 27
  April 1985, Haarlem    
Verkooplijst   28
  Met de nieuwste boeken! extra info