19/3
September 2011
Van het bestuur  
2
Van het bestuur  
2
Foto  
3
  Uit bakeren op de Wetering
Van de redactie  
4
Herinneringen aan Polder II Gelderingen A. Brandsma-Brouwer
5
Uit het Dagboek van Cip van de Bult (4/slot) L. Polderman
11
HVIJ jaarprogramma 2011-2012 extra info  
14
Extra Agendatips Najaar 2011  
15
  met aanvullende informatie extra info
De Canon van het Land van Vollenhove J.A. Steenstra
16
  met kaartjes in kleur extra info
125 jaar christelijk onderwijs Oldemarkt H. Bouwman
23
Werkgroep Genealogie met oproep  
28
Niet zomaar een voordeur  
omslag
  foto van de deur in groot formaat groot formaat foto    
   
  19/2
Juni 2011
Van het bestuur  
2
Verslag extra algemene ledenvergadering 17 mei 2011 J. Bakker
5
Van de redactie redactie
7
Voorwoord Collectie Oorlogsdocumenten K. Verbeek
10
Uit het dagboek van Cip van de Bult 1888 (3) L. Polderman
13
Een barokke monstrans uit Oldemarkt J.A. Steenstra
17
 
Kleurenfoto en aanvullende informatie extra info
Uit het dagboek van Klaas Waslander (2/slot) redactie
21
  Compleet dagboek 17 november 1944 - 8 september 1945 extra info
Ontgronding en zandwinning bij Oldemarkt P. Bremer
29
Genealogisch nieuws werkgroep genealogie 33
     
Al enige jaren staan onderaan op elke pagina nummer/maand/jaar vermeld. Daarmee is doorlopende paginering voor een heel jaar overbodig geworden. Vanaf deze jaargang begint elk nummer gewoon met pagina 1. Dat biedt grote voordelen voor zowel redactie als drukkerij. We kunnen nu ook doornummeren op de omslag achterin, zoals nu p. 33, of zelfs achterop. Voor wie De Silehammers inbindt, levert deze wijziging geen problemen op.
   
  19/1
Maart 2011
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
  P.J. de Visser, aquarel De Kunstbeschouwing (in kleur) extra info
Uit het Dagboek van Cip van de Bult 1888 (2) L. Polderman
6
  1 april - 30 juni
Vondsten aan de Lageweg bij Ossenzijl redactie
10
 
Oorspronkelijk verslag met de vondsten in kleur extra info
Bemanning van bommenwerper krijgt een gezicht redactie i.s.m. T. Schuurman - alias PATS
14
  Noodlanding B-17 bij Ossenzijl zondag 28 januari 1945
Toen het erop aamkwam F. van Walsum-Oldenhof
18
  In de oorlog op de fiets uit Rotterdam en opvang in Oldemarkt
Uit het Dagboek van Klaas Waslander (1) redactie
22
  Compleet Dagboek 17 november 1944 – 8 september 1945 extra info
In ruw weer naar rauwe grond J. Bakker
29
  Chr. Reciteervereniging KUNA, Wetering
Restauratie tekening Minne Hoekstra redactie
omslag
     
   
  18/4
December 2010
Van het bestuur  
118
Van de redactie  
120
Bijdragen van H.W. van der Vegt aan de Silehammer redactie
122
  overzicht van geplubiceerde artikelen en foto's uit de collectie van Henk
Uit het dagboek van Cip van de Bult 1888 (1) L. Polderman
123
 
Cip (Kuinre 1865) opzichter waterstaat te Rotterdam, trouwde met Agnes Beld uit Kuinre
Het Rakje van de Wetering J. Bakker
129
  Sliert schaatsers trekt de sneeuwslee met melkbussen
Oostenrijks-Hongaarse evacués na WO I K. Hoen-Groenewoud & J.A. Steenstra
131
  Rond 1920 bij fam. Otten op IJsselham
Franse krijgsgevangenen 1914-1918 terug via Nederland redactie
133
  Voor menigeen een onbekend gevolg van de Grotet Oorlog
  Fransche krijgsgevangenen WO I in historische kranten extra info
  Mariaud: voorkomen van naam en slachtoffers WO I extra info
Oproep: Eindredacteur gevraagd extra info  
136
Middenin: Agenda algemene ledenvergadering 2011 + Notulen Algemene ledenvergadering 2010 extra info  
De Gouden Zweep Oldemarkt 2 oktober 1866 J.A. Steenstra 137
  Eindelijk is de winnaar van de harddraverij bekend
De kerk van Paesloe 26 maart 1336 J.A. Steenstra
146
 
Die dinsdag na Palmpasen als historisch juist aangetoond
De luidklok van Paasloo 1477 K. Hoen-Groenewoud & J.A. Steenstra 150
  Het opschrift ontcijferd  
De panemone van Berend Krol redactie 155
  Vooruitstrevende landbouwer in Paasloo gebruikte Frans voorbeeld  
  La Nature 1883 2e semestre: Le Panémone extra info  
  De Natuur 15 April 1884 : Nieuwe windmolens extra info  
Wenskaart met foto Tonmolen   omslag
   

Extra service via HVIJ-website

De redactie van HVIJ-kwartaalblad De Silehammer moet soms een artikel inkorten en zich beperken in de keuze van afbeeldingen. Daar is een oplossing voor – althans voor websitebezoekers. Onze vernieuwde website wordt hogelijk gewaardeerd, zo blijkt uit het Gastenboek, nu met dankbare reacties op het themanummer 18/1. Onze webbeheerder kreeg zelfs van de Stichting Visvlieter Archief vragen om advies. Visvliet ligt in West-Groningen. Op de website staat een paar weken vóór de verschijningsdatum de inhoud van de nieuwe Silehammer. Bij sommige artikelen vermelden we extra informatie, aangegeven met het roodwitte pdf-tekentje extra info
  • langere versie van een artikel: bijv. IJsheiligen en de Oude Mei;
  • extra afbeeldingen © in zwart-wit: bijv. Krontjongclub De Hawinco’s;
  • zwart-wit afbeeldingen © in kleur: bijv. Vondsten van Nico Lageweg;
  • © het betreft doorgaans geen afbeeldingen uit de vaste HVIJ-collectie, doch door particulieren uitgeleende foto’s; gebruik louter voor privé-doeleinden.
We doen hiermee de lezers van HVIJ-kwartaalblad De Silehammer niet tekort, want dit extra materiaal zou anders toch niet geplaatst kunnen worden. Wie nieuwsgierig is geworden maar geen computer heeft, kan vast wel een familielid of kennis vragen een en ander te tonen of uit te printen.