18/3
September 2010
Van het bestuur  
78
Van de redactie  
80
Bedankbrief Franse evacués 31 december 1918 K. Hoen-Groenewoud & J.A. Steenstra
82
  verblijf oktober - december 1918 in gemeente Oldemarkt
  lijst 162 namen in oorspronkelijke volgorde extra info
  lijst 162 namen in alfabetische volgorde extra info
  bronvermelding en selectie historische kranten extra info
Prijzenlijst  
94
 
Verkrijgbaar bij de HVIJ extra info
Open monumentendagen 11 + 12 september 2010  
95
  De smaak van de negentiende eeuw: bouwstijlen extra info
HVIJ Jaarprogramma 2010 - 2011 extra info  
96
Landelijke archievendag 16 oktober 2010  
98
  centraal: Archieven der gemeente Oldemarkt met presentatie van de Inventaris 1811 - 1922 extra info
De Dalstukken P. Bremer
99
  Oosterdallaan: hoogten verdwenen, dalen bleven
Betekenis van de naam Paasloo J.A. Steenstra
106
  Een doorbraak in de verklaring?
De Bazuin negentig jaar jong J. Bakker
113
 
Historie van Chr. Muziekvereniging te Wetering-Scheerwolde
   
  18/2
Juni 2010
Van het bestuur  
50
Van de redactie   52
Kenschets van Nico Lageweg E. de Boer 53
  Kuinder amateurarcheoloog (1959-2005)
Enkele bijzondere vondsten uit de collectie van Nico Lageweg P.C. de Boer
55
 
extra pagina met enige vondsten in kleur extra info
Paasloo 15 augustus 1251 (reeks Eerste vermeldingen dl. 2) J.A. Steenstra
58
Middenin: Dorpswandeling Kuinre extra info
  vouwblad: twee pagina's tegen elkaar afdrukken; met korte historische info
Achter de schermen (Eendenkooi van Pen) J. Bakker 63
  met veel foto's
IJsheiligen en de Oude Mei J.A. Steenstra
71
  langere tekst; over kalendersprong van 1 naar 12 mei extra info
Krontjongclub De Hawinco's redactie
74
  NH-jongeren Oldemarkt, club actief in naoorlogse jaren; twee pagina's met extra foto's zwart-wit extra info
Bevrijdingsrok van Aaltje Verbeek redactie
omslag
 
Nationale feestrok van Aaltje (1920-1973) in kleur extra info
   
  18/1
Maart 2010
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
  Verantwoording dubbeldik themanummer 65 Jaar Bevrijding
Werkgroep Expositie Tweede Wereldoorlog  
6
  Vooraankondiging; data onder voorbehoud
Tiesse Willem Dekker K. Hoen-Groenewoud & J.A. Steenstra
7
 
In herinnering ds. Dekker; overzicht van zijn artikelen in De Silehammer
Dirk van den Bosch, Kuinre 1920 – Oldenburg 1943 L. Polderman & J.A. Steenstra
9
  Als bakker tewerkgesteld in Duitsland en daar bezweken
Op de fiets van Rotterdam naar Oldemarkt in 1944 redactie
11
  Brief waarin Heiltje Oldenhof (Els Pieterson-Oldenhof) haar tocht beschrijft
Geheime briefjes vanuit de gevangenis redactie
16
 
Jan Oord, geboren aan de Hoogeweg, schreef op toiletpapier vanuit Arnhem en Kamp Vught
Gerardus A. Veurman, Oldeholtpade 1903 – Neuengamme 1945 J.A. Steenstra
25
  Gerard uit De Blesse is opgepakt bij de razzia van Putten en in Duitsland omgekomen
Ds. Lieve: Predikant achter prikkeldraad J.A. Steenstra & K. Hoen-Groenewoud
31
  Schreef boek over zijn verblijf in Kamp Amersfoort; later twintig jaar predikant in Oldemarkt e.o
Bevrijdingsrok en Nationale Feestrok J.A. Steenstra & K. Hoen-Groenewoud
40
 
Op de Expositie WO II in 2005 was een exemplaar te zien
Kamp It Petgat K. Hoen-Groenewoud & J.A. Steenstra
44
 
Werkkamp in Blesdijke was vier maanden lang Joods strafkamp
 
  17/4
December 2009
Van het bestuur S. Pit
83
  Landelijke Archievendag; schenkingen.
Van de redactie redactie
85
 
Nieuwtjes en correspondentie.
ANBI status voor de HVIJ J.T. van Beek
87
  Belastingaftrek betalingen en giften.
Honderd jaar geleden: 1909 J. Bakker
88
 
Uit het Archief Armvoogdij Scheerwolde.
Van ribbe tot polderland - een monument M. Traast-Bos
90
 
50 jaar Land van Vollenhove.
Harmen Jannis Wind (1779-1847) J.A. Steenstra
93
 
Oldemarkter als aannemer actief in Veenhuizen.
Middenin: Agenda Algemene Ledenvergadering 2010; Notulen Algemene ledenvergadering 2009 extra info
Erve Wehda bij Kuinre redactie
97
 
Toegift bij reeks over Rondebroek.
Voorname voornamen redactie
101
 
Latijnse voornamen bij elite en RK.
Eerste vermeldingen redactie 107
 
Silehem 1132, Paslo 1251, Paesloe 1336.
Paasloo Rap Dorpsrevue Paasloo
111
 
Paasloër Belang 1959-2009.
Toelichting nieuwe Statuten bestuur omslag
  Foto winters Oldemarkt.