18/1
Maart 2010
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
  Verantwoording dubbeldik themanummer 65 Jaar Bevrijding
Werkgroep Expositie Tweede Wereldoorlog  
6
  Vooraankondiging; data onder voorbehoud
Tiesse Willem Dekker K. Hoen-Groenewoud & J.A. Steenstra
7
 
In herinnering ds. Dekker; overzicht van zijn artikelen in De Silehammer
Dirk van den Bosch, Kuinre 1920 – Oldenburg 1943 L. Polderman & J.A. Steenstra
9
  Als bakker tewerkgesteld in Duitsland en daar bezweken
Op de fiets van Rotterdam naar Oldemarkt in 1944 redactie
11
  Brief waarin Heiltje Oldenhof (Els Pieterson-Oldenhof) haar tocht beschrijft
Geheime briefjes vanuit de gevangenis redactie
16
 
Jan Oord, geboren aan de Hoogeweg, schreef op toiletpapier vanuit Arnhem en Kamp Vught
Gerardus A. Veurman, Oldeholtpade 1903 – Neuengamme 1945 J.A. Steenstra
25
  Gerard uit De Blesse is opgepakt bij de razzia van Putten en in Duitsland omgekomen
Ds. Lieve: Predikant achter prikkeldraad J.A. Steenstra & K. Hoen-Groenewoud
31
  Schreef boek over zijn verblijf in Kamp Amersfoort; later twintig jaar predikant in Oldemarkt e.o
Bevrijdingsrok en Nationale Feestrok J.A. Steenstra & K. Hoen-Groenewoud
40
 
Op de Expositie WO II in 2005 was een exemplaar te zien
Kamp It Petgat K. Hoen-Groenewoud & J.A. Steenstra
44
 
Werkkamp in Blesdijke was vier maanden lang Joods strafkamp
 
  17/4
December 2009
Van het bestuur S. Pit
83
  Landelijke Archievendag; schenkingen.
Van de redactie redactie
85
 
Nieuwtjes en correspondentie.
ANBI status voor de HVIJ J.T. van Beek
87
  Belastingaftrek betalingen en giften.
Honderd jaar geleden: 1909 J. Bakker
88
 
Uit het Archief Armvoogdij Scheerwolde.
Van ribbe tot polderland - een monument M. Traast-Bos
90
 
50 jaar Land van Vollenhove.
Harmen Jannis Wind (1779-1847) J.A. Steenstra
93
 
Oldemarkter als aannemer actief in Veenhuizen.
Middenin: Agenda Algemene Ledenvergadering 2010; Notulen Algemene ledenvergadering 2009 extra info
Erve Wehda bij Kuinre redactie
97
 
Toegift bij reeks over Rondebroek.
Voorname voornamen redactie
101
 
Latijnse voornamen bij elite en RK.
Eerste vermeldingen redactie 107
 
Silehem 1132, Paslo 1251, Paesloe 1336.
Paasloo Rap Dorpsrevue Paasloo
111
 
Paasloër Belang 1959-2009.
Toelichting nieuwe Statuten bestuur omslag
  Foto winters Oldemarkt.
   
  17/3
September 2009
Beschrijving van Grafmonumenten redactie
54
 
Idee: oude zerken in en rond kerken inventariseren.
Van de redactie redactie
55
 
Nieuwtje over burg. W. Dumon; schenkingen.
Archeologische nalatenschap van Nico Lageweg J. de Graaf, S.Pit & C.J. Vroklage
57
 
Door fam. De Boer overgedragen aan HVIJ.
Aantekeningen van Jan Oord (2/slot) J.H.S.M. Veen
58
 
periode 1929-1930; met bus over het ijs naar Urk.
Middenin: uitneembaar Jaarprogramma 2009-2010 extra info
 
Excursie zaterdag 26 september naar het gevangenismuseum, Veenhuizen.
Museum ‘Radio Home’ J.A. Steenstra
65
 
Raadsels rond gevelsteen in pand Hoofdstraat 146.
Een oude psalm J. Bakker
67
 
Komende lezing over razzia in Putten 1944.
Oude Archieven Kuinre en Blankenham redactie
69
 
Weer terug in gemeentelijk archief.
Een Rondje Rondebroek (4/slot) redactie
72
 
Lindedijk 9-13 en Kloosterdijk 1-4.
Zo deed men dat vroeger K. Verbeek
omslag
 
Ganzen schieten in 1804, 1836, 1843.
Op de valreep S. Pit
omslag
 
Verslagje van de zomermarkten.
   
  17/2
Juni 2009
Werkgroep Genealogie J. Siepel-Heitink
30
 
Kwartierstatenboek is uit (€ 17,50); nieuwe site: www.allefriezen.nl.
Van het bestuur S. Pit
31
 
Nieuwe server op HVIJ-werkplek De Weeren 12, Oldemarkt.
Van de redactie redactie
33
 
Lezing 22 en excursie 26 september Gevangenismuseum Veenhuizen.
Een Rondje Rondebroek (3/4) redactie
34
 
Rondebroek 4 t/m Lindedijk 8; volgende keer slot.
Nogmaals Tekeningen M. Hoekstra (1) K. Hoen e.a.
41
 
Commentaar op twee reacties op artikel in vorige Silehammer.
Nogmaals Tekeningen M. Hoekstra (2) W. Hansma
42
 
De tekening in de kerk van Raerd toegelicht.
Aantekeningen van Jan Oord (1) J.H.S.M. Veen
45
  Uit diens “Dagboek” als busondernemer 1923-1930.
Uit het Rijke Roomsche Leven redactie
52
 
Leden- en contributielijsten van organisaties op terrein van de missie.
Lied Het Dorp Paasloër Belang
omslag
 
Uit Dorpsrevue maart 2009 t.g.v. 50 jaar Ver. Paasloër Belang.