Blankenham komt – beter gezegd: kwam – als achternaam hoogst zelden voor; dat intrigeert!
1. Jannetje Simons Blankenham (geboren vóór 1630; www.windgenealogie.org) Zij trouwde met Otto Karsten, dochter Mette trouwde met Evert Jacobs Huigen; kleinzoon Jacob Everts Huigen is gedoopt op 12 juni 1681 in Vollenhove. Jannetje kwam kennelijk uit Blankenham.
2. Hermina Blankenham (±1786-1842) De enige vermelding komt voor in haar overlijdensakte als Hermina Blankenham of Olde Hanhof, 56 jaar, geboren in De Lutte, gemeente Losser, en in die gemeente overleden 09.11.1842 in de wijk Beuningen. Dochter van Jan Blankenham en Jenne Heuver, weduwe van Gerrit Jan Dalkotte (±1784-1820; ook Dalkate of Dalkorte). Haar vader Jan Blankenham wordt verder nergens officieel meer genoemd. De naam Hanhof komt in allerlei varianten voor, meest als Hanhof(f), ook als Olde Hanhoff. Hier zal zijn bedoeld Erve Olde Hanhof, Hanhofweg 22, De Lutte. In oude teksten Haenhoff. Ook verklaard als ‘hoge hof’. Het gevelteken is geschetst in 1925 (archief museum Palthehuis te Oldenzaal), met kruis, maansikkels (maan als Mariasymbool) en anker. Verderop aan de Hanhofweg 11 ligt Erve Dalkort. Over de grens in Duitsland komt de straatnaam Hanhoff voor in Nottuln, regio Coesfeld; ook in Duitsland een paar keer als achternaam, meestens in Warendorf en Steinfurt. Hermine/Mina/Mine Olde Hanhoff en Gert Jan Dalkorte kregen twee zoons, Gert Jan en Lambert.
3. Bartel Willem[sz.] Blankenham (†1767) In de Scheepssoldijboeken van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) staan alle opvarenden genoteerd. Bartel Willem Blankenham uit Toppenhausen trad als matroos in dienst bij de VOC Kamer Enkhuizen 24.11.1767. Die dag vertrok het schip Duyvenbrug met bestemming Batavia, aankomst aldaar 08.06.1768. Bartel is onderweg overleden: ‘einde verbintenis’ 31.12.1767. Dat hoeft niet zijn sterfdatum te zijn, meer ‘einde kwartaalboeking‘. De Duijvenbrug ontleende zijn naam aan een buitenplaats bij Hoogkarspel. Het schip is op een terugreis uit Batavia vergaan op 14 april 1777 in een storm bij de Vlaamsche Eilanden. Dat zijn de Canarische Eilanden, waar evenals op de Azoren veel Noord-Franse en Vlaamse kolonisten waren gevestigd. De vrachtlijst noemt specerijen, hout, tin, katoen, ook producten uit Birma en Siam. Met Toppenhausen is doorgaans bedoeld Loppenhausen in Zwaben; de Oud-Duitse letters R en L worden vaak fout gescand.
4. De VOC en Lambert en Barent Hanhoff (midden achttiende eeuw) Lambert Hanhoff trad als soldaat in dienst bij de VOC Kamer Amsterdam 26.12.1750, vertrok met de Luxemburg naar Ceylon (Sri Lanka), aankomst aldaar 08.07.1751. Lambert is overleden uiterlijk 1 maart 1753 (‘einde verbintenis’). Barent Hanhoff kwam als schrijnwerker (kastenmaker) in dienst bij de VOC Kamer Amsterdam 06.01.1767, voer met de Tulpenburg naar Batavia, aankomst aldaar 21.08.1767. Barent is in Azië overleden voor of op 2 augustus 1772 (‘einde verbintenis’).
5. Conclusie De combinatie VOC – Hanhoff – Blankenham wekt bevreemding. In vorige eeuwen komt de achternaam Hanhof, hoe ook gespeld, alleen voor in Twente, uitgezonderd de twee VOC’ers. Aan Erve Hanhof in Twente is verbonden Hermine Blankenham of Hanhof. De enige andere persoon met de achternaam Blankenham, Bartel Willlemsz., is ook een VOC’er. De Oostwal van de Zuiderzee had sterke betrekkingen – handel, huwelijken – met Amsterdam en vooral Enkhuizen. Is de plaats Blankenham een mogelijke schakel tussen VOC en Twente? Dat lijkt niet erg aannemelijk. In de Scheepssoldijboeken van de VOC komt de achternaam Blankenheim 1x voor, Blankenheijm 7x, afkomstig uit Duitsland, veel Rijnland-Palts. Verder zijn er nog 19 VOC’ers met andere achternamen, maar wel allen afkomstig uit (het graafschap) Blankenheim. Meestens soldaat of korporaal: Duitse avonturiers die via Rijn en ook Maas naar de Lage Landen kwamen en met de VOC-schepen naar de Oost voeren. Dan moet de conclusie wel luiden dat de achternaam Blankenham steeds duidt op herkomst uit het graafschap of de plaats Blankenheim. Bisschop Friedrich von Blankenheim kreeg kennelijk navolgers!


Dijkkrant Blankenham maart-april 2015