De naam Breunesse
Jacob Breunesse is geboren te Hilversum op 14 februari 1890 en overleden te Amsterdam op 30 mei 1957. Geen relatie met de plaatsnaam Bruinisse (ZH), de achternaam is wellicht afgeleid van de persoonsnaam Breunes, oudtijds Bruno (“bruin” of “glanzend”). De familienaam Bruinisse komt al sinds 1658 voor in de buurtschap Achterberg bij Rhenen. Nog steeds zijn de namen Breunisse en Breunesse meestens te vinden in de Betuwe en in het oosten van Utrecht.

Naar Blankenham
Jacob Breunesse slaagde op 19 april 1912 voor het onderwijzersexamen te Arnhem; hij woonde toen in Nijmegen. Op 29 augustus 1914, toen woonachtig te Hoenderloo, slaagde hij te Arnhem voor de hoofdakte. Kort daarna, op 22 december 1914, benoemde de Gemeenteraad van Blankenham hem “tot hoofd der school in de Kerkbuurt”. Dat zal ook de reden zijn geweest dat hij nog fluks trouwde: op 31 december te Zeist met Tannetje Cornelia (“Cor”) van Doorn uit Utrecht. Opvallend, zijn voorganger meester Roelof Vennik was al op 9 november 1914 uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Blankenham wegens vertrek naar Wijthmen bij Zwolle. Had de school te Kerkbuurt dan korte tijd geen hoofd? Hoe dan ook, Jacob en zijn vrouw betrokken de schoolmeesterswoning op – toen – nr. 50, waar ook Vennik had gewoond. Nu Kerkbuurt 12, fam. Van Seijen. Te Blankenham zijn de oudste twee kinderen geboren. Elisabeth Josina Maria op 31 mei 1915 en Josina Maria Elisabeth op 5 oktober 1916. Intussen was Jacob op 2 augustus 1915 nog geslaagd te Utrecht voor de akte Schoonschrijven M.O. Samen met Roelof Brandsma deed hij op 29 november 1918 aangifte van het overlijden, twee dagen eerder van buurman predikant Roelof de Haan, die slechts 27 jaar oud is geworden. Opmerkelijk is een openlijke dankbetuiging uit Purmerend (!) in 1916 omdat hij een jongeman met goed gevolg had opgeleid voor een militair examen (Nieuwsblad van Friesland 6 oktober 1916).

Naar de Oost
Op 3 juli 1920 vertrok het gezin vanuit Rotterdam met ss Insulinde naar Nederlandsch-Indië, waar het schip op 7 augustus werd verwacht in Tandjung Priok, de haven van Batavia (Bataviaasch nieuwsblad 5 augustus 1920). Dochter Cornelia Jacoba is op 26 augustus 1920 te Semarang geboren. Gevolgd door Jacob op 5 december 1921 en Cornelis op 18 juni 1924. In de Oost zaten meer leden van de familie Breunesse. Te Semarang werd Jacob Breunesse leraar aan de gemeentelijke Handelsschool (3-jarig, met nadruk op praktische handelsvakken). Voor het vak rekenen maakte hij aldaar in maart 1932 en 1933 deel uit van de examencommissie voor het onderwijzersexamen. Mevr. T.C. Breunesse-van Doorn was in juni 1940 en 1941 lid van de examencommissie voor steno. In 1942 volgde internering op Madoera van “Heer en mevr. Breunesse, Prinses Beatrixlaan 37, Semarang” (Soerabaijasch handelsblad 26 maart 1942). Na zijn terugkeer naar Nederland op 26 oktober 1946 werd Jacob Breunesse directeur van een der Gemeentelijke Handelsscholen in Amsterdam. Dank aan Lily van der Tuin-Breunesse, Steenwijk, voor de foto van haar oom en voogd. Haar vader Rijk Breunesse kwam om op 18 september 1944 bij de ramp met de gammele Japanse vrachtvaarder Junyo Maru voor de ZW-kust van Sumatra. Getorpedeerd door de Engelsen. Het schip vervoerde geen vracht, wel dwangarbeiders en krijgsgevangenen. Er vielen 5.600 (!) slachtoffers.


Dijkkrant Blankenham mei-juni 2015