Via de site www.delpher.nl zijn oude kranten tot ongeveer 1995 te raadplegen. De oudste Nederlandse krant is van 1618. De Opregte Haerlemsche Courant (OHC) gaat terug tot 1656, de Amsterdamsche Courant (AC) tot 1670. Spelling met s/sch en g/ch wisselt. Aanvankelijk verschenen ze eenmaal per week, op één vel papier. Beide kranten zijn ook voor onze regio van belang.
Blankenham in de Oprechte Dingsdagſe Haerlemse Courant d.d. 19 november 1754 NB: ſ = lange s. Blankenham duikt hier voor het eerst op in een krant. Destijds krabbelden de kranten het ene papiervel letterlijk vol, met zelfs dwars geplaatste berichten en met rare afbrekingen. Van dit berichtje staat anderhalf (!) woord op de voorkant, de rest op de achterkant. Reconstructie:
De Kloosterkerk staat in Den Haag, HKH de Vrouwe Gouvernante is Anna van Hannover, weduwe van stadhouder Willem IV. Anna was een dochter van de latere Britse koning George II en werd daarom in Engeland en in Nederland “Princess Royal” genoemd. Zij was zeer muzikaal – Händel noemde haar zijn beste leerlinge – speelde op klavecimbel en dwarsfluit, zong en schilderde. Na de dood van haar man in 1751 werd Anna regentes voor haar zoontje met als titel Gouvernante.

Ds. Johannes Hofstede
Waarom de Blankenhammer predikant in Den Haag de dienst leidde, is vooralsnog ongewis. Hij stamde uit een echte predikantenfamilie. Grootvader Willem Hofstede (Kampen 1652-Beilen 1717) begon als hulpprediker in Beilen en bleef er predikant tot zijn dood. De ouders van Johannes kregen tien kinderen. Vader Johannes Hofstede (Beilen 1685-Groningen 1736) stond tussen 1707 en 1736 in Ruinerwold, Havelte, Zuidlaren en Groningen. Oudere broer Petrus stond onder meer in Anjum, Steenwijk en van 1743 tot 1745 in Oost-Zaandam en werd vervolgens hoogleraar in Rotterdam. Johannes, geboren op 17 oktober 1724 te Groningen, studeerde theologie aan de universiteit van Franeker en werd als kandidaat beroepen te Blankenham op 31 oktober 1749, waar hij zijn intrede deed op 8 februari 1750. In mei 1752 kreeg hij een beroep naar Wanneperveen, maar Hofstede bleef in Blankenham. Hier ontving Johannes Hofstede als jaarsalaris 325 gouden Carolusgulden uit de kas van het Landrentambt van Vollenhove en ter aanvulling nog 50 Carolusgulden uit de kas van het Rentambt van St. Janskamp (gelden van het voormalige klooster). De Trouwboeken van Oldemarkt vermelden op 21 februari 1760 de kerkelijke eerste afkondiging van het huwelijk van de Weleerwaarde Heer Johannes Hofstede Predicant te Blankenham en Juffrouw Jacoba Blesman van Oldemarkt; het huwelijk werd voltrokken op 9 maart 1760. Jacoba klonk wat deftiger, want blijkens de Doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Kerk – voorloper van de Nederlandse Hervomde kerk – is zij op 29 januari 1736 te Oldemarkt gedoopt als Jacopjen, dochter van Jacobus Blesman en Hendrina Paauw, de upper ten van Oldemarkt, want pa Blesman behoorde met een in 1737 getaxeerd vermogen van ƒ 2500 tot de rijkere bovenlaag. Op 2 oktober 1760 werd Johannes Hofstede beroepen te Steenbergen. Na zijn afscheid van Blankenham op 12 oktober 1760 deed hij zijn intrede in Steenbergen op 26 oktober. Daar werd zoon Johannes Jacobus geboren op 8 april 1761. Van Steenbergen vertrok het gezin in mei 1763 naar Oost-Zaandam. Dan vervaagt het spoor. Johannes overleed te Groningen op 29 september 1778. Schoonzus Stijntje Blesman (1739) trouwde op 3 juli 1763 in de kerk te Paasloo met Peter Glastra, Cuinre. Schoonzus Mergjen Blesman, gedoopt als Marchjen (1742) trouwde op 18 juni 1767 te Oldemarkt met Jacob Dirk Tijmons van Oost Zaandam. Vast geen toeval. Oost-Zaandam was de plaats waarheen zwager Johannes Hofstede in 1763 als predikant was vertrokken en waar diens broer Petrus van 1745 tot 1749 ook predikant was geweest. Twee zaken vallen op. Huwelijkspartners kwamen doorgaans ook toen uit de eigen sociale kring. En de Zuiderzee vormde een belangrijke schakel tussen de “Oostwal” en Noord-Holland.


Dijkkrant Blankenham juli-augustus 2015