Aquarel van de pastorie mei 1888
Drie jaar geleden schreven wij over een aquarel uit mei 1888 met daarop afgebeeld de achterzijde van de pastorie te Blankenham. De aquarel kwam uiteindelijk terecht bij de familie Apperlo die nu in de pastorie woont. De grote vraag was aan wie de initialen H.H. (?) toebehoorden.

Aquarel met zicht op de kerk mei 1888
Onlangs dook uit de nalatenschap van Aaltje de Lange (1924-2015) wéér een aquarel van Blankenham op, ook uit mei 1888, gezien vanaf beneden aan de Meisterskolk richting de kerk. Let wel, het betreft de oude kerk die op 18 juni 1892 afbrandde na bliksemafslag. Het kerktorentje zag er toen heel anders uit dan het huidige torentje. En op deze aquarel wéér dezelfde initialen H.H. (?).

Krantenknipsel biedt sleutel voor de oplossing
Gelukkig ging deze tweede aquarel vergezeld van een knipsel uit de Opregte Steenwijker Courant (OSC) van vermoedelijk 1968, met een interview met Thijs van Veen (“Grote Ties”, 1886-1978). Ties was jarenlang kastelein van Zeezicht. Hij verhaalt van een prent van de postkoets op de Blankenhammer Zeedijk. Die prent kwam terecht bij zoon Joost van Veen in het postkantoor te Schoonebeek. Thijs dacht aan “meester Krol in Blankenham, die bijzonder goed kon tekenen”. Met de naam Krol en het jaartal 1888 konden we gaan zoeken in het bevolkingsregister 1880-1890 en in oude kranten, vooral het Nieuws van den Dag en het Algemeen Handelsblad. Er waren toen twee scholen in Blankenham, de oudste in de Kerkbuurt; de andere, op het Noordeinde hoek Lageweg, heeft bestaan van 1882 tot 1934. Blijkens de huisnummering van de meesterswoning gaat het om eerstgenoemde school, vlakbij de pastorie en de kerk. Inmiddels weten wij dat het gaat om Klaas Jan Krol. Zijn voorganger meester Venema was overleden op 6 augustus 1883. Krol werd eind november 1883 tot schoolhoofd benoemd te Blankenham. Hij overleed aldaar op 3 augustus 1888, slechts dertig jaar oud, “na een langdurig en smartelijk, doch geduldig lijden” (Rouwannonce Nieuws van den Dag 08.08.1888). De initialen zijn dus niet H.H., maar K.K. Afmetingen van deze aquarel: 32x19 cm. Navrant, beide prenten zijn gemaakt een paar maanden voor zijn dood. In de volgende Dijkkrant meer details. In De Silehammer 23/4 van december 2015 ook een link naar de HVIJ-site met de aquarel in kleur, al is die door blootstelling aan daglicht behoorlijk ‘verblauwd’.


Dijkkrant Blankenham september-oktober 2015