Voeg een bericht toe
 

Captcha Afbeelding


Nico Heitman: Toezending materiaal mbt C Treurniet

Mede namens de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk, wil ik de HVIJ en met name JA Steenstra zeer hartelijk danken voor de toezending van veel informatie met betrekking tot de heer Cornelis Treurniet, directeur van de Zuivelfabriek te Kuinre.
Juist deze informatie geeft ons meer inzicht in de wederwaardigheden van de verschillende leden van de familie Treurniet, een gezin van agrariers dat reeds 1801 in Bleiswijk actief was als landbouwer.
Door deze informatie zullen de onderzoekingen naar de agrarische geschiedenis van Bleiswijk, de gezinnen vanaf 1778 tot heden verrijkt worden. Daarvoor kan de HVIJ niet genoeg dank worden toebedeeld.

Wij wensen de HVIJ zeer veel goeds en hopen dat de vereniging nog lang moge floreren.

Nico Heitman
vrijwilliger OVMB agrarische geschiedenis


woensdag 03 februari 2016
Sofie Krol: artikel De Silehammer

Hartelijk dank voor het toegezonden nummer van De Silehammer met het artikel over Klaas Jan Krol, hoofdonderwijzer te Blankenham en de twee tekeningen van zijn hand uit 1888.
Klaas Jan sterft veel te jong, zoals velen in die tijd. Als kleinkind van de jongste broer van Klaas, Hermanus Everhardus Krol, ben ik heel blij met het weergeven van informatie over lang vervlogen tijden. Niet alleen Klaas kon goed tekenen, ook zijn broer Evert mag zich huisonderwijzer en tekenaar noemen. Over het leven van Evert weten wij weinig, ook niet wanneer hij gestorven is...
Jongste broer Herman is onze opa die echter in Ned. Indië in 1923 overlijdt. Over hem heb ik een boek geschreven/samengesteld. Mijn vader heeft het gemis van zijn vader een leven lang meegedragen, een verdriet dat over generaties heen voelbaar is gebleven.
Voor al degenen die een dergelijk gemis moeten dragen, veel goede moed en de hoop dat 2016 een jaar vol vriendschap en deugddoende relaties oplevert.


maandag 21 december 2015
Attie Tuin: Hermanus Marinus Neuijen

Mijn zoektocht naar Hermanus Marinus Neuijen via google, eindigde in Kuinre waar hij hoofd der school was, via google zag ik de site van de Hist Ver Ijsselham en daar heb ik gevraagd of er iemand was die voor mij kon kijken of Hermanus op een bepaald moment weer was vertrokken en daarbij ben ik voortreffelijk geholpen door mevr Linda Polderman en bleek dat Hermanus in 1903 naar Onstwedde ging, dus op naar de gemeente Stadskanaal om zijn spoor verder te volgen. Nogmaals heel hartelijk dank.

Attie Tuin-Hagénus


dinsdag 08 december 2015
Yemima: The Adler Family In Hiding

I appreciate very much the wonderful recherch you did on the history of my family. It is very exciting to get all that information. Part of it is new for my and my sisters .
It is a pity my parents are not alive. I asked my father about the history of his parents but he did not know all the details you collected.
I want to thank you again, it a real wonderful project.

Yours Yemima

Jerusalem


dinsdag 22 september 2015
Tjallie Bos: Jan Bos straat

Na een lange zoektocht, ben ik met hulp van Adrie en Jo in het bezit van de betonplaat, waarop o.a staat Jan bos straat. Het hele verhaal staat prachtig omschreven in de Silehammer, inmiddels in mijn bezit. Mijn vader heeft het met veel plezier gelezen en vind het heel bijzonder dat na zoveel jaren de steen bij ons staat. Het erf waar Jan, mijn vader, hun ouders en grootouders vele jaren hebben gewoond.
De steen staat bij ons naast huis en komt nog op een sokkel te staan.
Nogmaals heel erg bedankt voor de hulp en prettige samenwerking.


donderdag 18 december 2014
C. Bijkerk: bestuurslid

Voor de proeverij op de markt in Scheerwolde stelde kaashandel E J Westerbeek de broden beschikbaar en
Slagerij Mulder stelde voor een gereduceerde prijs ham en spek beschikbaar
Tjalien Muis zorgde voor de reuzel en de jam


woensdag 17 september 2014
Ids Krol: Stamboomonderzoek

Beste allemaal,

Ik ben al geruime tijd bezig met het onderzoek naar de herkomst van mijn familie, Krol. Een deel van de "Krollen", de nakomelingen van Aafjen Jacobs (geboren in Oldeberkoop 1757) en Albert Karsten kwam terecht in het gebied rond Steggerda, Oldemarkt, Paasloo en Blankenham.

Ik heb een bezoek gebracht aan de begraafplaatsen en verschillende grafstenen gevonden.

Mijn vraag is of er meer gegevens en/of foto's zijn van deze familie, die de kost verdiende als veehouder of arbeider. Wellicht zijn er anderen bezig met onderzoek naar onze familie. Ik zou graag met hen in contact komen.

Met vriendelijke groet,
Ids Krol


zaterdag 26 juli 2014
Geert Dibbits: Pieter Jacob Kuijer

Pieter Jacob Kuijer zat van 1919 tot 1921 in de gemeenteraad van Heumen. In 1921 verliet hij de gemeente en verdween hij uit de raad.
Bezig met het vervaardigen van een overzicht van alle gemeenteraadsleden van 1815 tot ca. 1930 (voorlopig) in de gemeente Heumen probeer ik van alle raadsleden ook de geboorteplaats en -datum te vermelden en de plaats en datum van hun overlijden. Overlijdensplaats en -datum van Pieter Jacob Kuijer mis ik. Misschien beschikt U erover en wilt U ze mij meedelen.

Via Google, waar ik zijn naam intikte, kwam ik op een e-mailadres van de Historische Vereniging IJsselmonde. De mail die ik wilde verzenden, werd echter geblokkeerd (Invalid Email Address). Vandaar dat ik deze weg maar ga.

Met vriendelijke groet.
Geert Dibbets (Stichting Heemkunde Malden)

 

Reactie
16-07-2014: De gevraagde gegevens zijn bij onze genealogische afdeling helaas ook nog niet bekend. In de eerst plaats beperken wij ons bij de gezinsreconstructie tot het grondgebied van de voormalige gemeente IJsselham.

17-07-2014: De redactie heeft natuurlijk niet stil gezeten en heeft inmiddels de gevraagde plaats en datum weten te achterhalen: http://genealogie.historischeverenigingijsselham.nl/family.php?database=hum%20o_&id=F1354215197&main_person=I9528


woensdag 16 juli 2014
 
Powered by Phoca Guestbook