HCIJ
Hoofdstraat 23A
8375 AK Oldemarkt


Sinds september 2012 is het Historisch Centrum IJsselham (HCIJ) geopend. Het HCIJ is het centrale punt van de HVIJ. Het centrum herbergt de totale collectie van de HVIJ. In de Kerspelkamer komt het bestuur bijeen en zijn er overige bijeenkomsten t.b.v. de HVIJ.
Daarnaast herbergt het HCIJ ook het archief van de vereniging en komen er de verschillende werkgroepen bijeen.
Ook is er een tentoonstellingsruimte met wisselende exposities.

Het HCIJ is geopend :
Zaterdagmorgen van 10:00 – 12:00 uur
Erkende zon- en feestdagen gesloten.

Bezoek aan expositieruimte in het HCIJ: entree € 2,00; basisschoolkinderen gratis.
Groepen ook op andere dagen en tijden welkom

Speciaal groepsarrangement, incl 2x koffie of thee en koek € 5,00
Begeleide Dorpswandeling Oldemarkt (15-20 personen) € 30,00