18/4
December 2010
Van het bestuur  
118
Van de redactie  
120
Bijdragen van H.W. van der Vegt aan de Silehammer redactie
122
  overzicht van geplubiceerde artikelen en foto's uit de collectie van Henk
Uit het dagboek van Cip van de Bult 1888 (1) L. Polderman
123
 
Cip (Kuinre 1865) opzichter waterstaat te Rotterdam, trouwde met Agnes Beld uit Kuinre
Het Rakje van de Wetering J. Bakker
129
  Sliert schaatsers trekt de sneeuwslee met melkbussen
Oostenrijks-Hongaarse evacués na WO I K. Hoen-Groenewoud en J.A. Steenstra
131
  Rond 1920 bij fam. Otten op IJsselham
Franse krijgsgevangenen 1914-1918 terug via Nederland redactie
133
  Voor menigeen een onbekend gevolg van de Grotet Oorlog
  Fransche krijgsgevangenen WO I in historische kranten extra info
  Mariaud: voorkomen van naam en slachtoffers WO I extra info
Oproep: Eindredacteur gevraagd extra info  
136
Middenin: Agenda algemene ledenvergadering 2011 + Notulen Algemene ledenvergadering 2010 extra info  
De Gouden Zweep Oldemarkt 2 oktober 1866 J.A. Steenstra 137
  Eindelijk is de winnaar van de harddraverij bekend
De kerk van Paesloe 26 maart 1336 J.A. Steenstra
146
 
Die dinsdag na Palmpasen als historisch juist aangetoond
De luidklok van Paasloo 1477 K. Hoen-Groenewoud en J.A. Steenstra 150
  Het opschrift ontcijferd  
De panemone van Berend Krol redactie 155
  Vooruitstrevende landbouwer in Paasloo gebruikte Frans voorbeeld  
  La Nature 1883 2e semestre: Le Panémone extra info  
  De Natuur 15 April 1884 : Nieuwe windmolens extra info  
Wenskaart met foto Tonmolen   omslag
   

Extra service via HVIJ-website

De redactie van HVIJ-kwartaalblad De Silehammer moet soms een artikel inkorten en zich beperken in de keuze van afbeeldingen. Daar is een oplossing voor – althans voor websitebezoekers. Onze vernieuwde website wordt hogelijk gewaardeerd, zo blijkt uit het Gastenboek, nu met dankbare reacties op het themanummer 18/1. Onze webbeheerder kreeg zelfs van de Stichting Visvlieter Archief vragen om advies. Visvliet ligt in West-Groningen. Op de website staat een paar weken vóór de verschijningsdatum de inhoud van de nieuwe Silehammer. Bij sommige artikelen vermelden we extra informatie, aangegeven met het roodwitte pdf-tekentje extra info
  • langere versie van een artikel: bijv. IJsheiligen en de Oude Mei;
  • extra afbeeldingen © in zwart-wit: bijv. Krontjongclub De Hawinco’s;
  • zwart-wit afbeeldingen © in kleur: bijv. Vondsten van Nico Lageweg;
  • © het betreft doorgaans geen afbeeldingen uit de vaste HVIJ-collectie, doch door particulieren uitgeleende foto’s; gebruik louter voor privé-doeleinden.
We doen hiermee de lezers van HVIJ-kwartaalblad De Silehammer niet tekort, want dit extra materiaal zou anders toch niet geplaatst kunnen worden. Wie nieuwsgierig is geworden maar geen computer heeft, kan vast wel een familielid of kennis vragen een en ander te tonen of uit te printen.
     
  18/3
September 2010
Van het bestuur  
78
Van de redactie  
80
Bedankbrief Franse evacués 31 december 1918 K. Hoen-Groenewoud en J.A. Steenstra
82
  verblijf oktober - december 1918 in gemeente Oldemarkt
  lijst 162 namen in oorspronkelijke volgorde extra info
  lijst 162 namen in alfabetische volgorde extra info
  bronvermelding en selectie historische kranten extra info
Prijzenlijst  
94
 
Verkrijgbaar bij de HVIJ extra info
Open monumentendagen 11 + 12 september 2010  
95
  De smaak van de negentiende eeuw: bouwstijlen extra info
HVIJ Jaarprogramma 2010 - 2011 extra info  
96
Landelijke archievendag 16 oktober 2010  
98
  centraal: Archieven der gemeente Oldemarkt met presentatie van de Inventaris 1811 - 1922 extra info
De Dalstukken P. Bremer
99
  Oosterdallaan: hoogten verdwenen, dalen bleven
Betekenis van de naam Paasloo J.A. Steenstra
106
  Een doorbraak in de verklaring?
De Bazuin negentig jaar jong J. Bakker
113
 
Historie van Chr. Muziekvereniging te Wetering-Scheerwolde
   
     
  18/2
Juni 2010
Van het bestuur  
50
Van de redactie   52
Kenschets van Nico Lageweg E. de Boer 53
  Kuinder amateurarcheoloog (1959-2005)
Enkele bijzondere vondsten uit de collectie van Nico Lageweg P.C. de Boer
55
 
extra pagina met enige vondsten in kleur extra info
Paasloo 15 augustus 1251 (reeks Eerste vermeldingen dl. 2) J.A. Steenstra
58
Middenin: Dorpswandeling Kuinre extra info
  vouwblad: twee pagina's tegen elkaar afdrukken; met korte historische info
Achter de schermen (Eendenkooi van Pen) J. Bakker 63
  met veel foto's
IJsheiligen en de Oude Mei J.A. Steenstra
71
  langere tekst; over kalendersprong van 1 naar 12 mei extra info
Krontjongclub De Hawinco's Redactie
74
  NH-jongeren Oldemarkt, club actief in naoorlogse jaren; twee pagina's met extra foto's zwart-wit extra info
Bevrijdingsrok van Aaltje Verbeek Redactie
omslag
 
Nationale feestrok van Aaltje (1920-1973) in kleur extra info
   
     
  18/1
Maart 2010
Van het bestuur  
2
 
Terugblik op ledenvergadering
Van de redactie  
4
  Verantwoording dubbeldik themanummer 65 Jaar Bevrijding
Werkgroep Expositie Tweede Wereldoorlog  
6
  Vooraankondiging; data onder voorbehoud
Tiesse Willem Dekker K. Hoen-Groenewoud en J.A. Steenstra
7
 
In herinnering ds. Dekker; overzicht van zijn artikelen in De Silehammer
Dirk van den Bosch, Kuinre 1920 – Oldenburg 1943 L. Polderman en J.A. Steenstra
9
  Als bakker tewerkgesteld in Duitsland en daar bezweken
Op de fiets van Rotterdam naar Oldemarkt in 1944 redactie
11
  Brief waarin Heiltje Oldenhof (Els Pieterson-Oldenhof) haar tocht beschrijft
Geheime briefjes vanuit de gevangenis redactie
16
 
Jan Oord, geboren aan de Hoogeweg, schreef op toiletpapier vanuit Arnhem en Kamp Vught
Gerardus A. Veurman, Oldeholtpade 1903 – Neuengamme 1945 J.A. Steenstra
25
  Gerard uit De Blesse is opgepakt bij de razzia van Putten en in Duitsland omgekomen
Ds. Lieve: Predikant achter prikkeldraad J.A. Steenstra m.m.v. K. Hoen-Groenewoud
31
  Schreef boek over zijn verblijf in Kamp Amersfoort; later twintig jaar predikant in Oldemarkt e.o
Bevrijdingsrok en Nationale Feestrok J.A. Steenstra m.m.v. K. Hoen-Groenewoud
40
 
Op de Expositie WO II in 2005 was een exemplaar te zien
Kamp It Petgat K. Hoen-Groenewoud en J.A. Steenstra
44
 
Werkkamp in Blesdijke was vier maanden lang Joods strafkamp