AARDRIJKSKUNDE / ARCHEOLOGIE / STREEKBESCHRIJVING
A001 Jayasena, R.M.
  KUINRE EEN VERDRONKEN ZUIDERZEENEDERZETTING EN EEN SCHANS BOVEN WATER (opgravingen 2005).
A001a Jayasena, R.M.
  KUINRE, OVERHAVENDIJK (Een nederzetting en schans langs de Zuiderzee).
A002 ?
  INFORMATIEGIDS KUINRE.
A003 Boer, P.C. de
Geurts, A.J.
  OUDE BURCHTEN IN HET NIEUWE LAND (opgravingen en historie van de N.O.P. en Kuinre).

 

BEVOLKING / HUISVESTING
   

 

CULTUUR / KUNST / ONDERWIJS / TAALWETENSCHAPPEN
C001 Kamman, R.
  WOORDENLIJST VAN HET DIALECT VAN KUINRE.

 

GENEALOGIE / BIOGRAFIE / GEDENKBOEK
G001 Paauw, Piet
  KRONIEK OVER HET LEVEN VAN BERTUS POSTMA

 

HISTORIE
H001 Veen, G. van der
  HERSTEL VAARVERBINDING KUINRE.
H002 Grolle, J.J.
  DE HEREN VAN KUINRE EN HUN GELD.
H003 Mulder, Karst en Femmy
  GROETEN UIT KUINRE (fotoboekje).
H004 Kamman, Roelof
  GESCHIEDENIS VAN KUINRE EN OMGEVING.
zie ook A26-H009

 

INDUSTRIE / HANDEL
zie ook A25-I001

 

LANDBOUW / VEETEELT / NATUURBEHEER
L001 Bergman, Harco
Knol, Reijer
Klooster, Tessa, e.a.
  WANDEL EN HANDEL OP DE ZEEBODEM (50 jaar Kuinderbos schitterende 're-creatie'op waardeloze grond).

 

NAUTIEK / SCHEEPVAART / SCHEEPSBOUW
   

 

RELIGIE
   

 

SOCIALE ZORG
   

 

VRIJE BEROEPEN / VERENIGINGSWERK