25/1
Maart 2017
Van het bestuur  
2
Verslag lezing dr. L. van der Weide, Delfstrahuizen, over Veenontginningen H.J.A. Snelder
3
Van de redactie  
4
  Caspar Janssen, Het Veen, de vlinder en de openbaring; afb. cover + korte inhoud van dit boek over de vuurvlinder pdf    
  Complete genealogie Brugge (Engelstalig) 154 p. pdf De pagina's 120 tot en met 154 zijn niet online zichtbaar i.v.m. de privacy wetgeving. De pagina's zijn wel in het HCIJ in te zien.    
  Archeologische vondsten Bert Groenestege, Rondebroek pdf    
Het verdriet van Kuinre J. Bolling
6
  Originele artikel uit IJsselmeerberichten 2017-1 pdf    
Het Nationaal Reddingsleger (NRL) in Paasloo 1917-1938 (2/2) K. Hoen-Groenewoud & J.A. Steenstra
11
  Schoolfoto's Paasloo: OLS 1921, CLS 1927+1929 pdf
Graag doorgeven aanvullingen met namen en correcties van namen en data
   
Bijlage: Namenlijst van het Nationaal reddingsleger (NRL) in Paasloo redactie
26
  NB: in gedrukte Silehammer resumé van Excel-bestand hieronder
Uitvoerig Excel bestand gebaseer op openbare gegevens BS gem. Oldemarkt + redactionele aanvullingen. excel
Graag dorgeven aanvullingen en correcties van namen en data.