20/1
Maart 2012
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
De metamorfose van Nederland (2/4) G. van Schoonhoven
5
  artikel met foto in kleur extra info
Schetsen van Cip van de Bult 1880-1909 redactie
10
  extra afbeeldingen, deels in kleur extra info
Silehem (2) Naamsbetekenis J.A. Steenstra
14
  twee kaartjes in kleur extra info
Klokken E. Dijkhuis (†)
21
Reactie op medaille 1936 Vrijwillige Landstorm redactie i.s.m. J. Otten 24
  paar krantenknipsels 1918-1936 extra info    
Museumboerderij Paasloo: kaapstander A.H.M. van der Vegt
27
  kleurenfoto Museumboerderij extra info