19/2
Juni 2011
Van het bestuur  
2
Verslag extra algemene ledenvergadering 17 mei 2011 J. Bakker
5
Van de redactie redactie
7
Voorwoord Collectie Oorlogsdocumenten K. Verbeek
10
Uit het dagboek van Cip van de Bult 1888 (3) L. Polderman
13
Een barokke monstrans uit Oldemarkt J.A. Steenstra
17
 
Kleurenfoto en aanvullende informatie extra info
Uit het dagboek van Klaas Waslander (2/slot) redactie
21
  Compleet dagboek 17 november 1944 - 8 september 1945 extra info
Ontgronding en zandwinning bij Oldemarkt P. Bremer
29
Genealogisch nieuws werkgroep genealogie 33
     
Al enige jaren staan onderaan op elke pagina nummer/maand/jaar vermeld. Daarmee is doorlopende paginering voor een heel jaar overbodig geworden. Vanaf deze jaargang begint elk nummer gewoon met pagina 1. Dat biedt grote voordelen voor zowel redactie als drukkerij. We kunnen nu ook doornummeren op de omslag achterin, zoals nu p. 33, of zelfs achterop. Voor wie De Silehammers inbindt, levert deze wijziging geen problemen op.