25/4
december 2017
Van het bestuur  
2
Agenda Algemene Ledenvergadering 2018  
3
  Agenda en Notulen Ledenvergadering 2017 pdf    
Mythes tussen 300 en 900 na Christus H.J.A. Snelder 4
Van de redactie   5
Mijn jeugd in Oldemarkt (1942-1954) deel 3 J. Lok 8
Verslag opening expositie Ossenzijl W. van Roijen 12
Worst in Worstdijk/Worstsloot: wildernis, geen terp H. Scholtmeijer 13
Nog een stukje worst redactie 18
1672 - Een onheilspellende nacht C. Hoek 23
Zijn hielden de lofzang gaande (2) E. Pen
25
Oude teksten in het Kuunders en Oldemaarker dialect (2) H.J.A. Snelder 34
Vragen bij het rijm over Oldemerk - Oldemarkt redactie 37
Prettige feestdagen    42
  Schilderij Henk Wierda 1991 Martens meulentien Oldemarkt    
     
  25/3
September 2017
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
3
Twee gezellige middagen in het HCIJ C. Hoek
4
Mijn jeugd in Oldemarkt (1942-1954) deel 2 J. Lok 6
Zij hielden de lofzang gaande (1) E. Pen
14
Gezocht namen bij foto namen bij foto redactie 22
Oude teksten in het Kuunders en Oldemaarker dialect H. Snelder 23
Va Ossenzieliger bis winkbuul - Roelof Braad (*1950) redactie 26
  uitvoerige kwartierstaat pdf logo
   
Expositie Ossenzijl in het HCIJ redactie 29
Bewoner van Ossenzijl trok zonder vergunning in huis redactie 29
  25/2
Juni 2017
Van het bestuur  
2
Even voorstellen: Colin Hoek C. Hoek
3
Van de redactie  
3
Harderwieker vissers gered door Kuundersen 1n 1931 H. Snelder 6
  Krantenberichten over de redding - en vragen over redders en geredden pdf logo
   
HVIJ Jaarprogramma 2017 -2018  
8
Een kerfsneevaas voor Kuinre H. Roersma 9
  Foto's in kleur van de kerfsneevaas pdf logo
   
Hendrik Muis in Fort Honswijk 1914 - 1915 L. Polderman 11
  Oorkonde, Vaandel, Medaille in kleur pdf logo
   
De collectie Jannes Spitzen H. Snelder 22
Mijn Jeugd in Oldemarkt (1942-1954) deel 1 J. Lok 25
Fotograaf Jacobus R. A. Bult - Oldemarkt K. Hoen-Groenewoud 30
  25/1
Maart 2017
Van het bestuur  
2
Verslag lezing dhr. L. van der Weide, Delfstrahuizen, over Veenontginningen H.J.A. Snelder
3
Van de redactie redactie
4
  Caspar Janssen, Het veen, de vlinder en de openbaring; afb. cover + korte inhoud van dit boek over de grote vuurvlinder pdf logo    
  Complete genealogie Brugge (Engelstalig) 154 p. pdf logo De pagina's 120 tot en met 154 zijn niet online zichtbaar i.v.m. de privacy wetgeving. De pagina's zijn wel in het HCIJ in te zien.    
  Archeologische vondsten Bert Groenestege, Rondebroek pdf logo    
Het verdriet van Kuinre J. Bolling 6
  Originele artikel uit IJsselmeerberichten 2017-1 pdf logo
   
Het Nationaal Reddingsleger (NRL) in Paasloo 1917-1938 (2/2) K. Hoen-Groenewoud en J.A. Steenstra
11
  Schoolfoto’s Paasloo: OLS 1921, CLS 1927+1929 pdf logo
Graag doorgeven aanvullingen met namen en correcties van namen en data
   
Bijlage: Namenlijst van het Nationaal Reddingsleger (NRL) in Paasloo redactie 26
  NB: in gedrukte Silehammer resumé van Excel-bestand hieronder    
  Uitvoerig Excel-bestand gebaseerd op openbare gegevens BS gem. Oldemarkt + redactionele aanvullingen. pdf logo
Graag doorgeven aanvullingen en correcties van namen en data