26/4
December 2018
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
3
In memoriam Klaas Verbeek (1926-2018) redactie
4
  gedichten Klaas Verbeek     
Mijn jeugd in Oldemarkt (1942-1954) deel 7 J. Lok 6
Voorouders in Franse dienst ten tijde van Napoleon (2) redactie
10
Bewoners van de worst 1681-1804  redactie
15
Joontjes en de 'Minor': onlosmakelijke faam C. Hoek
18
Slechts even van het pad afwijkende... E. de Boer
22
Activiteiten Historische Vereniging IJsselham redactie  28
Verslag lezing door Colin Hoek H.J.A. Snelder
29
Verslag lezing rietcultuur door Aaldert Muis H.J.A. Snelder
30
Aanbieding boeken Philip Friskorn   31
Agenda Algemene ledenvergadering 2019   32
  Agenda en Notulen Ledenvergadering 2018    
Verkooplijst 2018   33
Prettige Feestdagen   34
  26/3
September 2018
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
3
Maand van de geschiedenis M. de Boer
4
Mijn jeugd in Oldemarkt (1942-1954) deel 6 J. Lok
5
Voorouders in Franse dienst ten tijde van Napoleon (1) redactie
11
Transportbedrijf Gebroeders Mulder Kuinre 1945 - 1963 H.J.A. Snelder
18
1672: Beslissende slag aan de Blessebrug C. Hoek
25
  26/2
Juni 2018
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
3
HVIJ Jaarprogramma 2018-2019  
4
Open Monumentendag Kuinre redactie 5
Verslagexcursie lezing door Harry Bouwman H.J.A. Snelder
6
Verslag excursie naar het harmoniummuseum H.J.A. Snelder
7
Mijn jeugd in Oldemarkt (1942-1954) deel 5 J. Lok
8
   Gezocht: Namen bij foto     
Christelijke Reisvereniging Ossenzijl E. Pen
13
Thuis zijn reikt soms over landen en zeeën heen redactie  16
Gedachtenislepel B.K. Bouma 1819 L. Polderman
19
Ossenzijl H. Beintema
24
Blankenham 1418-2018 redactie 26
  26/1
Maart 2018
Een felicitatie waard R. Bats
1
Van de redactie  
3
Van het bestuur  
4
Verslag lezing door Philip Friskom H.J.A. Snelder 5
Verslag lezing Friese dracht H.J.A. Snelder
6
Mijn jeugd in Oldemarkt (1942-1954) deel 4 J. Lok 7
Zij hielden de lofzang gaande (3) E. Pen 11
Oude teksten in het Kuunders en Oldemaarker dialect (3) H.J.A. Snelder 20
Notities bij het rijm over Cuynder - Kuinre redactie  23
Bezettingstijd in Nederland redactie  31
1672 - Olde marckt onder de Munstersen C. Hoek 33
IJsvereniging IJsvermaak Oldemarkt - de eerste 8 jaren C. Hoek  37
Expositie Historische Vereniging IJsselham C. Hoek 41