19/1
Maart 2011
Van het bestuur  
2
Van de redactie  
4
  P.J. de Visser, aquarel De Kunstbeschouwing (in kleur) extra info
Uit het Dagboek van Cip van de Bult 1888 (2) L. Polderman
6
  1 april - 30 juni
Vondsten aan de Lageweg bij Ossenzijl redactie
10
 
Oorspronkelijk verslag met de vondsten in kleur extra info
Bemanning van bommenwerper krijgt een gezicht redactie i.s.m. T. Schuurman - alias PATS
14
  Noodlanding B-17 bij Ossenzijl zondag 28 januari 1945
Toen het erop aamkwam F. van Walsum-Oldenhof
18
  In de oorlog op de fiets uit Rotterdam en opvang in Oldemarkt
Uit het Dagboek van Klaas Waslander (1) redactie
22
  Compleet Dagboek 17 november 1944 – 8 september 1945 extra info
In ruw weer naar rauwe grond J. Bakker
29
  Chr. Reciteervereniging KUNA, Wetering
Restauratie tekening Minne Hoekstra redactie
omslag
     
     
  18/4
December 2010
Van het bestuur  
118
Van de redactie  
120
Bijdragen van H.W. van der Vegt aan de Silehammer redactie
122
  overzicht van geplubiceerde artikelen en foto's uit de collectie van Henk
Uit het dagboek van Cip van de Bult 1888 (1) L. Polderman
123
 
Cip (Kuinre 1865) opzichter waterstaat te Rotterdam, trouwde met Agnes Beld uit Kuinre
Het Rakje van de Wetering J. Bakker
129
  Sliert schaatsers trekt de sneeuwslee met melkbussen
Oostenrijks-Hongaarse evacués na WO I K. Hoen-Groenewoud en J.A. Steenstra
131
  Rond 1920 bij fam. Otten op IJsselham
Franse krijgsgevangenen 1914-1918 terug via Nederland redactie
133
  Voor menigeen een onbekend gevolg van de Grotet Oorlog
  Fransche krijgsgevangenen WO I in historische kranten extra info
  Mariaud: voorkomen van naam en slachtoffers WO I extra info
Oproep: Eindredacteur gevraagd extra info  
136
Middenin: Agenda algemene ledenvergadering 2011 + Notulen Algemene ledenvergadering 2010 extra info  
De Gouden Zweep Oldemarkt 2 oktober 1866 J.A. Steenstra 137
  Eindelijk is de winnaar van de harddraverij bekend
De kerk van Paesloe 26 maart 1336 J.A. Steenstra
146
 
Die dinsdag na Palmpasen als historisch juist aangetoond
De luidklok van Paasloo 1477 K. Hoen-Groenewoud en J.A. Steenstra 150
  Het opschrift ontcijferd  
De panemone van Berend Krol redactie 155
  Vooruitstrevende landbouwer in Paasloo gebruikte Frans voorbeeld  
  La Nature 1883 2e semestre: Le Panémone extra info  
  De Natuur 15 April 1884 : Nieuwe windmolens extra info  
Wenskaart met foto Tonmolen   omslag
   

Extra service via HVIJ-website

De redactie van HVIJ-kwartaalblad De Silehammer moet soms een artikel inkorten en zich beperken in de keuze van afbeeldingen. Daar is een oplossing voor – althans voor websitebezoekers. Onze vernieuwde website wordt hogelijk gewaardeerd, zo blijkt uit het Gastenboek, nu met dankbare reacties op het themanummer 18/1. Onze webbeheerder kreeg zelfs van de Stichting Visvlieter Archief vragen om advies. Visvliet ligt in West-Groningen. Op de website staat een paar weken vóór de verschijningsdatum de inhoud van de nieuwe Silehammer. Bij sommige artikelen vermelden we extra informatie, aangegeven met het roodwitte pdf-tekentje extra info
  • langere versie van een artikel: bijv. IJsheiligen en de Oude Mei;
  • extra afbeeldingen © in zwart-wit: bijv. Krontjongclub De Hawinco’s;
  • zwart-wit afbeeldingen © in kleur: bijv. Vondsten van Nico Lageweg;
  • © het betreft doorgaans geen afbeeldingen uit de vaste HVIJ-collectie, doch door particulieren uitgeleende foto’s; gebruik louter voor privé-doeleinden.
We doen hiermee de lezers van HVIJ-kwartaalblad De Silehammer niet tekort, want dit extra materiaal zou anders toch niet geplaatst kunnen worden. Wie nieuwsgierig is geworden maar geen computer heeft, kan vast wel een familielid of kennis vragen een en ander te tonen of uit te printen.
     
  18/3
September 2010
Van het bestuur  
78
Van de redactie  
80
Bedankbrief Franse evacués 31 december 1918 K. Hoen-Groenewoud en J.A. Steenstra
82
  verblijf oktober - december 1918 in gemeente Oldemarkt
  lijst 162 namen in oorspronkelijke volgorde extra info
  lijst 162 namen in alfabetische volgorde extra info
  bronvermelding en selectie historische kranten extra info
Prijzenlijst  
94
 
Verkrijgbaar bij de HVIJ extra info
Open monumentendagen 11 + 12 september 2010  
95
  De smaak van de negentiende eeuw: bouwstijlen extra info
HVIJ Jaarprogramma 2010 - 2011 extra info  
96
Landelijke archievendag 16 oktober 2010  
98
  centraal: Archieven der gemeente Oldemarkt met presentatie van de Inventaris 1811 - 1922 extra info
De Dalstukken P. Bremer
99
  Oosterdallaan: hoogten verdwenen, dalen bleven
Betekenis van de naam Paasloo J.A. Steenstra
106
  Een doorbraak in de verklaring?
De Bazuin negentig jaar jong J. Bakker
113
 
Historie van Chr. Muziekvereniging te Wetering-Scheerwolde
   
     
  18/2
Juni 2010
Van het bestuur  
50
Van de redactie   52
Kenschets van Nico Lageweg E. de Boer 53
  Kuinder amateurarcheoloog (1959-2005)
Enkele bijzondere vondsten uit de collectie van Nico Lageweg P.C. de Boer
55
 
extra pagina met enige vondsten in kleur extra info
Paasloo 15 augustus 1251 (reeks Eerste vermeldingen dl. 2) J.A. Steenstra
58
Middenin: Dorpswandeling Kuinre extra info
  vouwblad: twee pagina's tegen elkaar afdrukken; met korte historische info
Achter de schermen (Eendenkooi van Pen) J. Bakker 63
  met veel foto's
IJsheiligen en de Oude Mei J.A. Steenstra
71
  langere tekst; over kalendersprong van 1 naar 12 mei extra info
Krontjongclub De Hawinco's Redactie
74
  NH-jongeren Oldemarkt, club actief in naoorlogse jaren; twee pagina's met extra foto's zwart-wit extra info
Bevrijdingsrok van Aaltje Verbeek Redactie
omslag
 
Nationale feestrok van Aaltje (1920-1973) in kleur extra info