Hieronder vindt u de Inhoudsopgave en gebruikte bronnen over de huizen en bewoners van Blankenham in de periode circa 1650-1850. De bestanden zijn opgemaakt volgens de huisnummering van 1807 en de beschrijvingen lopen van zuid naar noord te weten nummer 1 bij het Kuipershek bij Baarlo t/m nummer 53 in het Rondebroek

De hieronder door een 'þ' vooraf gegane boerderijen of huizen staan in 1989 op dezelfde plaats als in 1832.

deel 1 globaal nu Buurtsteeg / Spleterbuurt / Blokzijlerdijk
no. 01 Het Kuipershuisje Spleterbuurt
  Jan Marten Koopserve Spleterbuurt
no. 02 Erve Jochem van Ingen Spleterbuurt
  Huis op de Hofmaat Spleterbuurt
þno. 03 Jan Cleisenserve Spleterbuurt
  Erve Jochem van Ingen Spleterbuurt
no. 04 Jochem van Ingenserve Spleterbuurt
  Huisje Spleterbuurt
þno. 05 Erve Rutger Wolters Spleterbuurt
  Erve Toutenburg Zuideinde
þno. 06 Barteld Roelofserve Zuiderpolder
  Huis Luit Dirks Zuideinde
þno. 07 David Wielinkserve Zuiderpolder
[no. 5a] Huis Welmer Hogeveen Zuiderpolder
no. 08 Erve Middelborg Zuiderpolder
no. 09 Erve Jacob Jan Reiners Zuiderpolder
no. 10 Diaconieërve / Wesekensgoed Zuiderpolder
  Diaconiehuisje Zuideinde
  Erve Baniers / Beniers Zuideinde
þno. 11 Erve Klaverswerf Zuiderpolder
no. 12 Erve Klaverswerf Zuiderpolder
þno. 13 Erve Klaverswerf Zuiderpolder

 

deel 2 globaal nu Blokzijlerdijk / Kerkbuurt
þ Nieuw erve na 1825 gebouwd Zuiderpolder
  Erve Kapitein Lawick Zuideinde
þno. 14 Erve Vrouw ter Stal Zuiderpolder
  Nieuw diaconieërve in 1916 gebouwd Zuiderpolder
[no. 10a] Erve van Harm van der Linde Zuiderpolder
no. 15 Erve Dirk ter Wal Zuiderpolder
no. 16 Erve Vrijdag Zuiderpolder
no. 17 Erve Wittenstein Zuideinde
þno. 18 Romeinderserve Zuideinde
þno. 19 Het diaconieërve Philip Hendriks Noordereinde
  Erve van secretaris Hoff Zuideinde
  Dompselaarserve Zuideinde
no. 20 Huisje van V.J. Genemuiden Kerkbuurt
no. 21 Erve De Vos van Steenwijk, na circa 1819 alleen woonhuis Kerkbuurt
no. 22 Woonhuis Kerkbuurt
no. 23 School Kerkbuurt
þno. 24 Pastorie Kerkbuurt
þ Sint Nicolaaskerk. Onroerend goed diaconie Blankenham. Kerspel Blankenham Kerkbuurt
[no. 37] Huis van de schoolmeester Kerkbuurt
  Nieuw erve Kerkbuurt
no. 25 Diaconiehuisje Kerkbuurt
no. 26 Huisje Geertje Assen Kerkbuurt
þno. 27 Erve Beukers Kerkbuurt

 

deel 3 globaal nu Hammerdijk  
no. 28 Erve Ripperda / Otto van Rechteren Noorderpolder
þ Nieuw erve Noorderpolder
[no. 22a] Huis Derk Oosterkamp Noorderpolder
  Hendrik Alberts- / Glassenweide Noordeinde
  Klosserserve / de Klostert Noorderpolder
þno. 29 Schimmels / Weeshuiserve Noorderpolder
no. 30 Diaconiehuisje Noorderpolder
þno. 31 Erve Fam.Pees / Donker Noorderpolder
no. 32 Erve Coop Witten Noorderpolder
þno. 33 Erve Klaas Jan Remmelts Noordeinde
  Erve Hollander Noordeinde
  Erve Jan Clasen Otten Noordeinde
no. 34 Erve Bachman / Weseken / Raesfelt Noordeinde
  Erve Brands Noordeinde
no. 35 Erve Vredenborg Noordeinde
  Nieuw erve Hendrik van Dijk Noordeinde
no. 36 Erve Klaas Koops Noordeinde
no. 37 Erve Hoegen / Hollander / Mensen Noordeinde
no. 38 Diaconiehuisje Noordeinde
  Nieuw diaconieërve vanaf 1916 Noordeinde
  Erve Klaas Koops / Beukers Noordeinde
  Erve Peter Lubberts Noordeinde
  Erve, afsplitsing van het nieuwe erve van Hend. van Dijk op no. 39, zuidelijke erve. Noordeinde
[no. 39] Nieuw erve Hendrik van Dijk, later van Th.Kortenhorst, noordelijke erve. Noordeinde

 

deel 4 globaal nu Lageweg / Rondebroek  
no. 39 Jacob Hillebrandserve Noordeinde
  Jacob Hillebrandserve, eigendom van de Geestelijkheid van Kampen Noordeinde
þno. 40 Erve De Kromme Sloot Drie / Vierhuizen
  Klein Jacobserve Drie / Vierhuizen
þno. 54 Nieuw erve gebouwd circa 1819, vermoedelijk op de plaats van het Klein Jacobserve Drie / Vierhuizen
  Boederij Lambert Willems Drie / Vierhuizen
þno. 41 Erve Jan van Oosten Drie / Vierhuizen
  Ens Gent / Sophiahoeve Noordeinde
þno. 42 Erve Jan van Ens / Ens Gent Noordeinde
no. 43 Erve Sandhorst / Sloetserve Het Rondebroek
De volgende vier erven lagen in Het Rondebroek, het woonhuis stond in het IJsselhammer deel van Het Rondebroek.
þno. 4 Van Rheemen / Rijswijkserve aan de Lageweg Rondebroek / 't Klooster
no. 3 Het Grote Erve in't Klooster Rondebroek / 't Klooster
no. 2 Het Kleine Erve in't Klooster Rondebroek / 't Klooster
no. 1 Erve Dieuwe Claesen Rondebroek / 't Klooster
þno. 44 Erve Isselmuiden Het Rondebroek

 

deel 5 globaal nu Lindedijk / Rondebroek  
þno. 45 Erve Wijn Het Rondebroek
þno. 46 Erve Scheltenhof Het Rondebroek
  Huis Sake Pijpker Het Rondebroek
þno. 47 Erve Prikkenoord Het Rondebroek
þno. 48 Erve Slijkendam Het Rondebroek
  Hoeve Hardenberg Het Rondebroek
þno. 49 Erve Hardenberg Het Rondebroek
þno. 50 Erve Eekholt Het Rondebroek
þno. 51 Erve Begijnenhof Het Rondebroek
  Erve Pauwel Clasen Het Rondebroek
þno. 52 Erve Vollendam Het Rondebroek
no. 53 Erve Brands Het Rondebroek
  Huisje van de fam. Jutten Het Rondebroek
  Huisje van Piet Schimmel Het Rondebroek
De volgende twee erven lagen in Het Rondebroek, het woonhuis stond in het Kuinder deel van Het Rondebroek.
  Erve Wheda / Dompselaar Rondebroek Kuinre
  Erve van de Geestelijkheid van Kampen / Begijnenerve Rondebroek Kuinre

Huizen en boerderijen in Blankenham

Vanaf het jaar 1807 uniforme huisnummering, beginnende bij no. 1, het Kuipershuisje in de Spleterbuurt en eindigend met no. 53, Brandserve in Het Rondebroek.

Alle (huis)nummers die vóór dit jaar door mij achter een jaar zijn geplaatst zijn toevoegingen mijnerzijds; het duidt dan het volgnummer in het desbetreffende kohier aan. Soms is hier een bepaalde lijn in te ontdekken, begin in Het Rondebroek of in de Spleterbuurt, in andere gevallen lijkt het zonder systeem te zijn.

Indeling:

Naam van de boerderij:

Huisnummer 1807:

Ligging:

Dijkboek Zeedijk/Het Rondebroek:

Kadastrale ligging 1832:

Daarna diverse bronnen, zie hieronder, zoals belastingkohieren, volkstellingen etc. waarin ieder huis of erve wordt vermeld. Bij specifieke gebeurtenissen voor een erve of huis volgt een korte omschrijving en na de laatste vermelding volgt een aparte lijst met bronvermeldingen.

1526: GAK, OA 2697; 'Opscreyvinge op te lande van Vollenhove', register van optekening der erven met de daarop staande lasten, opgemaakt voor de uitzetting der schattingen, 1526.

1675: HCO, SA 2568: 08.04.1675; Kohier van het vuurstedengeld.

1675: HCO, SA 2681: 15.07.1675; Kohier v.h.hoofdgeld, dienstbodengeld, en de 500e Penning.

1682: HCO, SA 2577: Kohier van het vuurstedengeld van 1733 en bijgewerkt tot 18.10.1737 met tevens de situatie uit 1682.

1694: HCO, SA 2392: 24.07.1694; Kohier van de 1000e Penning/Zoutgeld.

1701: HCO, SA 2395: 18.11.1701; Kohier van het Zoutgeld.

1702: GAK, LVAK 2: 1702; Lijst van erven en landerijen waarvan de eigenaar mee moet betalen aan de reparatie van de Kuinderzijl.

1707: HCO, SA 5037; Dijkboek van de Blankenhammer Zeedijk, met vermelding van de dijkplichtigen in 1707, circa 1758, circa 1785 en 1804. De optekening heeft plaatsgevonden tussen 07/12.10. 1707.

1710-1712: HCO, OAY 287: Restantcedulen van de verponding van Blankenham over de jaren 1710-1712, opgemaakt 1716.

1712: HCO, SA 2548: 09.06.1712; Taxatie 500e Penning.

1717: HCO, SA 950 no. 113: z.d.[>08.04.1717-26.11.1718<]; rekest van groep Blankenhammer veeboeren aan Ridderschap en Steden van Overijssel om het exportverbod van rundvee op te heffen.

1723: HCO, SA 2684: 12/13.07.1723; Kohier van het hoofdgeld, alle personen van 17 jr. en daarboven.

1725: HCO, SA 2687: 16/17.01.1725: Kohier v.h.hoofdgeld, alle personen van 17 jr. en daarboven.

1725: HCO, SA 5038: 1725; Metingen van de uiterdijken.

1733/1737: HCO, SA 2577: Kohier van het vuurstedengeld van 1733 en bijgewerkt tot 18.10.1737 met tevens de situatie uit 1682.

1734: HCO, SA 2551: 23.03.1734; Taxatie van de 1000e/500e Penning.

1738: HCO, SA 2554: 17.08.1738; Taxatie 1000e Penning.

1748: HCO, Studiezaal I: 21.08.1748; Register van ingezetenen [dit stuk heeft vroeger deel uitgemaakt van het Statenarchief].

1750: HCO, Archief Van de Santheuvel 55: 21.01.1750; Kohier van de Personele Quotisatie.

1750: HCO, Archief Van de Santheuvel 55: 15.11.1750; Kohier van de 1000e Penning [n.b.in de inventaris van dit archief staat foutief vermeld dat het kohier het jaar 1757 betreft].

1752: HCO, SA 2583: 1752; Kohier van het vuurstedengeld. Het kohier is ongedateerd; het is in ieder geval opgemaakt na 11.02.1752. Het kohier van Kuinre is gedateerd 23.06.1752; dit zal voor Blankenham ook de meest waarschijnlijke datum zijn. [n.b.in de inventaris van dit archief staat foutief vermeld dat het kohier het jaar 1751 betreft].

1753: WV, RB 25: 09.04.1753; Dijkboek v.d.dijken van het Het Rondebroek, met vermelding van de dijkplichtigen in 1753 en 1804.

1753: HCO, SA 5038: .09.1753; Metingen van de uiterdijken.

1758: HCO, SA 2560: 18.07.1758; Taxatie van de 1000e Penning.

1758: HCO, SA 5037; Dijkboek van de Blankenhammer Zeedijk, met vermelding van de dijkplichtigen in 1707, circa 1758, circa 1785 en 1804.

1764: HCO, SA 2690: 13.06.1764; Kohier v.h. hoofdgeld, alle personen boven 17 jr.

1765: HCO, SA 2693: 10.06.1765; Kohier v.h. hoofdgeld, alle personen boven 17 jr.

1767: HCO, SA 2696: 10.06.1767; Kohier v.h. hoofdgeld, alle personen boven 17 jr.

1768: HCO, SA 5038: voorjaar 1768; Metingen van de uiterdijken.

1776: HCO, SA 5012: 7.02.1776; Stukken betreffende de Blankenhammer Zeedijk. Registratie van mannen in de leeftijd tussen 16-60 jr.in het bezit van paard en wagen i.v.m. het herstel van de dijken.

1777: HCO, SA 5012 st.15906: 20.08.1777: Stukken betreffende de Blankenhammer Zeedijk. Inspectie van de dijkplichtige nummers van de Blankenhammer Zeedijk en de zeedijk van Het Rondebroek na de stormvloed van 1776.

1781: HCO, OAY 452; Inning van het zijlgeld voor het onderhoud van de zijl bij Kuinre.

1781-1782: HCO, OAY 452: Aantekenboekje betreffende de inning van de verponding, 1781 en 1782.

1785: HCO, SA 5037; Dijkboek van de Blankenhammer Zeedijk, met vermelding van de dijkplichtigen in 1707, circa 1758, circa 1785 en 1804.

1787/88: HCO, OAY 453-454: Aantekenboekje betreffende de inning van de verponding, 1787-1788.

1788: HCO, OAY 453; Inning van het zijlgeld voor het onderhoud van de zijl bij Kuinre.

1789: HCO, OAY 454; Inning van het zijlgeld voor het onderhoud van de zijl bij Kuinre.

1795: HCO, Studiezaal I: 01.11.1795; Register van ingezetenen [dit stuk heeft vroeger deel uitgemaakt van het Statenarchief].

1798: HCO, OAY 311; Stukken betreffende de burgerbewapening, 1798.

1800: HCO, OAY 297: 08.04.1800; Tellingslijsten der runderen in het schoutambt en het over het aantal runderen verschuldigde bedrag. Deze vorm van belasting werd ingesteld om een fonds te creëren om, in geval van rundveepest etc., de gedupeerden een schadeloosstelling te kunnen uitbetalen.

1803: HCO, OAY 295: z.d. [1e kwartaal 1803]; lijst van knechten en dienstboden met vermelding van hun jaarloon.

1803: HCO, OAY 330: 23.09.1803; Lijst van contribuabelen voor de heffing van 2% op de bezittingen, met getaxeerd vermogen.

1804: HCO, SA 5037; Dijkboek van de Blankenhammer Zeedijk, met vermelding van de dijkplichtigen in 1707, circa 1758, circa 1785 en 1804.

1804-1807: HCO, OAY 321; Register van afkooppenningen voor de dijken onder Kuinre en Blankenham.

1807: HCO, OAY 301: 1807; Legger der vaste goederen in Blankenham. idem, 303: 1807; Conceptlegger der vaste goederen van Blankenham.

1807: HCO, SA 6624; 'Register van ontfangst op de Anticipatie der verponding in den jare 1807 in het Ressort en Arrondissement Steenwijk'.

1807-1809: HCO, OAY 304: 1807-1809; Lijsten en aangiften betreffende landerijen in het schoutambt.

1808: HCO, SA 6625; 'Register van ontfangst op de Anticipatie der verponding in den jare 1808 in het Ressort en Arrondissement Steenwijk'.

1808: HCO, OAY 296; Lijst van ingezetenen van Blankenham die karn- en watermolens bezitten, [>01.05.1808-21.09.1808<].

1809: HCO, OAY 281: Staten der bevolking van het schoutambt, ingedeeld naar godsdiensten, [>31.03.-.05.1809<].

1811: HCO, Studiezaal I: 02.05.1811; Registre Civique van het Arrondissement Zwolle [dit stuk heeft vroeger deel uitgemaakt van het archief Onderprefect Zwolle no. 95].

1812: HCO, OAY 441: Kohier van het schoolfonds van Blankenham over het jaar 1811, opgemaakt 08.05.1812.

1812: HCO, OAY 382: 14.11.1812; Kohier voor een buitengewone omslag van 1527 francs [de bevolking is in vermogensklassen ingedeeld].

1814: HCO, Archief Commissaris Arrondissent Zwolle 68: 06.01.1814; weerbare mannen in de leeftijd van 17-50 jaar, met vermelding van naam, leeftijd, burgelijke status, in het bezit van een wapen en hun beroep.

1814: HCO, OAY 391: Lijst van aangegeven paarden, 3e kwartaal 1814.

1815: HCO, OAY 351: Lijsten van een gehouden volkstelling, 1815. [tussen 22.01-02.04.1815].

1816-1817: HCO, OAY 407: 25.04.1817; Stukken betreffende de verliezen geleden door de veeziekte over het jaar 1816 tot 11.04.1817.

1818: HCO, OAY 406: 31.01.1818; Rundveetelling.

1819: OAS, AK, doos 84: 30.01.1819; diversen o.a. rundveetelling Blankenham.

1822: OAS, AK, doos 84: 31.01.1822; diversen o.a. rundveetelling Blankenham.

1825: OAS, AB, doos 85; Stukken betreffende de watersnood, 1825.

1832: HCO, Instanties schatting grondbelasting 6: 1832 [dit betreft de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van het Kadaster; het oude invent.no. was OAT 29].

1840: OAS, AB: bevolkingsregister gemeente Blankenham, waarschijnlijk stand van de bevolking per 01.01.1840; register is in ieder geval opgemaakt voor 28.01.1840.

RB: De toevoeging RB na jaar en datum duidt op het gezworenschap van Het Rondebroek in het desbetreffende jaar. Deze gegevens zijn afkomstig uit de 'Gesworenboekjes' van Het Rondebroek,

WV, RB 23, 24: 1593-1832. Deze vermeldingen zijn te vinden bij de huisnummers 39-53, alle in of bij het Blankenhammer deel van het Rondebroek, alsmede Rijswijkserve, het Grote Erve in 't Klooster, het Kleine Erve in 't Klooster en het erve Dieuwe Klazen, alle vier in of bij het IJsselhammer deel van het Rondebroek en erve Wehda en het Begijnenerve, beide in het Kuinder deel van het Rondebroek gelegen.

Geboorten, dopen, huwelijken, overlijdens en attestaties van lidmaatschap van de gereformeerde [lees hervormde] kerk, heb ik niet in de bronnenlijst opgenomen. Deze zijn gemakkelijk op te zoeken in de respectievelijke akten van de Burgelijke Stand of in de doop-, trouw- en lidmatenregisters die zich in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle bevinden. De akten van de Burgelijke Stand zijn tevens aanwezig in het gemeentehuis van de gemeente IJsselham te Oldemarkt.

Overlijdensdata die m.b.v. de diaconierekening zijn gereconstrueerd, er werd voor het doodlaken betaald, zijn terug te vinden in de Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de diaconie van de Hervormde Gemeente Blankenham, HCO, HGB 203-210: 1694-1822.

Gebruikte afkortingen afkortingen