In het seizoen 2019 - 2020 hebben wij tot op heden onderstaande lezingen gehouden.

In verband met de situatie rondom Corona / Covid 19 hebben wij alle geplande lezingen stopgezet. Zodra het weer mogelijk is om op verantwoorde wijze lezingen te organiseren laten wij u dat via deze website weten.

Donderdag 3 oktober 2019

Geschiedenis, heden en toekomst dialect
Lezing door de heren H. Scholtmeijer en A. Bartelds. Voor de pauze vertelt Harrie Scholtmeijer over de geschiedenis van de streektaal. Na de pauze gaat Albert Bartelds in gesprek over de toekomst van het dialect en diverse streek-taalprojecten van de IJsselacademie.
Locatie: Multifunctioneel Zalencentrum Dalzicht, Frieseweg 3, Oldemarkt.
 
Donderdag 7 November 2019
Die Luyden van ’t Hooge Veene
Het betreft een voorstelling van de levende geschiedenisgroep Die Luyden van ’t Hooge Veene. Zij geven ons op deze avond een zeer leerzame en vrolijke inkijk in het leven van de 17e eeuw, o.a. over de tradities en gebruiken, kleding, eten en drinken, wonen, wetgeving en het vermaak. Zij betrekken het publiek bij hun voorstelling. Er zal bijvoorbeeld een stuk grond worden verkocht zoals het in de 17e eeuw plaatsvond.
Locatie: MFA De Botter, Burchtstraat 3, Kuinre.
 
Woensdag 22 januari 2020
Historie van de binnenvaart eind 19e eeuw
De heer George Snijder zal een algemeen verhaal vertellen over de historie van de binnenvaart van eind 19e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog, met wat voorbeelden uit de regio Overijssel.
Locatie: Camping De Eikenhof, Paasloërweg 12, Paasloo.
 
Woensdag 12 februari 2020
Algemene Ledenvergadering
Na het huishoudelijk gedeelte en de pauze vertelt de heer Johannes ten Have, de troubadour uit Blankenham, aan de hand van een aantal objecten verhalen over Schokland vlak voor, tijdens en na de ontruiming in 1859. De verhalen worden steeds geïllustreerd met een lied, begeleid op accordeon. Alle liedjes (tekst en melodie) zijn door hemzelf geschreven. De verhalen komen uit het rijke Schokker leven.
Locatie: De Gele Lis, Hoogeweg 27a, Ossenzijl.
Voor lezingen geldt:
        Inloop : vanaf 19.45 uur is er koffie/thee verkrijgbaar
        Aanvang : 20.00 uur precies.
Leden hebben gratis toegang voor max. twee personen.
Voor niet-leden geldt een toegangsprijs van € 3,--