Eerder geplaatst in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer 23/3 (september 2015).
In het originele artikel worden ook oorlogsslachtoffers vermeld die in Oldemarkt gewoond hebben, we beperken ons hier tot Kuinre

In De Silehammer 23/1 (maart 2015) stond een opsomming van Joden, geboren in Kuinre en in Oldemarkt, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De link met hun geboorteplaats moge dan niet zo groot zijn, zij hebben wel onder ons gewoond (onder ons “getent”, naar de letterlijke vertaling van het Evangelie van Johannes 1:14). Op de website van de Oorlogsgravenstichting worden echter veel meer namen van oorlogs-slachtoffers vermeld die een link hebben met onze regio – voor de redactie en denkelijk voor veel van onze lezers een onthutsende gewaarwording. Vandaar op deze plaats een eerste inven-tarisatie, om aan al die oorlogsslachtoffers recht te doen, hen een naam te geven. Daarbij is vermeld aan wie al eens in De Silehammer aandacht is geschonken, met nu een samenvatting. In deze Silehammer aandacht voor de oorlogsslachtoffers uit de gemeenten Kuinre en Blankenham. Bij een paar namen staat een uitgebreid Uitgelicht.

Wie zijn oorlogsslachtoffers?
Vrijwel elk jaar is er discussie over wie wij in Nederland op 4 mei gedenken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen naast militairen voor het eerst ook grote aantallen burgers om. Velen zijn omgekomen omdat zij in verzet kwamen of stierven door oorlogsgeweld of uitputting, zowel in Europa als in Zuidoost-Azië. Maar bovenal kwamen talloze om het leven door doelbewuste en systematische vervolging en moord. Onder hen Joden, Sinti en Roma en andere groepen die door de nazi’s als minderwaardig werden beschouwd. Sinds 1961 herdenken we op 4 mei ook de Nederlandse slachtoffers van de oorlogssituaties en vredesoperaties die na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. In een officieel Memorandum, bewust heel algemeen geformuleerd, is vastgelegd wie wij op 4 mei herdenken.

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

De gegevens van de site www.oorlogsgravenstichting.nl zijn waar mogelijk aangevuld met verwijzing naar eerdere publicaties in De Silehammer en soms ook met enige extra informatie, kort of iets uitgebreider in een Uitgelicht. Korte vermeldingen staan in de 42 gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting. Zo betreft Gedenkboek 36 de kampen Amersfoort, Vught en Westerbork.

Van de acht Joodse slachtoffers vermeld in ’t Kuunders Kwartiertje maart 2018, ontbreekt op www.oorlogsgravenstichting.nl Esther van den Berg-ter Horst (Kuinre 1862 - Amsterdam 1941). Niet beschouwd als oorlogsslachtoffer, omdat zij al vroeg in de oorlog in rusthuis “Loeza” is overleden. De naam van Ilisabeth de Horst (Kuinre 1873 - Sobibor 1943) is op die site foutief vermeld als Elisabeth.
Van de vijf geallieerde vliegtuigbemanningsleden die in Kuinre zijn begraven, wordt alléén genoemd: Brown c.s. (5 M.R.); bedoeld zal zijn E.J. Brown (?).
In De Silehammer 13/1 (maart 2015) 28v. staan de vijf graven met opschriften.

Dirk van den Bosch
Geboren 03.03.1920 te Kuinre, overleden 16.11.1943 te Oldenburg (Duitsland). Beroep: Bakker. Nederlands ereveld te Osnabrück-Westerberg. Nr. A 39. Geen graffoto. De Silehammer 18/1, 8v.: Bakkerszoon, ondergedoken in de Noordoostpolder, opgepakt en tewerkgesteld in Rastede. Overleden aan de gevolgen van difterie. Zijn ouders konden bij de begrafenis aanwezig zijn. Na de oorlog is Dirk niet in Nederland herbegraven, daar zagen zijn ouders te zeer tegen op.
Teunis Koopmans
Geboren 13.01.1909 te Sint Nicolaasga, overleden 22.02.1945 te Kuinre. Lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS; vaak kortweg BS). Algemene Begraafplaats Kuinre. Vak/rij/nummer 26 71. De Silehammer 13/1, 29v.: Busondernemer, maar omdat de bussen niet meer reden, hielp hij zijn vader in de bakkerszaak. Hij zat in de ondergrondse. Drie SS’ers wilden hem oppakken. Teunis dook het water van de Linde in en werd beschoten. Hij is nog naar huis gebracht, stierf korte tijd later.
Boudewijn Dirk Leenheer
Geboren 30.09.1920 te Kuinre, overleden 04.08.1944 te Vught. Beroep: Klerk. Lid van het verzet. Gecremeerd. Gedenkboek 36. Extra informatie mede dankzij krantenknipsels en onderstaande bronnen: - www.nmkampvught.nl/biografieen/leenheer-boudewijn-d/ - Koostra, J., en K. Jansma, Represailles in Friesland. Grouw 2013.

Vader Cornelis Aalbert Leenheer was van 1910 tot 1930 schoolhoofd in Kuinre. Diens vrouw Sijtske Durksma werd in 1917 onderwijzeres in Slijkenburg.
Boudewijn Dirk is genoemd naar beide grootvaders: tuinman Boudewijn Leenheer en wagenmaker Dirk Durkstra. Een jongere broer kreeg dezelfde voornamen, in andere volgorde! In 1930 werd vader benoemd tot hoofd van de openbare school in Jubbega (Derde Sluis).
Zijn jonge jaren heeft Boudewijn in Kuinre doorgebracht. Hij zal als late leerling – scholen begonnen toen in april – vanaf omstreeks 1927 tot in 1930 in Kuinre naar school zijn gegaan, wellicht staat hij op een schoolfoto.
Kuinders kwartiertjeAls klerk van het bevolkingsregister werkte Boudewijn onder meer in Zutphen en Amsterdam. In Amsterdam sloot Boudewijn zich aan bij het verzet. Hij werd gepakt. Zijn ouders wisten niets van het verzetswerk van hun zoon en na diverse zoekacties hoorden ze dat Boudewijn in Kamp Vught zat.
Op 28 augustus 1944 kregen de ouders een pak kleding van hun zoon toegestuurd met daarbij de mededeling dat Boudewijn op 4 augustus 1944 in Kamp Vught was gefusilleerd, samen met vijf collega’s van het bevolkingsregister.

Boudewijns oom Willem Bastiaan Leenheer (1878-1945) zat ook in het verzet. Hij overleed op 21 maart 1945 te Kassel (Dld.) en is herbegraven op het Nationaal Ereveld te Loenen. In Jubbega, gemeente Heerenveen, is een straat naar Boudewijn genoemd: Boudewijn Leenheerstraat. Het besluit hiertoe is genomen op 19 augustus 1957. Zijn vader, overleden in 1959, heeft dit nog mogen meemaken. De naam B.D. Leenheer staat vermeld (linkerrij) op het oorlogsmonument uit 1949 aan de Van Maasdijkstraat in Heerenveen. Voor degene die eens in de buurt komt, deze straat loopt langs de achterkant van ziekenhuis De Tjongerschans. Bij de spoedeisende hulp aan de linkerzijde staat dit monument.
Kuinders kwartiertje Kuinders kwartiertje
Ook de naam B. van Ens eveneens op de linkerrij. Over hem meer in het volgende Kuunders Kwartiertje.

Kuunders Kwartiertje juni 2018