Bestuur.

Volgens de Statuten, artikel 8, bestaat het bestuur uit minimaal 5 personen.

Het huidige bestuur van onze vereniging wordt gevormd door onderstaande personen:

I.A. Weemstra (Imke)  -    voorzitter
vacant - secretaris
J.G.S.E. Borg (Hans) - penningmeester
J. Vrind (Hans) - vice voorzitter
E.J.A. Bijmold (Koos) - bestuurslid
C. Hoek (Colin) - bestuurslid
R.L. Smit (Roel) - bestuurslid
vacant - bestuurslid
vacant - bestuurslid


Bestuursleden ontvangen geen beloning. De H.V.IJ. heeft geen medewerkers in dienst.

Met ingang van 23 februari 2021 hebben Rob 't Hart (secretaris-ad interim) en Martin van Garderen (kandidaat bestuurslid) hun werkzaamheden binnen het bestuur beƫindigd.

Wel zulllen zij hun werkzaamheden binnen de werkgroep fotografie/digitalisering archief blijven doen.