Bestuur.

Volgens de Statuten, artikel 8, bestaat het bestuur uit minimaal 5 personen.

Het huidige bestuur van onze vereniging wordt gevormd door onderstaande personen:

I.A. Weemstra (Imke)  -    voorzitter
H. Barfoot (Hjördis) - secretaris
J.G.S.E. Borg (Hans) - penningmeester
J. Vrind (Hans) - vice voorzitter
E.J.A. Bijmold (Koos) - bestuurslid
C. Hoek (Colin) - bestuurslid
R.L. Smit (Roel) - bestuurslid
R. van den Belt (Robert) - bestuurslid
vacant - bestuurslid


Bestuursleden ontvangen geen beloning. De H.V.IJ. heeft geen medewerkers in dienst.