Weet jij waar Seppe ligt? Nooit van gehoord? Ja, niet zo’n wonder. Het is eigenlijk net zo als met Scheerwolde. Ook van dat dorp hebben velen nooit gehoord. In de buurt van Giethoorn, tussen Steenwijk en Blokzijl, bij de Weerribben? O ja, dan kan men het ongeveer plaatsen.
Seppe is een klein dorp in West-Brabant, dicht bij Roosendaal. Wat heeft Seppe nu met Scheerwolde te maken? Seppe heeft een Heemkundekring, vergelijkbaar met een Historische Vereniging. De secretaris van deze Heemkundekring, de heer Arno Nijssen, informeerde enige tijd geleden bij onze redacteur van “De Silehammer, het verenigingsorgaan van de HVIJ, de heer Jo Steenstra, naar het beeld “Spelende kinderen” in Scheerwolde. Deze Heemkundekring maakte zich bezorgd om dit beeld. Het mocht niet verloren gaan nu de Brinkschool gesloten werd. Mocht dat wel het geval dreigen te worden dan hoopte men, dat we aan hen zouden denken. Dan wilden ze het beeld desnoods wel ophalen om het in hun dorp te plaatsen, waar de beeldhouwer vandaan kwam.
Mooi aangeboden Arno, maar je hoeft de verre reis naar Scheerwolde niet te maken om het beeld op te halen en het zodoende van de slopershamer te redden. Bij de opening van “De Wielewaal” in april jl. heb ik gepleit voor een mooie plaats voor dit beeld in ons gerenoveerde dorp. Het heeft voor mij en mogelijk ook voor vele anderen een symbolische betekenis: Kinderen reiken elkaar de hand nu twee scholen zijn samengegaan. Ook voor volwassenen heeft het iets te zeggen: zoals kinderen elkaar de hand reiken zullen we als volwassenen ook moeten samenwerken om ons dorp tot een fijne leefgemeenschap te maken. Dankzij de activiteiten van Plaatselijk Belang Scheerwolde is in goed overleg met de gemeente Steenwijkerland een prachtige oplossing gevonden door het beeldje nu een prominente plaats te geven op de Brink.
Het heeft helemaal een officiële status gekregen nu het beeldje zaterdag 27 september officieel is onthuld door mevr. Luut Westerink, die al sinds 1953 in Scheerwolde woont en Daniel Jansma, de nieuwe directeur van samenwerkingsschool “De Lepelaar”.
Het was die dag ook de landelijke Burendag. Dus dat paste ook geheel bij de symboliek van het beeld als teken van saamhorigheid.
Arno Nijssen is inmiddels op de hoogte. Hij schreef dat hij heel blij was met de gevonden oplossing en vroeg om een foto om in de periodiek van hun Heemkundekring hieraan aandacht te besteden. Ook is hij van plan, als hij ooit in de buurt is, zelf te komen kijken “hoe het kunstwerk staat te schitteren”. Het doet hen in Seppe goed, dat het beeld, gemaakt in 1977 door hun oud-plaatsgenoot beeldhouwer Henk Visser, zo een tweede “leven” heeft gekregen.

TENTOONSTELLING OVER GESCHIEDENIS KUINRE IN HCIJ
Op zaterdagmorgen 4 oktober meerde de visserspunter KU 11 af in het Mallegat te Oldemarkt. Aan boord de roemruchte ridder de Heer van Kuinre. Vergezeld door drumband “De Zomabe’s” werd de Heer van Kuinre in de prachtige koets van Imke Weemstra, voorafgegaan door de dorpsomroeper van Kuinre, die met luide stem aandacht vroeg voor deze opening, naar het HCIJ gebracht. Het shantykoor “De Windjammers” wachtte de Heer van Kuinre op, die op originele wijze de tentoonstelling opende. De expositie is voorbereid door een commissie van PB Kuinre en de HVIJ. Kuinre ligt niet direct in de buurt van Scheerwolde, maar een bezoek aan deze expositie om meer over Kuinre te weten te komen is zeer de moeite waard en kan ik van harte aanbevelen. Openingstijden op maandag van 19.00u tot 21.00 u. op donderdag van 9.30 u tot 11.30u. en op zaterdagen van 10.00u tot 16.00 u.

Natuurlijk kent u het beeldje, dat sinds jaar en dag bij de Brinkschool staat. Een mooi beeldje: kinderen die elkaar staande op een soort wereldbol de hand toereiken. Bij de HVIJ kwam ooit van een inwoner van Scheerwolde de vraag binnen: ”Weten jullie wie dit beeldje heeft gemaakt?”
Naspeuringen van onze redactie hebben er toe geleid, dat bij een zusterorganisatie in West-Brabant de oplossing gevonden werd. Het beeld is in 1977 gemaakt en geplaatst door de van oorsprong uit West-Brabant afkomstige beeldhouwer Henk Visser. Van deze beeldhouwer (geb. 1917, overleden te Deventer) is werk te zien verspreid over het hele land, maar veel in de omgeving van Deventer en Zutphen.
Het beeldje in Scheerwolde heet officieel “Spelende kinderen”. Zoals ik tijdens de opening van “De Wielewaal” gezegd heb, symboliseert dit beeldje voor mij ook de uitgestoken handen naar elkaar in de noodzakelijke samenwerking van de beide scholen in Scheerwolde op weg naar één goede en naar we hopen levensvatbare school. Ook kun je in de uitgestoken handen de samenwerking zien van volwassenen en verenigingen, zoals die gestalte gekregen heeft in ons fraaie nieuwe streekcentrum.
Als de Brinkschool haar poorten sluit om te gaan verhuizen naar het andere schoolgebouw, dan mag dit beeldje niet terecht komen ergens in een vergeten hoek van een gemeentelijk opslagterrein. Van harte hoop ik, dat dit mooie beeldje straks een prominente plaats krijgt op een centraal punt in ons dorp. Gelukkig waren de reacties op mijn voorstel vanuit de hoek van het bestuur van Plaatselijk Belang meteen al positief. Het is een kostbaar beeld van een gerenommeerd kunstenaar. Iets om zuinig op te zijn!
foto links: Henk legt de laatste hand aan het beeld.                                                                               foto rechts: Brinkschool Scheerwolde

HVIJ en “De Wielewaal”
Van de nieuwe beheerder van “De Wielewaal”  Harry van de Berg kreeg ik tijdens een vergadering met het bestuur van de Wielewaal de vraag, of de HVIJ historische foto’s van mensen van onze streek in bruikleen beschikbaar zou willen stellen om ze in “De Wielewaal” te kunnen tonen. Harry blijkt dus een beheerder met streekhistorische interesse te zijn! Geweldig! Aan dit verzoek zal de HVIJ graag voldoen.

Expositie Kuinre
Na de succesvolle expositie van vorig jaar over Wetering Nederland Muggenbeet e.o. is op dit moment een werkgroep druk bezig een expositie op te starten over het dorp Kuinre. In de werkgroep zitten enkele HVIJ’ers en enkele mensen van Plaatselijk Belang Kuinre. In het najaar zal de expositie worden geopend. Deze expositie zal ook voor inwoners van onze streek vast heel interessant zijn, ook al ligt Kuinre niet direct in de buurt van Scheerwolde.
Voor data en openingstijden kunt u onze vaste rubriek in de IJsselhammer tegen die tijd raadplegen.

Centsprenten, verzameling van Henk Kamp
Een andere expositie wordt in de zomermaanden in ons Historisch Centrum IJsselham te Oldemarkt gehouden. Er worden centsprenten tentoongesteld. U weet niet wat dit zijn. Ik aanvankelijk ook niet. Centsprenten zijn leerzame, soms heel moralistische drukwerkjes, de voorlopers van stripboeken. Het zijn in het verleden massaal geproduceerde volks- en kinderprenten, soms slordig ingekleurd. Ze waren vooral bestemd voor het publiek met de smalle beurs. Dat publiek was meestal weinig geletterd, maar het kon zo voor een of enkele centen in woord en beeld kennis nemen van belangrijke gebeurtenissen, rampen, misdrijven, veldslagen. Ook werd de spot gedreven met kwakzalvers, oude vrijsters en pantoffelhelden. Deze prenten zijn een deel van de verzameling van een oud-inwoner van de polder bij Scheerwolde nl. Hendrik Kamp, die ooit zijn bedrijf uitoefende aan de Blokzijlseweg nr. 1. De bijna 90-jarige Henk Kamp is in de jaren tachtig van de vorige eeuw gestopt met zijn bedrijf, verhuisde naar Steenwijk, wilde wat omhanden hebben en begon centsprenten te verzamelen. Zeker de moeite waard! Op 7 mei krijgen we in ons Historisch Centrum IJsselham de Vrouwenvereniging uit Scheerwolde te gast, hoog bezoek dus en we streven er naar voor die tijd de expositie te hebben ingericht. Ook hier geldt, dat u onze vaste rubriek in de IJsselhammer kunt raadplegen voor data en openingstijden.

Tussen Steenwijk en Blokzijl
Dat was volle bak in januari bij Geertien in Muggenbeet, toen Jaap Houwer daar zijn lezing op boeiende en humoristische wijze hield. Van zijn boek Tussen Steenwijk en Blokzijl hebben we nog enkele exemplaren in voorraad. Mocht u nog zo’n boek willen aanschaffen, ze worden nogal eens cadeau gedaan bij verjaardagen en jubilea, u kunt voor vijfenveertig euro bij de HVIJ terecht.

Ook dat is geschiedenis
In 1988 stopte de toen tienjarige Martijn van der Meer tijdens boomplantdag een fles met daarin een briefje in de grond. Er moeten nog veel meer flessen in de grond zitten, want ik herinner me, dat de meeste kinderen, die meededen een fles bij de door hen geplante boom stopten. Medewerkers van aannemer Van Dijk, die in Scheerwolde bezig zijn met het vervangen van de riolering in de Brink, ontdekten de fles. De fles is aan Martijn teruggegeven en hij heeft iets bijzonders om op zijn schoorsteen te zetten. En een leuke foto van Martijn in de krant!
In 1988 stopte de toen tienjarige Martijn van der Meer tijdens boomplantdag een fles met daarin een briefje in de grond. De tekst luidde:
Ik ben Martijn van der Meer. Ik woon in de Geert Luchesenstraat 1 in Scheerwolde. Het is vandaag woensdagmorgen. Ik ben 10 jaar. Mijn vader is schoolmeester en mijn moeder huisvrouw. Ik zit in groep 7.
Er moeten nog veel meer flessen in de grond zitten, want ik herinner me, dat de meeste kinderen die meededen een fles bij de door hen geplante boom stopten. Medewerkers van aannemer Van Dijk, die in Scheerwolde bezig zijn met het vervangen van de riolering in de Brink, ontdekten de fles. De fles is aan Martijn teruggegeven en hij heeft nu iets bijzonders om op zijn schoorsteen te zetten. En.. een leuke foto van Martijn in de krant !

Lid worden?
Je wilt viermaal per jaar ons kwartaalblad De Silehammer ontvangen, lezingen bijwonen, excursies meemaken, het werk van de HVIJ hierdoor steunen en dat voor slechts vijftien euro per jaar? Geef je dan op als lid. Hartelijk welkom!

Scheerwolder Nieuws April 2014

Begin oktober 2013 lijkt Scheerwolde een grote bouwput. In Amsterdam hebben ze soms problemen met de noord-zuidverbinding en leggen ze een metro aan; ook de noord-zuidverbinding in Scheerwolde is een probleem, al wordt hier dan geen metro aangelegd en zal het gelukkig niet tot 2017 duren, zoals in Amsterdam. Na zestig jaar is de riolering in ons dorp aan vervanging toe. Verder zien we de bouw van “De Wielewaal” vorderen; fa. Hellinga maakt een terrein bouwrijp voor toekomstige woningbouw; een transferium en een grote parkeerplaats zijn aangelegd. Naast ons huis aan de Kon. Julianaweg liggen fel oranje gasleidingen, die kilometers lang zich kronkelen door de polder voordat ze in een diepe geul worden gestopt. Grommend doen vele kranen hun werk ten noorden van de Ir. Luteijnweg en creëren daar een compleet nieuw landschap. Fietspaden worden uitgezet en verderop bij Wetering West ondergaat het landschap eveneens een complete metamorfose. Hier wordt een faunaverbinding Weerribben-Wieden onder de provinciale weg aangelegd en o.a. de parende padden kunnen straks met elkaar de liefde bedrijvend en op elkaars rug ongestoord en dankbaar van deze verbinding gebruik maken. Al met al veel bedrijvigheid, overlast soms, maar het moet volgens de deskundigen allemaal leiden tot een verbetering van onze omgeving.

Ondergronds maar heel belangrijk 
Scheerwolde was een van de eerste dorpen in de voormalige gemeente Steenwijkerwold, waar een riolering werd aangelegd. Dus in dat opzicht zijn tijd vooruit. Dat was een voordeel voor een pas gesticht dorp. Op het platteland was het tot dan gebruikelijk om apart van het huis een gelegenheid te hebben voor het verrichten van de noodzakelijke behoeften, ook al was het midden in de nacht. Ook hier op de streek waren de huusjes achter op het erf een bekend verschijnsel.
Deze plee was meestal niet veel meer dan een plank met een gat erin en daaronder een bak die van tijd tot tijd geleegd moest worden. Wat dat betreft, waren de Romeinen tweeduizend jaar geleden hun tijd ver vooruit. De welgestelde Romeinen hadden in hun huizen eigen toiletten die bestonden uit een gat in de vloer, zonder zitting, zoals de bekende hurktoiletten, zoals je die in landen als Frankrijk nu nog regelmatig tegenkomt. Voor het gewone Romeinse volk waren er grote latrines waar water doorheen stroomde om de uitwerpselen af te voeren. Ook aan de nazorg werd gedacht: in een emmer met zout water stond een stok met een spons erop, waarmee de gebruikers zich na gedane zaken konden reinigen. Na afloop verdween de spons weer in het water, klaar voor de volgende gebruiker!!!

Op zaterdag 15 oktober 1955 berichtte de Opregte Steenwijker Courant dat vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Steenwijkerwold, de wethouders Koers en Martens, burgemeester Panthaleon van Eck, en o.a. raadsleden Ter Heiden, Boelens, Otten, Mosterman en Zeefat, een bezoek hebben gebracht aan Scheerwolde. Voor de nieuwe Sparwinkel van de fam. Vaartjes hebben ze geposeerd voor de foto om daarna de nieuwe zuiveringsinstallatie vlak bij het kanaal te bezichtigen. Hier werd het afvalwater gezuiverd en bleef droge stof achter die voor directe bemesting nog te scherp was. Men liet dit residu een jaar lang liggen, waardoor de bijtende bestanddelen eruit werden getrokken. Dit gebouwtje stond vlak bij de later gebouwde woning van fam. Hogenberg sr.. Of het afvalwater werkelijk zo goed gezuiverd werd naar huidige maatstaven, vraag ik me af. Feit was, dat sportvissers graag op die plek waar het zgn. gereinigde afvalwater in het Steenwijkerdiep kwam, hun aasvisjes, die gebruikt werden bij het vangen van snoek - levend aas  mocht nog in die tijd - gingen vangen. Het Diep was niet schoon, want op warme dagen kwam op last van het gemeentebestuur de politie in school de kinderen waarschuwen niet te gaan zwemmen in het Steenwijkerdiep. En nu worden in datzelfde Steenwijkerdiep in juni de landelijke langebaanwedstrijden gezwommen, omdat ….. het water hier zo schoon is. “’t Kan verkeren”, zei Bredero al.
Laten we blij zijn met de nieuwe voorzieningen; die overlast zijn we straks zo vergeten.

Scheerwolder Nieuws september 2013