Bouwput in Scheerwolde

Gemaakt op zaterdag 16 november 2013 19:33

Begin oktober 2013 lijkt Scheerwolde een grote bouwput. In Amsterdam hebben ze soms problemen met de noord-zuidverbinding en leggen ze een metro aan; ook de noord-zuidverbinding in Scheerwolde is een probleem, al wordt hier dan geen metro aangelegd en zal het gelukkig niet tot 2017 duren, zoals in Amsterdam. Na zestig jaar is de riolering in ons dorp aan vervanging toe. Verder zien we de bouw van “De Wielewaal” vorderen; fa. Hellinga maakt een terrein bouwrijp voor toekomstige woningbouw; een transferium en een grote parkeerplaats zijn aangelegd. Naast ons huis aan de Kon. Julianaweg liggen fel oranje gasleidingen, die kilometers lang zich kronkelen door de polder voordat ze in een diepe geul worden gestopt. Grommend doen vele kranen hun werk ten noorden van de Ir. Luteijnweg en creëren daar een compleet nieuw landschap. Fietspaden worden uitgezet en verderop bij Wetering West ondergaat het landschap eveneens een complete metamorfose. Hier wordt een faunaverbinding Weerribben-Wieden onder de provinciale weg aangelegd en o.a. de parende padden kunnen straks met elkaar de liefde bedrijvend en op elkaars rug ongestoord en dankbaar van deze verbinding gebruik maken. Al met al veel bedrijvigheid, overlast soms, maar het moet volgens de deskundigen allemaal leiden tot een verbetering van onze omgeving.

Ondergronds maar heel belangrijk 
Scheerwolde was een van de eerste dorpen in de voormalige gemeente Steenwijkerwold, waar een riolering werd aangelegd. Dus in dat opzicht zijn tijd vooruit. Dat was een voordeel voor een pas gesticht dorp. Op het platteland was het tot dan gebruikelijk om apart van het huis een gelegenheid te hebben voor het verrichten van de noodzakelijke behoeften, ook al was het midden in de nacht. Ook hier op de streek waren de huusjes achter op het erf een bekend verschijnsel.
Deze plee was meestal niet veel meer dan een plank met een gat erin en daaronder een bak die van tijd tot tijd geleegd moest worden. Wat dat betreft, waren de Romeinen tweeduizend jaar geleden hun tijd ver vooruit. De welgestelde Romeinen hadden in hun huizen eigen toiletten die bestonden uit een gat in de vloer, zonder zitting, zoals de bekende hurktoiletten, zoals je die in landen als Frankrijk nu nog regelmatig tegenkomt. Voor het gewone Romeinse volk waren er grote latrines waar water doorheen stroomde om de uitwerpselen af te voeren. Ook aan de nazorg werd gedacht: in een emmer met zout water stond een stok met een spons erop, waarmee de gebruikers zich na gedane zaken konden reinigen. Na afloop verdween de spons weer in het water, klaar voor de volgende gebruiker!!!

Op zaterdag 15 oktober 1955 berichtte de Opregte Steenwijker Courant dat vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Steenwijkerwold, de wethouders Koers en Martens, burgemeester Panthaleon van Eck, en o.a. raadsleden Ter Heiden, Boelens, Otten, Mosterman en Zeefat, een bezoek hebben gebracht aan Scheerwolde. Voor de nieuwe Sparwinkel van de fam. Vaartjes hebben ze geposeerd voor de foto om daarna de nieuwe zuiveringsinstallatie vlak bij het kanaal te bezichtigen. Hier werd het afvalwater gezuiverd en bleef droge stof achter die voor directe bemesting nog te scherp was. Men liet dit residu een jaar lang liggen, waardoor de bijtende bestanddelen eruit werden getrokken. Dit gebouwtje stond vlak bij de later gebouwde woning van fam. Hogenberg sr.. Of het afvalwater werkelijk zo goed gezuiverd werd naar huidige maatstaven, vraag ik me af. Feit was, dat sportvissers graag op die plek waar het zgn. gereinigde afvalwater in het Steenwijkerdiep kwam, hun aasvisjes, die gebruikt werden bij het vangen van snoek - levend aas  mocht nog in die tijd - gingen vangen. Het Diep was niet schoon, want op warme dagen kwam op last van het gemeentebestuur de politie in school de kinderen waarschuwen niet te gaan zwemmen in het Steenwijkerdiep. En nu worden in datzelfde Steenwijkerdiep in juni de landelijke langebaanwedstrijden gezwommen, omdat ….. het water hier zo schoon is. “’t Kan verkeren”, zei Bredero al.
Laten we blij zijn met de nieuwe voorzieningen; die overlast zijn we straks zo vergeten.

Scheerwolder Nieuws september 2013