Een mooi beeld

Gemaakt op dinsdag 22 april 2014 17:47

Natuurlijk kent u het beeldje, dat sinds jaar en dag bij de Brinkschool staat. Een mooi beeldje: kinderen die elkaar staande op een soort wereldbol de hand toereiken. Bij de HVIJ kwam ooit van een inwoner van Scheerwolde de vraag binnen: ”Weten jullie wie dit beeldje heeft gemaakt?”
Naspeuringen van onze redactie hebben er toe geleid, dat bij een zusterorganisatie in West-Brabant de oplossing gevonden werd. Het beeld is in 1977 gemaakt en geplaatst door de van oorsprong uit West-Brabant afkomstige beeldhouwer Henk Visser. Van deze beeldhouwer (geb. 1917, overleden te Deventer) is werk te zien verspreid over het hele land, maar veel in de omgeving van Deventer en Zutphen.
Het beeldje in Scheerwolde heet officieel “Spelende kinderen”. Zoals ik tijdens de opening van “De Wielewaal” gezegd heb, symboliseert dit beeldje voor mij ook de uitgestoken handen naar elkaar in de noodzakelijke samenwerking van de beide scholen in Scheerwolde op weg naar één goede en naar we hopen levensvatbare school. Ook kun je in de uitgestoken handen de samenwerking zien van volwassenen en verenigingen, zoals die gestalte gekregen heeft in ons fraaie nieuwe streekcentrum.
Als de Brinkschool haar poorten sluit om te gaan verhuizen naar het andere schoolgebouw, dan mag dit beeldje niet terecht komen ergens in een vergeten hoek van een gemeentelijk opslagterrein. Van harte hoop ik, dat dit mooie beeldje straks een prominente plaats krijgt op een centraal punt in ons dorp. Gelukkig waren de reacties op mijn voorstel vanuit de hoek van het bestuur van Plaatselijk Belang meteen al positief. Het is een kostbaar beeld van een gerenommeerd kunstenaar. Iets om zuinig op te zijn!
foto links: Henk legt de laatste hand aan het beeld.                                                                               foto rechts: Brinkschool Scheerwolde

HVIJ en “De Wielewaal”
Van de nieuwe beheerder van “De Wielewaal”  Harry van de Berg kreeg ik tijdens een vergadering met het bestuur van de Wielewaal de vraag, of de HVIJ historische foto’s van mensen van onze streek in bruikleen beschikbaar zou willen stellen om ze in “De Wielewaal” te kunnen tonen. Harry blijkt dus een beheerder met streekhistorische interesse te zijn! Geweldig! Aan dit verzoek zal de HVIJ graag voldoen.

Expositie Kuinre
Na de succesvolle expositie van vorig jaar over Wetering Nederland Muggenbeet e.o. is op dit moment een werkgroep druk bezig een expositie op te starten over het dorp Kuinre. In de werkgroep zitten enkele HVIJ’ers en enkele mensen van Plaatselijk Belang Kuinre. In het najaar zal de expositie worden geopend. Deze expositie zal ook voor inwoners van onze streek vast heel interessant zijn, ook al ligt Kuinre niet direct in de buurt van Scheerwolde.
Voor data en openingstijden kunt u onze vaste rubriek in de IJsselhammer tegen die tijd raadplegen.

Centsprenten, verzameling van Henk Kamp
Een andere expositie wordt in de zomermaanden in ons Historisch Centrum IJsselham te Oldemarkt gehouden. Er worden centsprenten tentoongesteld. U weet niet wat dit zijn. Ik aanvankelijk ook niet. Centsprenten zijn leerzame, soms heel moralistische drukwerkjes, de voorlopers van stripboeken. Het zijn in het verleden massaal geproduceerde volks- en kinderprenten, soms slordig ingekleurd. Ze waren vooral bestemd voor het publiek met de smalle beurs. Dat publiek was meestal weinig geletterd, maar het kon zo voor een of enkele centen in woord en beeld kennis nemen van belangrijke gebeurtenissen, rampen, misdrijven, veldslagen. Ook werd de spot gedreven met kwakzalvers, oude vrijsters en pantoffelhelden. Deze prenten zijn een deel van de verzameling van een oud-inwoner van de polder bij Scheerwolde nl. Hendrik Kamp, die ooit zijn bedrijf uitoefende aan de Blokzijlseweg nr. 1. De bijna 90-jarige Henk Kamp is in de jaren tachtig van de vorige eeuw gestopt met zijn bedrijf, verhuisde naar Steenwijk, wilde wat omhanden hebben en begon centsprenten te verzamelen. Zeker de moeite waard! Op 7 mei krijgen we in ons Historisch Centrum IJsselham de Vrouwenvereniging uit Scheerwolde te gast, hoog bezoek dus en we streven er naar voor die tijd de expositie te hebben ingericht. Ook hier geldt, dat u onze vaste rubriek in de IJsselhammer kunt raadplegen voor data en openingstijden.

Tussen Steenwijk en Blokzijl
Dat was volle bak in januari bij Geertien in Muggenbeet, toen Jaap Houwer daar zijn lezing op boeiende en humoristische wijze hield. Van zijn boek Tussen Steenwijk en Blokzijl hebben we nog enkele exemplaren in voorraad. Mocht u nog zo’n boek willen aanschaffen, ze worden nogal eens cadeau gedaan bij verjaardagen en jubilea, u kunt voor vijfenveertig euro bij de HVIJ terecht.

Ook dat is geschiedenis
In 1988 stopte de toen tienjarige Martijn van der Meer tijdens boomplantdag een fles met daarin een briefje in de grond. Er moeten nog veel meer flessen in de grond zitten, want ik herinner me, dat de meeste kinderen, die meededen een fles bij de door hen geplante boom stopten. Medewerkers van aannemer Van Dijk, die in Scheerwolde bezig zijn met het vervangen van de riolering in de Brink, ontdekten de fles. De fles is aan Martijn teruggegeven en hij heeft iets bijzonders om op zijn schoorsteen te zetten. En een leuke foto van Martijn in de krant!
In 1988 stopte de toen tienjarige Martijn van der Meer tijdens boomplantdag een fles met daarin een briefje in de grond. De tekst luidde:
Ik ben Martijn van der Meer. Ik woon in de Geert Luchesenstraat 1 in Scheerwolde. Het is vandaag woensdagmorgen. Ik ben 10 jaar. Mijn vader is schoolmeester en mijn moeder huisvrouw. Ik zit in groep 7.
Er moeten nog veel meer flessen in de grond zitten, want ik herinner me, dat de meeste kinderen die meededen een fles bij de door hen geplante boom stopten. Medewerkers van aannemer Van Dijk, die in Scheerwolde bezig zijn met het vervangen van de riolering in de Brink, ontdekten de fles. De fles is aan Martijn teruggegeven en hij heeft nu iets bijzonders om op zijn schoorsteen te zetten. En.. een leuke foto van Martijn in de krant !

Lid worden?
Je wilt viermaal per jaar ons kwartaalblad De Silehammer ontvangen, lezingen bijwonen, excursies meemaken, het werk van de HVIJ hierdoor steunen en dat voor slechts vijftien euro per jaar? Geef je dan op als lid. Hartelijk welkom!

Scheerwolder Nieuws April 2014