weet jij waar Seppe ligt

Gemaakt op woensdag 15 oktober 2014 18:54

Weet jij waar Seppe ligt? Nooit van gehoord? Ja, niet zo’n wonder. Het is eigenlijk net zo als met Scheerwolde. Ook van dat dorp hebben velen nooit gehoord. In de buurt van Giethoorn, tussen Steenwijk en Blokzijl, bij de Weerribben? O ja, dan kan men het ongeveer plaatsen.
Seppe is een klein dorp in West-Brabant, dicht bij Roosendaal. Wat heeft Seppe nu met Scheerwolde te maken? Seppe heeft een Heemkundekring, vergelijkbaar met een Historische Vereniging. De secretaris van deze Heemkundekring, de heer Arno Nijssen, informeerde enige tijd geleden bij onze redacteur van “De Silehammer, het verenigingsorgaan van de HVIJ, de heer Jo Steenstra, naar het beeld “Spelende kinderen” in Scheerwolde. Deze Heemkundekring maakte zich bezorgd om dit beeld. Het mocht niet verloren gaan nu de Brinkschool gesloten werd. Mocht dat wel het geval dreigen te worden dan hoopte men, dat we aan hen zouden denken. Dan wilden ze het beeld desnoods wel ophalen om het in hun dorp te plaatsen, waar de beeldhouwer vandaan kwam.
Mooi aangeboden Arno, maar je hoeft de verre reis naar Scheerwolde niet te maken om het beeld op te halen en het zodoende van de slopershamer te redden. Bij de opening van “De Wielewaal” in april jl. heb ik gepleit voor een mooie plaats voor dit beeld in ons gerenoveerde dorp. Het heeft voor mij en mogelijk ook voor vele anderen een symbolische betekenis: Kinderen reiken elkaar de hand nu twee scholen zijn samengegaan. Ook voor volwassenen heeft het iets te zeggen: zoals kinderen elkaar de hand reiken zullen we als volwassenen ook moeten samenwerken om ons dorp tot een fijne leefgemeenschap te maken. Dankzij de activiteiten van Plaatselijk Belang Scheerwolde is in goed overleg met de gemeente Steenwijkerland een prachtige oplossing gevonden door het beeldje nu een prominente plaats te geven op de Brink.
Het heeft helemaal een officiële status gekregen nu het beeldje zaterdag 27 september officieel is onthuld door mevr. Luut Westerink, die al sinds 1953 in Scheerwolde woont en Daniel Jansma, de nieuwe directeur van samenwerkingsschool “De Lepelaar”.
Het was die dag ook de landelijke Burendag. Dus dat paste ook geheel bij de symboliek van het beeld als teken van saamhorigheid.
Arno Nijssen is inmiddels op de hoogte. Hij schreef dat hij heel blij was met de gevonden oplossing en vroeg om een foto om in de periodiek van hun Heemkundekring hieraan aandacht te besteden. Ook is hij van plan, als hij ooit in de buurt is, zelf te komen kijken “hoe het kunstwerk staat te schitteren”. Het doet hen in Seppe goed, dat het beeld, gemaakt in 1977 door hun oud-plaatsgenoot beeldhouwer Henk Visser, zo een tweede “leven” heeft gekregen.

TENTOONSTELLING OVER GESCHIEDENIS KUINRE IN HCIJ
Op zaterdagmorgen 4 oktober meerde de visserspunter KU 11 af in het Mallegat te Oldemarkt. Aan boord de roemruchte ridder de Heer van Kuinre. Vergezeld door drumband “De Zomabe’s” werd de Heer van Kuinre in de prachtige koets van Imke Weemstra, voorafgegaan door de dorpsomroeper van Kuinre, die met luide stem aandacht vroeg voor deze opening, naar het HCIJ gebracht. Het shantykoor “De Windjammers” wachtte de Heer van Kuinre op, die op originele wijze de tentoonstelling opende. De expositie is voorbereid door een commissie van PB Kuinre en de HVIJ. Kuinre ligt niet direct in de buurt van Scheerwolde, maar een bezoek aan deze expositie om meer over Kuinre te weten te komen is zeer de moeite waard en kan ik van harte aanbevelen. Openingstijden op maandag van 19.00u tot 21.00 u. op donderdag van 9.30 u tot 11.30u. en op zaterdagen van 10.00u tot 16.00 u.