Deze twee cultuurhistorische dorpswandelingen zijn gemaakt door redactieleden van De Silehammer in nauw overleg met de twee Verenigingen voor Plaatselijk Belang. De tekst van elke wandeling beslaat twee pagina's in A4-formaat. Deze twee pagina's dient u dubbelzijdig (pagina 1 tegen pagina 2) af te drukken. Vervolgens dient u deze geprinte pagina dubbel te vouwen.

  • wandeling Kuinre extra info
  • wandeling Oldemarkt extra info

Veel plezier met uw wandeling(en).

Suggesties voor aanvulling of verbetering zijn welkom! Deze kunt u via het contactformulier kenbaar maken.