d m uur Kind Ouders Getuigen akte no.

09

01

20.00

Jacob

Luite ter Heide, veehouder 31j

Feitjen de Vries, 31j

Jan Dirks de Jonge senior, schoenmaker 36j

Jan Harms van Ens, kastelein 56j

1

13

03

15.00

Jantjen

Klaas Thijssen van Dijk, veehouder 42j

Jannisjen Johannes Samplonius, 38j

Teunis Ziel, veehouder 42j

Koop Ruardij, veehouder 42j

2

10

07

01.30

Antjen

Jan Aaten, arbeider 40j

Liezebeth Volkens Genemuiden, 38j

Jan Harms van Ens, kastelein 56j

Jan Dirks de Jonge senior, schoenmaker 36j

3

26

07

02.30

Geertruij

Rouke Willems Brandsma, veehouder 42j

Geesjen Thijssen van Dijk, 40j

Hein Alberts Koopmans, koopman 52j

Jan Dirks de Jonge senior, schoenmaker 36j

4

07

10

02.00

Roelof

Albert Meijnen van Veen, veehouder 29j

Geertjen Roelofs Kok, 27j

Jan Dirks de Jonge senior, schoenmaker 36j

Hein Alberts Koopmans, koopman 52j

5

22

10

17.00

Jan

Koop Harms Ruardij, veehouder 42j

Renske Willems Brandsma, 38j

Jan Volkens Genemuiden, arbeider 47j

Jan Harms van Ens, kastelein 57j

6

11

11

10.00

Rommert

Sjoerd Roelofs Meijnen, veehouder 41j

Reintske Rommerts Brandsma, 35j

Harmen Kroes, koopman 48j

Dirk Kortenhorst, koopman 55j

7

28

11

23.00

Jacob

Sake Pijpker, arbeider 35j

Antjen Jans Lemstra, 29j

Jan Volkens Genemuiden, arbeider 47j

Peter Boekhorst, winkelier 36j

8

28

12

07.00

Sjoukjen

Geert Steenbeek, veehouder 32j

Jannisjen Timens Hofstede, 32j

Harmannus Coops Wiegmink, kastelein 59j

Harmen Kroes, koopman 48j

9

Historische Vereniging IJsselham logo IJsselham