datum / tijd Overledene Partner Ouders Aangever nr. / datum
24-01
07.00
Volken Bunt, zonder beroep 3 jaar en 10 maanden, geboren en wonende te Blankenham - Arend Bunt, kastelein
Pieterje Brandsma
Wietse van Dijk, zonder beroep 76
Klaas Weijs, veehouder 47
1
29-01
16.00
Jannesje Hoekstra, zonder beroep 5 jaar en 11 maanden, geboren te Doniawerstal en wonende te Blankenham - Jelle Hoekstra, veehouder
Jeltje Woudstra
Jette Nieuwenhout, veehouder 48
Herman Schaap, arbeider 43
2
27-02
05.00
Hinke Otter, zonder beroep 52 jaar en 10 maanden, geboren te Lemsterland en wonende te Blankenham - Gerrit Wiegers Otter (†)
Trijntje Uilkes van der Wal (†)
Albert Meinen, veehouder 34
Jan Ruardij, arbeider 27
3
05-03
12.00
Elisabeth Aaten, zonder beroep 34 jaar en 2 maanden, geboren en wonende te Blankenham Klaas Hendriks van der Veen Roelof Jacobs Aaten, brievengaarder
Annigje Jans de Jong
Harm van der Linde, veehouder 32
Antoon Visser, veehouder 28
4
15-03
11.00
levenloos kind, van het mannelijk geslacht - Pieter Petten, hoofd eener openbare lager school
Hielkje Nijholt
Wietse van Dijk, zonder beroep 76
Klaas Weijs, veehouder 47
5
26-03
10.30
Geert de Boer, veehouder 66 en 8 maanden, geboren te Gaasterland en wonende te Blankenham Hinke Otten (†) en eerder van Truike Joukes Bajema (†) Teunis Jans de Boer (†)
Antje Ottes Baaijsma (†)
Harm Jan Kroes, veehouder 47
Jan Ruardij, arbeider 27
6
27-11
22.00
Arendje van Dijk, zonder beroep 67, geboren te Ambt-Vollenhove en wonende te Blankenham Rommert Brandsma (†) Klaas van Dijk (†)
Jannisje Semplonius (†)
Klaas van der Linde, veehouder 51
Nanne de Lange, opzichter 38
7
30-12
01.00
Jacobjen van Dijk, zonder beroep 72 jaar en 3 maanden, geboren en wonende te Blankenham - Hendrik Thijs van Dijk (†)
Sijgjen Wijtses Donker (†)
Klaas Weijs, veehouder 48
Arend Bunt, kastelein 35
8
Historische Vereniging IJsselham logo IJsselham