d m uur Kind Ouders Getuigen

07

01

23.00

Jesse Reinsjen

Dubbeld Tjeerde, schoenmaker 49j

Zwaantjen de Wit

Krijn van de Woude, koopman 36j

Wouter Agterberg, koopman 50j

19

01

02.00

Timotheus

Dirk Kortenhorst, koopman 32j

Geesjen Jagtman

Jan Jans de Boer, schipper en koopman 58j

Jacob Karsten Rijken, koopman 40j

09

02

07.00

Alijda

Foeke Bouwes Dijkstra, boer 25j

Rinske Roelofs

Krijn Korn. van de Woude, koopman 36j

Jacob Karsten Rijken, koopman 40j

09

02

16.00

IJsbrechta

Regnerus Ruardij, schoenmaker 37j

Geesje Thomas Postma

Krijn Korn. van de Woude, koopman 36j

Jakob Karsten Rijken, koopman 40j

04

03

13.00

Paulus

Harmannus van der Vegt Fledderus,

chirurgijn 40j

Nelligje Jans van Vels

Roelof ten Hoorn, koopman 31j

Krijn van de Woude, koopman 36j

03

03

21.00

Jakob

Timon Jakobs Kok, arbeider 29j

Fietje Jans

Roelof ten Hoorn, koopman 31j

Krijn van de Woude, koopman 36j

18

03

01.00

Levenloos kind

Reinder Jakobs Oost, daglooner 33j

Femmigje Jans de Jong, 39j

Hette Fledderus, chirurgijn 26j

Douwe Jans Leeuwerink, bakker 49j

20

03

09.00

Aaltje

Onbekende vader, een douanier

Jantje Hendriks Nooij, dienstmeid bij Harmen Annen Ruardij

Izaack de Koning, Medicijne Docter en Vroedmeester uit Vollenhove

Jan Arents Prins, voerman 30j

Harmen Annen Ruardij

03

04

04.00

Petrus Lambertus

Harm Peters Rood, arbeider 46j

Hendrikje Lammerts Schut

Jan Croes, timmerman 45j

Reinder Jacobs Oost, arbeider 33j

03

04

05.00

Blham

Trijntje


Peter Hendriks Schimmel, daglooner 35j

-erkent de vader te zijn-

Grietje Harms Beld, 24j

Jan Willems Groeneveld, daglooner 43j

Toon Hendriks Boon, boer 61j

05

04

21.00

Blham

Lammigje

Geert Alberts Koopstra, boer 33j

Grietje Jannes Wagter

Gerardus Makkinga, herbergier 24j

Paulus Bloemer, gew.schoolonderwijzer 30j

20

04

23.00

Johannes

Anne Jans Hoekstra, daglooner 26j

Etje Jans Boersma

Lambert Harmens Damstra, schoenm.baas 56j

Jakob Peters Rood, schoenm.baas 35j

27

04

02.00

Bartholomeus

Peter Bartelds Kuiper, daglooner 26j

Boukje Tettes Boonstra

Paulus Bloemer, gew.schoolonderwijzer 30j

Gerardus Makkinga, herbergier 24j

03

05

17.30

Maria

Antoon Joosten Elsing, wever 28j

Sjoukje Jans Lens

Lambert Harmens Damstra, schoenm.baas 56j

Paulus Bloemer, gew.schoolonderwijzer 30j

20

95

08.00

Blham

Bartholomeus

Marten Andries Osterkamp, landbouwer 48j

Impkje Dirks

Jan Kroes, timmerman 45j

Dirk Kortenhorst, koopman 33j

01

06

10.00

Blham

Maria

Barteld Remmelds de Boer, landbouwer 35j

Jantje Reinders Steenbeek

Paulus Bloemer, gew.schoolonderwijzer 30j

Lambert Harmens Damstra, schoenm.baas 56j

15

06

02.00

Reijn

Roelof Kanman, schipper

Thijsjen Alberts Coopmans

kind is geb ten huize van Elizabeth H. Kok

Elizabeth Hendriks Kok, winkelierster 36j, wed.v. Christiaan van der Werken

Age Attinga, boer 51j

Jan van den Bosch, praktijzijn

30

06

16.00

Blham

Nicolaas

Meine Klaassen, boer 38j

Annigjen Thijssen

Jan van den Bosch, praktezijn

Lambert Harmens Damstra, schoenm.baas 56j

05

07

21.30

Maria Dirkjen

Gerhardus Makkinga, herbergier 24j

Jacobjen Terwisga

Lambert Harmens Damstra, schoenm.baas 56j

Dirk Jans Zwaters, schoenm.knegt 29j

09

07

23.00

Blham

Anna

Jan Willems Groen, arbeider 50j

Vrouwkjen Peters

Timen Alberts Coopmans, slagter 39j

Rinse Jacobs Bakker, schippersknegt 51j

25

07

21.30

Albartus

Harmannus Koops Wiegmink, practizijn 39j

Geesje Zwaders

Age Attinga, landbouwer 51j

Paulus Bloemer, gew.schoolonderwijzer 30j

11

08

14.00

Klaasjen

Harm Gerrits Schepers, wever 65j

Luttjen Andries

het kind is 12-08-1812 om 04.00 overleden

Paulus Bloemer, gew.schoolonderwijzer 30j

Jakob Peters Rood, schoenmaker 35j

13

08

03.30

Maria

Klaas Peter Spitze, landbouwer 29j

Grietje Jans Woud

Lambert Harmens Damstra, schoenm.baas 56j

Paulus Bloemer, gew.schoolonderwijzer 30j

27

08

05.00

Anna

Jansen Jans de Boer, winkelier 36j

Sietske Kornelis van der Woude

Lambert Harmens Damstra, schoenm.baas 56j

Douwe Jans Leeuwerink, bakker 49j

05

09

13.00

Levenloos geboren kind

Roelof Gerrits Harder, kuiper 29j

Tetje Tettes Boonstra, 26j

Albert ter Velden, herbergier 29j

Sikke Veldkamp, arbeider 50j

01

10

02.00

Blham

Johannes

Jurrien Groenewoud, turfmaker 33j

Marrigje Hilberts

Lambert Harmens Damstra, schoenm.baas 56j

Paulus Bloemer, gew.schoolonderwijzer 30j

05

10

20.30

Blham

Hermannus

Hendrik Jans Doeven, turfmaker 39j

Aaltje Beenen Ram

Lambert Harmens Damstra, schoenm.baas 56j

Paulus Bloemer, gew.schoolonderwijzer 30j

19

10

08.00

Blham

Geesje

Hartman Johannes Donker, landbouwer 29j

Lisabeth Jacobs Kok

Anne Ruardij, landbouwer 69j

Sake Klaassen van Veen, landbouwer 40j

22

10

03.00

Hendrik

Harmen Kroes, boterkooper 27j

Rikje Lamberts Damstra

Jacob Peters Rood, schoenmaker 35j

Arend de Boer, schipper 69j

04

11

06.00

Hendricus

Berend Frukkelaar, turfmakersbaas 30j

Andriesjen Postma

Lambert Harmens Damstra, schoenm.baas 56j

Jakob Peters Rood, schoenmaker 35j

16

11

10.00

Johanna Ronkje

Jan Holverda, in activen zeedienst

Klaasjen Uilkes, naaister

Hette Fledderus, chirurgijn en vroedmeester

Jan van den Bosch, practizijn 41j

Paulus Bloemer, gew.schoolonderwijzer 30j

15

12

15.00

Dubbeld Machiel

Machiel Dubbelds Pereboom, landbouwer 30j

Dirkje Sjoerds Pereboom

Roelof M. Meinen, landbouwer 51j

Jan van den Bosch, practesijn 41j

Historische Vereniging IJsselham logo IJsselham