d m uur Kind Ouders Getuigen

10

01

23.00

Aaltjen

Niet genoemde vader

Hendrikjen Jans Kok, 24j, overleden,

dv Jan Gerrits Kok en Aaltjen Gerrits Harder

Hette Fledderus, chirurgijn en vroedmeester

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Wessel Hartkamp, timmerman 51j

21

01

20.00

Maria

Jan Maasen, predicant der Hervormde Gemeente te Kuinre, 26j

Angenieta Geertruida Bremer, 22j

Roelof ten Hoorn, koopman 38j

Engbert Boschloo, schoolonderwijzer 30j

05

02

07.00

Dirk

Roelof Wagter, bakker 32j

Antjen Makkinga, 29j

Cornelis Alb. Koopmans, koopman 31j

Laurents Hartkamp, g'amploijeerde op ' t gemeente Huis alhier

10

02

02.00

Albert

Cornelis Alb. Koopmans, koopman 31j

Grietjen Reisses, 25j

Lambert Hermens Damstra, schoenmaker 62j

Dirk Zwader, schoenmaker 35j

14

02

23.00

Petronella Maria

Jan van den Bosch, notaris 47j

Jacoba Catharina Hartkamp, 31j

Wouter Agterberg, koopman 57j

Lambert Hermens Damstra, schoenmaker 62j

18

02

01.00

Blham

Karst

Teunis Ziel, boer 28j

Willempjen Karsten Nieuwenhoud, 34j

Wouter Agterberg, koopman 57j

Lambert Hermens Damstra, schoenmaker 62j

03

03

12.00

Peter

Sietse Hargarden, bakker 31j

Jantjen Jans Tadema, 31j

Dirk Kortenhorst, koopman 40j

Roelof ten Hoorn, koopman 38j

16

03

00.30

Blham

Jantjen

Jan Willem Groen, arbeider 51j

Grietje Andries, 31j

Jacob Wagter, arbeider 40j

Simen Lammerts Boterkoper, schoenmaker 32j

19

03

18.00

Jantje

Luite Pellen de Lange, arbeider 27j

Willempjen Fakes Veenema, 30j

J.H. Jans Koster, timmerman 51j

Laurents Hartkamp, g'amploijeerd op ' t Gemeente Huis alhier, 24j

23

03

06.00

Jan

J.H. Jans Koster, timmerman 51j

Hesselina Makkinga, 24j

Luite Pellen de Lange, arbeider 27j

Laurents Hartkamp, g'amploijeerd op ' t Gemeente Huis alhier, 24j

26

03

18.00

Regnerus

Nolke Regnerus van Veen, schipper 47j

Cornelia Keuken, 27j

Laurents Hartkamp, g'amploijeerd op ' t gemeente Huis alhier, 24j

Jan de Haan, gemeentebode

31

03

03.00

Dirkje

Arrien Klaassen de Jonge, arbeider 42j

Hendrina Makkinga, 38j

Reinder Jacobs Oost, arbeider 40j

Luite Siebes van Dijk, bakker 24j

21

04

13.00

Trijntjen

Jan Hendriks de Jonge, arbeider 43j

Welmoed Jans Hegerman, 39j

Jan van den Bosch, notaris 47j

Laurents Hartkamp, g'amploijeerd alhier op ' t gemeente Huis, 24j

21

04

19.00

Berentjen

Sjoerd Dubbelds Pereboom, koopman 27j

Hiltjen van den Bosch, 27j

Timen Alberts Koopmans, slager 45j

Luite Siebes van Dijk, bakker 24j

22

04

23.30

Jan

Hein Alberts Koopman, koopman 38j

Teunisje Jans Koopmans, 25j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Laurents Hartkamp, g'amploijeƩ op 't Gemeente Huis te Cuinre, 24j

02

05

02.00

Reinder Gerrits

Reinder Jans Boersma, koopman 45j

Bartje Koning, 42j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Jacob Peters Rood, schoenmaker 42j

03

05

03.00

Maartjen

Timen Jacobs Kok, arbeider 37j

Tiete Jans, 39j

Laurents Hartkamp, g'amploijeerd op 't gemeente Huis te Cuinre, 24j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

12

05

18.00

Blham

Harmen Jan

Jan Westerhof, schoolonderwijzer 28j

Fennigje Snel, 23j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Laurents Hartkamp, g'amploijeerd op 't gemeente Huis te Cuinre, 24j

15

05

02.00

Blham

Pieter

Hendrik Jeens Siegersma, boer 33j

Aaltjen Bouwes Dijkstra, 28j

Simen Lamberts Boterkoper, schoenmaker 32j

Michiel de Zwart, kleermaker 44j

04

06

16.00

Hendrik

Wouter Cornelis Boersma, boer 40j

Akke Goses, 33j

Laurents Hartkamp, g'amploijeerd op 't gemeente Huis te Kuinre, 24j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

05

06

21.00

Boukjen

Sietse Dubbelds Peereboom, arbeider 33j

Lammina Steunenbrink, 31j

Luite Siebes van Dijk, bakker 24j

Hermen Jagtman, verver 36j

10

06

06.00

Jacob

Salomon Jacobs Blok, slager 28j

Hendrikjen Jacobs Elkan, 25j

Laurents Hartkamp, g'amploijeerd op 't gemeente Huis te Kuinre, 24j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

14

06

23.00

Trijntje

Jan Roelofs Buis, scheepstimmerman 26j

Antje Reintjes, 25j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Dirk Jans Zwaders, schoenmakerknegt 36j

28

06

01.00

Reurt

Wijbe Regnerus van Veen, boer 32j

Grietjen Reurs Wiersma, 31j

won te Agterveen

Wouter Agterberg, koopman 57j

IJme Geerts Koopmans, koopman en boer 35j

30

06

20.00

Blham

Jacobjen

Meine Klaassen van Veen, boer 42j

Femmigjen Thijssen van Dijk, 40j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Dirk Jans Zwaters, schoenmakerknegt 36j

18

07

18.00

Jeske

Reinder Jans Steenbeek, koopman 23j

Jeskje Roelofs Meijnen, 22j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Gerrit Berends Harijen, kuipersbaas 23j

02

08

20.00

Blham

Aafje

Teunis Gerrits Pals, boer 37j

Marrigjen Wouters Slemp, 42j

Wouter Agterberg, koopman 57j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

06

08

04.00

Klaasje

Egbert Jans Buisman, arbeider 22j

Geesjen Anth. Kroes, 21j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Dirk Jans Zwaters, schoenmakerknegt 36j

08

08

16.00

Liesebeth

Willem Bartelds Kuiper, arbeider 26j

Trijntje Dirks Peereboom, 28j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Dirk Jans Zwaters, schoenmakerknegt 36j

10

08

01.00

Lubbartus Tortel

Egbert Alberts de Boer, schipper 42j

Gerretje Kornelis van de Woude, 38j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Dirk Jans Zwaters, schoenmakerknegt 36j

28

08

20.00

Hessel

Egbert Gerrits Harder, schippersknegt, absent

Aaltjen Wichers Smink, 37j

Hette Fledderus, vroedmeester

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Dirk Jans Zwaters, schoenmakerknegt 36j

15

09

22.00

Johannes

Jacob Peters Rood, schoenmaker 41j

IJda de Haan, 28j

Dirk Jans Zwaters, schoenmakerknegt 36j

Gerrit Berents Harjer, kuiper 23j

18

09

12.00

Wijbigjen

Adam Jans Lens, arbeider 34j

Meintjen Jans Zantman, 26j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Gerrit Harjer, kuiper 23j

26

09

06.00

Klaas

Klaas Klaassen Kuiper, schipper 25j

Dirkje van den Bosch, 25j

Jan de Haan, gemeentebode 57j

Gerrit Berents Harjer, kuiper 23j

02

10

16.00

Dirk Dirks

Niet genoemde vader

Marijke Reintjes de Jong, 18j, won in Lemmer

dv Rijntje Hessels de Jong & Baukje Tjallens Koster, bevallen alhier ten huize van de Wed. G.J. Glastra

Hette Fledderus, vroedmeester 34j

Jan de Haan, gemeentebode 58j

Dirk Jans Zwaters, schoenmaker 36j

03

10

02.00

Blham

Jan

Hendrik Klaassen van der Linde, boer 29j

Geesjen Thijssen van Dijk, 27j

Sake Klaassen van Veen, boer 48j

Jacob Bersma, boer 38j

09

10

17.00

Elizabeth

Piet Schimmel, arbeider 42j

Grietjen Hermens Beld, 31j

Jan de Haan, gemeentebode 58j

Gerrit Harjer, kuiper 23j

07

11

14.00

Albert

Jacob Molenberg, schipper, thans absent

Geertjen Klaas Kuiper, 30j

Hette Fledderus, vroedmeester 34j

Jan de Haan, gemeentebode 58j

Dirk Jans Zwaters, schoenmaker 36j

21

11

19.00

Janna

Engbert Boschloo, schoolonderwijzer 31j

Deeltje Ktoes, 26j

Jan de Haan, gemeentebode 58j

Dirk Zwaters, schoenmaker 36j

05

12

14.00

Gerrit

Luite Siebes van Dijk, bakker 25j

Geertruij Lourens, 25j

Laurents Hartkamp, g'amploijeerd op 't gemeente Huis te Cuinre, 26j

Jan de Haan, gemeentebode 58j

Historische Vereniging IJsselham logo IJsselham